Voorouders van Jacobus Johannes Haring


Afbeelding

1ste generatie  Volgende

1. Jacobus Johannes Haring,1,2,3 zoon van Jacobus Haring 1,2,3 en Johanna Antonia Hermes,1,2,3 werd geboren op 10 Feb 1948 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands.1,2,3 Jacobus is ook bekend als Jaap.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ambtenaar Luchtverkeersleiding, Schiphol, Noord-Holland, Nederland. 1,2,3

Jacobus trouwde met Wilhelmina Frederika Hoffman 1,2,3 op 18 Jan 1972 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands. Wilhelmina werd geboren op 19 Apr 1949 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands.1,2,3 Wilhelmina is ook bekend als Willemijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jaap Johan Haring 1,2,3 werd geboren op 13 Jan 1973 in Hengelo, , Overijssel, Netherlands.1,2,3

         ii.  Wouter Jeroen Haring 1,3 werd geboren op 13 Okt 1974 in Hengelo, , Overijssel, Netherlands.1,3


Afbeelding

vorige  2de generatie  Volgende


2. Jacobus Haring,1,2,3 zoon van Bernardus Haring 1,3 en Elisabeth Bot,1,3 werd geboren op 30 Mrt 1913 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,2,3 en is overleden op 25 Feb 1989 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands1,2,3 at age 75. Jacobus was ook bekend als Jac.

Algemene notities: Jacobus Haring was internationaal schaakmeester voor probleemcomposities. Tussen 1965 en 1975 was hij secretaris van de Nederlandse Bond van probleemvrienden. Hij was tot zijn pensionering werkzaam bij de Deltadienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat als technisch hoofdambtenaar 1e klas.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Onderwijzer, 1935. 1,2,3

Beroep: Rijksambtenaar Deltadienst Verkeer en Waterstaat, 1943-1978, Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands. 1,2,3

Jacobus trouwde met Johanna Antonia Hermes 1,2,3 op 25 Feb 1943 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Johanna werd geboren op 5 Jun 1913 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,2,3 en is overleden op 19 Jan 2004 in Delft, , Zuid-Holland, Netherlands1,2,3 at age 90. Johanna was ook bekend als Jo.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Haring 1,2,3 werd geboren op 6 Feb 1945 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.1,2,3 Anna is ook bekend als Anneke.

         ii.  Bernardus Johannes Antonius Maria Haring 1,2,3 werd geboren op 27 Okt 1946 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands.1,2,3 Bernardus is ook bekend als Bernard.

1       iii.  Jacobus Johannes Haring 1,2,3 (geboren op 10 Feb 1948 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands)

         iv.  Johannes Haring 1,2,3 werd geboren op 12 Jan 1952 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands.1,2,3 Johannes is ook bekend als Joop.
3. Johanna Antonia Hermes,1,2,3 dochter van Bernard Johann Meinardus Hermes 2 en Anna Maria Antonia Lindeboom,2 werd geboren op 5 Jun 1913 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,2,3 en is overleden op 19 Jan 2004 in Delft, , Zuid-Holland, Netherlands1,2,3 at age 90. Johanna was ook bekend als Jo.

Johanna trouwde met Jacobus Haring 1,2,3 op 25 Feb 1943 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Jacobus werd geboren op 30 Mrt 1913 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,2,3 en is overleden op 25 Feb 1989 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands1,2,3 at age 75. Jacobus was ook bekend als Jac.
Afbeelding

vorige  3de generatie  Volgende


4. Bernardus Haring,1,3 zoon van Johannes Haring 3,4 en Antje Haaker,3 werd geboren op 15 Jun 1872 in Zijpe, Schagen, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 6 Aug 1925 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 at age 53.

Algemene notities: Bernardus Haring was schoenmaker. Later begon hij aan het Kleine Noord te Hoorn een meubelzaak, welke nu door zijn kleinzoon Gerard wordt voortgezet.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Meubelverkoper.

Beroep: Schoenmaker. 1,3

Bernardus trouwde met Elisabeth Bot 1,3 op 1 Okt 1897 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Elisabeth werd geboren op 2 Feb 1871 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 30 Jun 1938 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 at age 67.

