pijl pijl pijl pijl
Dirk Bot
(1774-1834)
Anna Catharina Winders
(1784-1858)
Evert de Haan
(1794-1847)
Maria Buur
(1800-1848)
Pieter Bot
(1819-1896)
Debora de Haan
(1829-1902)

Elisabeth Bot
(1871-1938)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Bernardus Haring

Elisabeth Bot 1,3

  • Geboren: 2 Feb 1871, Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands 1,3
  • Huwelijk (1): Bernardus Haring op 1 Okt 1897 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands
  • Overleden: 30 Jun 1938, Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands op 67-jarige leeftijd 1,3
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Opvallend in deze kwartierstaat is het grote leeftijdverschil tussen de generaties. Elisabeth scheelt bijna 52 jaar met haar vader en ruim 96 jaar met haar grootvader. 1,3


Afbeelding

Elisabeth trouwde met Bernardus Haring, zoon van Johannes Haring en Antje Haaker, op 1 Okt 1897 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. (Bernardus Haring werd geboren op 15 Jun 1872 in Zijpe, Schagen, , Noord-Holland, Netherlands 1,3 en overleed op 6 Aug 1925 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands 1,3.)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

1897

Op heden den Eersten October des jaare Achttien honderdzevenennegentig, des middags ten twaalf ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente HOORN , verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan
Bernardus Haring, oud vijfentwintig jaren, schoenmaker, geboren te Zijpe, wonende te Hoorn, ongehuwd, meerderjarige zoon van Jan Haring, pakhuisknecht, envan Antje Haker, zonder beroep, echtelieden, wonen de te Hoorn.
Elisabeth Bot, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Wervershoof, wonende te Hoorn, ongehuwd, meerderjarige dochter van Pieter Bot, overleden, en
van Dientje de Haan, zonder beroep, wonende te Hoorn, in der tijd echtelieden.
Verklarende de ouders van den bruidegom en de moeder der bruid, allen bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig, daartoe hunne toestemming te geven.
En hebben de verloofden tot dat einde aan ons overlegd de akten, waaruit blijkt dat de afkondigingen alhier onverhinderd hebben plaats gehad op Zondagen den negentienden en zes entwintigsten September jongstleden, extracten uit hunne geboorteakten, een extract uit de overlijdensakte van den vader der bruid, beneven het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie.
Waarna wij hen hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen als Man en Vrouw; hetwelke door hen, ieder in het bijzonder met Ja beantwoord zijnde,
hebben wij in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd, alles ingevolge de Wet en in tegenwoordigheid van Bernardus Haring, oud vijfenvijftig jaren, oom en Paulus Pronk, oud vijfen vijftig jaren, wijnkoopersknecht, geen verwant der bruidegoms; Gerrit Bot oud dertig jaren, gasfitter broeder - en
Hendricus Aloijsius Gijsbrechts oud zesendertig jaren, meubelmaker geen verwant der Bruid
Allen alhier woonachtig.
En is deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, behalve de moeder der bruid,
die verklaart dat zij niet kan schrijven.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 4 Dec 2023 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door jaap@haring.in