Huwelijksnotities: 1897

Op heden den Eersten October des jaare Achttien honderdzevenennegentig, des middags ten twaalf ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente HOORN , verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan
Bernardus Haring, oud vijfentwintig jaren, schoenmaker, geboren te Zijpe, wonende te Hoorn, ongehuwd, meerderjarige zoon van Jan Haring, pakhuisknecht, envan Antje Haker, zonder beroep, echtelieden, wonen de te Hoorn.
Elisabeth Bot, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Wervershoof, wonende te Hoorn, ongehuwd, meerderjarige dochter van Pieter Bot, overleden, en
van Dientje de Haan, zonder beroep, wonende te Hoorn, in der tijd echtelieden.
Verklarende de ouders van den bruidegom en de moeder der bruid, allen bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig, daartoe hunne toestemming te geven.
En hebben de verloofden tot dat einde aan ons overlegd de akten, waaruit blijkt dat de afkondigingen alhier onverhinderd hebben plaats gehad op Zondagen den negentienden en zes entwintigsten September jongstleden, extracten uit hunne geboorteakten, een extract uit de overlijdensakte van den vader der bruid, beneven het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie.
Waarna wij hen hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen als Man en Vrouw; hetwelke door hen, ieder in het bijzonder met Ja beantwoord zijnde,
hebben wij in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd, alles ingevolge de Wet en in tegenwoordigheid van Bernardus Haring, oud vijfenvijftig jaren, oom en Paulus Pronk, oud vijfen vijftig jaren, wijnkoopersknecht, geen verwant der bruidegoms; Gerrit Bot oud dertig jaren, gasfitter broeder - en
Hendricus Aloijsius Gijsbrechts oud zesendertig jaren, meubelmaker geen verwant der Bruid
Allen alhier woonachtig.
En is deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, behalve de moeder der bruid,
die verklaart dat zij niet kan schrijven.


Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna E. Haring 1,3 werd geboren op 21 Aug 1898 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 1 Okt 1901 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 at age 3.

         ii.  Petrus J. Haring 1,3 werd geboren op 28 Okt 1899 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 20 Jan 1984 in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands1,3 at age 84.

        iii.  Johannes Bernardus Haring 1,3 werd geboren op 16 Feb 1901 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 23 Jun 1995 in Woudenberg, , Utrecht, Netherlands1,3 at age 94. Johannes was ook bekend als Jan.

         iv.  Gerardus Haring 1,3 werd geboren op 25 Sep 1903 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 18 Aug 1994 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 at age 90.

          v.  Anna E. Haring 1,3 werd geboren op 19 Aug 1906 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 14 Apr 1994 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 87.

         vi.  Zoon Haring 1,3 werd geboren op 2 Jul 1907 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 2 Jul 1907 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.1,3

        vii.  Bernardus Haring 1,3 werd geboren op 25 Okt 1908 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 21 Okt 1991 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 at age 82.

       viii.  Theodorus Haring 1,3 werd geboren op 20 Jul 1910 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 22 Jan 1987 in Veghel, , Noord-Brabant, Netherlands1,3 at age 76.

2        ix.  Jacobus Haring 1,2,3 (geboren op 30 Mrt 1913 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 25 Feb 1989 in Den Haag, , Zuid-Holland, Netherlands)

          x.  Debora G. Haring 1,3 werd geboren op 28 Mrt 1914 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 22 Nov 2002 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands1,3 at age 88.
5. Elisabeth Bot,1,3 dochter van Pieter Bot en Debora de Haan, werd geboren op 2 Feb 1871 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 30 Jun 1938 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 at age 67.

Algemene notities: Opvallend in deze kwartierstaat is het grote leeftijdverschil tussen de generaties. Elisabeth scheelt bijna 52 jaar met haar vader en ruim 96 jaar met haar grootvader.

Elisabeth trouwde met Bernardus Haring 1,3 op 1 Okt 1897 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Bernardus werd geboren op 15 Jun 1872 in Zijpe, Schagen, , Noord-Holland, Netherlands1,3 en is overleden op 6 Aug 1925 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands1,3 at age 53.


6. Bernard Johann Meinardus Hermes,2 zoon van Johann Bernardus Hermes 2,5 en Maria Anna Lippits,2,5 werd geboren op 21 Apr 1881 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 24 Sep 1963 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 82 en werd begraven op 28 Sep 1963 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Algemene notities: Bernard Johann Meinardus Hermes was van zijn 14e tot 18e jaar in de zaak te Medemblik. Later had hij een lingeriezaak aan het Grote Noord 118 te Hoorn. Hij was een zeer verdienstelijk amateurfotograaf. Vele van zijn opnamen van Hoorn (glasplaat negatieven 1900-1955) zijn nu in het bezit van de vereniging Oud Hoorn. Hij was mede oprichter van de Katholieke Bibliotheek te Hoorn en secretaris van het bestuur tussen 1910 en 1920.
Het huis aan het Grote Noord was sinds 1726 in de familie. Zijn dochters Marie en Threes hebben de zaak in juni 1966 verkocht.

Bernard trouwde met Anna Maria Antonia Lindeboom 2 op 29 Sep 1908 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Anna werd geboren op 12 Jul 1881 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 30 Apr 1962 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 80 en werd begraven op 4 Mei 1962 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Anna Hermes 2 werd geboren op 3 Dec 1911 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 9 Apr 1994 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 82.

3        ii.  Johanna Antonia Hermes 1,2,3 (geboren op 5 Jun 1913 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 19 Jan 2004 in Delft, , Zuid-Holland, Netherlands)

        iii.  Theresia Maria Hermes 2 werd geboren op 4 Mrt 1915 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 23 Aug 1996 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 81.
7. Anna Maria Antonia Lindeboom,2 dochter van Hermanus Lindeboom en Jeanette Antonia Horward, werd geboren op 12 Jul 1881 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 30 Apr 1962 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 80 en werd begraven op 4 Mei 1962 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Anna trouwde met Bernard Johann Meinardus Hermes 2 op 29 Sep 1908 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Bernard werd geboren op 21 Apr 1881 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 24 Sep 1963 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 82 en werd begraven op 28 Sep 1963 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.
Afbeelding

vorige  4de generatie  Volgende


8. Johannes Haring,3,4 zoon van Jan Haring 3 en Geertje Mourits,3 werd geboren op 17 Jan 1840 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands3,4 en is overleden op 26 Mei 1917 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands3,4 at age 77.

Algemene notities: Voor zijn huwelijk met Antje Haaker woonde hij te Schagen en Wieringen. Kinderen worden geboren te Schagen, Zijpe en Broek in Waterland. Later trekt het gezin via Haarlemmerliede naar Hoorn. Begin 20-ste eeuw was Jan eigenaar van huizen aan de Veemarkt, het Kleine Noord, de Dubbele Buurt, Draafsingel, Gouw en Turfhaven te Hoorn.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landman. 3,4

Johannes trouwde met Marijtje Baarts Hoogland,3,4 dochter van Baart Claasz Hoogland 4 en Cornelia Groot,4 op 30 Apr 1865 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. Marijtje werd geboren op 3 Dec 1838 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3,4 en is overleden op 29 Mrt 1868 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3,4 at age 29.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Geertje Haring 3 werd geboren op 12 Apr 1866 in Wieringen, Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 2 Mei 1890 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 24.

Johannes trouwde vervolgens met Antje Haaker 3 op 2 Mei 1869 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. Antje werd geboren op 9 Nov 1840 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 5 Mei 1915 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 74.

Huwelijksnotities: 1869

Heden den tweeden Mei Achttienhonderd Negen en Zestig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Schagen, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Jan Haring, weduwnaar van Marijtje Hoogland, van beroep daglooner, oud negen en twintig jaren, geboren te Hoogwoud en wonende te Schagen, onlangs te Wieringen, meerderjarige zoon van Jan Haring, vrachtrijder, wonende te Spanbroek en van Grietje Mourits, overleden En Antje Haaker, jongedochter, van beroep naaister, oud acht en twintig jaren
geboren en wonende te Schagen, meerderjarige dochter van Jan Haaker, overleden en van Neeltje Heddes, zonder beroep, wonende te Schagen.
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de eerste comparant is geboren den zeventienden Januarij acht tienhonderd en veertig en de tweede comparante den negen den November achttienhonderd en veertig; vervolgens: certificaat van voldoening aan de nationale militie van den bruidegom; overlijdens acte zijner vorige echtgenoote en die zijner moeder, overlijdens acte des vaders van de bruid en certificaat van den Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Wieringen, waaruit blijkt: dat de afkondigingen aldaar, even als in deze gemeente, op Zondagen,
den achttienden en vijf en twintigsten April dezes jaars zonder verhindering hebben plaats gehad.
De vader van den bruidegom en de moeder van de bruid bij het huwelijk tegenwoordig, hebben verklaard, daartoe hunne toestemming te geven.

Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
Jan Potveer, van beroep Scheepsmaker, oud veertig jaren, wonen de te Obdam, zwager van den bruidegom; Bernardus Haring, daglooner, oud zeven en twintig jaren, wonende te Wognum, broeder van den bruidegom; Jan Bleeker, van beroep Schipper, oud een en vijftig jaren, wonende te Schagen en Leendert Samuel van der Zanden, klerk ter secretarie van- en wonende te Schagen, oud zeven en twintig jaren, beide laatstge noemden geene betrekking van de verloofden.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de comparanten en de getuigen is ondertekend.


Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johannes Haring 3 werd geboren op 20 Mrt 1870 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 26 Mrt 1890 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 20.

4        ii.  Bernardus Haring 1,3 (geboren op 15 Jun 1872 in Zijpe, Schagen, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 6 Aug 1925 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Jacobus Haring 3 werd geboren op 23 Dec 1874 in Broek in Waterland, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 7 Jan 1943 in Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 68.
9. Antje Haaker,3 dochter van Jan Haaker en Neeltje Heddes, werd geboren op 9 Nov 1840 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 5 Mei 1915 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 74.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Naaister. 3

Antje trouwde met Johannes Haring 3,4 op 2 Mei 1869 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. Johannes werd geboren op 17 Jan 1840 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands3,4 en is overleden op 26 Mei 1917 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands3,4 at age 77.


10. Pieter Bot, zoon van Dirk Bot 6 en Anna Catharina Winders,6 werd geboren op 17 Jul 1819 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 9 Dec 1896 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 77.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Kramer en timmerman.

Pieter trouwde met Debora de Haan op 24 Okt 1851 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Debora werd geboren op 14 Jun 1829 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 22 Jan 1902 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 72. Debora was ook bekend als Dientje.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Santje Bot werd geboren op 19 Feb 1855 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Johanna Maria Bot werd geboren in 1856 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Dirk Bot werd geboren op 8 Mrt 1860 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 7 Jun 1880 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 20.

         iv.  Maartje Bot werd geboren op 6 Mrt 1862 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 8 Dec 1943 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 81.

          v.  Treintje Bot werd geboren op 7 Mrt 1864 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Gerrit Bot werd geboren op 4 Dec 1866 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Cornelis Bot werd geboren op 14 Dec 1868 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 24 Jul 1870 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 1.

5      viii.  Elisabeth Bot 1,3 (geboren op 2 Feb 1871 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 30 Jun 1938 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ix.  Cornelis Bot werd geboren op 17 Feb 1874 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands.
11. Debora de Haan, dochter van Evert de Haan en Maria Buur, werd geboren op 14 Jun 1829 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 22 Jan 1902 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 72. Debora was ook bekend als Dientje.

Debora trouwde met Pieter Bot op 24 Okt 1851 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Pieter werd geboren op 17 Jul 1819 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 9 Dec 1896 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 77.


12. Johann Bernardus Hermes,2,5 zoon van Johannes Bernardus Everhard Hermes 5 en Clara Elisabeth Kloppenborg,5 werd geboren op 22 Sep 1853 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,2,5 werd gedoopt op 23 Sep 1853 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 is overleden op 17 Mrt 1882 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands2,5 at age 28 en werd begraven op 21 Mrt 1882 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.

Algemene notities: Johan Bernard Hermes was Broedermeester van het Allerheiligste Sacrament en Penningmeester van de H.Vincentius-Vereeniging. Bij zijn overlijden werd de imboedel getaxeerd op Fl 969,55. Hij was aan zijn vader Fl 515,- schuldig en de begrafeniskosten bedroegen Fl 254,-.
Hij overleed na een langdurig lijden aan keelkanker

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Manufacturier. 2,5

Johann trouwde met Maria Anna Lippits 2,5 op 20 Jul 1880 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd geboren op 26 Sep 1859 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands,2,5 is overleden op 25 Nov 1927 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,5 at age 68 en werd begraven op 28 Nov 1927 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Maria was ook bekend als Mietje.

Kind uit dit huwelijk:

6         i.  Bernard Johann Meinardus Hermes 2 (geboren op 21 Apr 1881 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 24 Sep 1963 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)
13. Maria Anna Lippits,2,5 dochter van Meinardus Reinerus Cornelus Lippits 2 en Maria Eleonora Oostermeijer,2 werd geboren op 26 Sep 1859 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands,2,5 is overleden op 25 Nov 1927 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,5 at age 68 en werd begraven op 28 Nov 1927 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Maria was ook bekend als Mietje.

Algemene notities: Maria Anna Lippits hertrouwt op 02-07-1902 te Hoorn met Ferdinand Antonius Johannes Kaag (geb.02-09-1846 Hoorn, overl.22-05-1923 Hoorn), Tabakshandelaar en sigarenfabrikant.

Maria trouwde met Johann Bernardus Hermes 2,5 op 20 Jul 1880 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Johann werd geboren op 22 Sep 1853 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,2,5 werd gedoopt op 23 Sep 1853 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 is overleden op 17 Mrt 1882 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands2,5 at age 28 en werd begraven op 21 Mrt 1882 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.

Maria trouwde vervolgens met Ferdinand Antonius Johannes Kaag,2 zoon van Pieter Kaag en Engelina Alida Franciska Ranshuizen, op 2 Jul 1902 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Ferdinand werd geboren op 2 Sep 1846 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 22 Mei 1923 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 76.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Tabakshandelaar en sigarenfabrikant. 2
14. Hermanus Lindeboom, zoon van Hendrik Lindeboom en Anna Maria Rijkenberg, werd geboren op 19 Apr 1846 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 23 Mei 1924 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands at age 78.

Algemene notities: Hermanus Lindeboom huwt op 25-04-1873 te Hoorn met Gerardina Maria Brinkman (geb.27-01-1848 Hoorn, overl.30-03-1878 Hoorn). Hij had een damesmodezaak in Nieuwsteeg Hoorn.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Timmerman en winkelier.

Hermanus trouwde met Gerardina Maria Brinkman, dochter van Bernardus Brinkman en Maria Meijer, op 25 Apr 1873 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Gerardina werd geboren op 27 Jan 1848 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 30 Mrt 1878 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 30.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Gerardina Lindeboom werd geboren op 11 Jun 1874 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Jun 1874 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Anna Maria Lindeboom werd geboren op 11 Jun 1874 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 13 Feb 1878 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 3.

        iii.  Bernardus Hendricus Lindeboom werd geboren op 26 Nov 1875 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 1 Mrt 1943 in Voorhout, , Zuid-Holland, Netherlands at age 67.

         iv.  Maria Gerardina Lindeboom werd geboren op 21 Feb 1877 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 10 Okt 1877 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Hermanus trouwde vervolgens met Jeanette Antonia Horward op 29 Aug 1879 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Jeanette werd geboren op 30 Okt 1856 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 23 Sep 1933 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 76.

Kinderen uit dit huwelijk:

7         i.  Anna Maria Antonia Lindeboom 2 (geboren op 12 Jul 1881 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 30 Apr 1962 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Leonardus Lindeboom werd geboren op 22 Jul 1883 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Henricus Hermanus Lindeboom werd geboren op 16 Feb 1885 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands, is overleden op 2 Mei 1949 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands at age 64 en werd begraven op 5 Mei 1949 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Antonius Leonardus Lindeboom werd geboren op 4 Apr 1888 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands, is overleden op 27 Mrt 1955 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands at age 66 en werd begraven op 31 Mrt 1955 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Hermanus Johannes Lindeboom werd geboren op 19 Feb 1891 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands, is overleden op 27 Feb 1964 in Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands at age 73 en werd begraven op 2 Mrt 1964 in Laren, , Noord-Holland, Netherlands.
15. Jeanette Antonia Horward, dochter van Leonardus Josephus Horward en Johanna Philippina van Gotum, werd geboren op 30 Okt 1856 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 23 Sep 1933 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 76.

Algemene notities: Jeannette Horward woonde voor haar overlijden te Laren.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: modemaakster.

Jeanette trouwde met Hermanus Lindeboom op 29 Aug 1879 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Hermanus werd geboren op 19 Apr 1846 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 23 Mei 1924 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands at age 78.
Afbeelding

vorige  5de generatie  Volgende
16. Jan Haring,3 zoon van Barend Janz. Haring 3 en Geertje Janse Bakker,3 werd geboren op 14 Dec 1816 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 10 Apr 1873 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 56.

Algemene notities: Jan Haring huwt voor de tweede keer op 10-01-1850 te Spanbroek met Grietje Smit (zij is 9 jaar jonger).

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Arbeider,vrachtrijder, tapper, herbergier, aannemer. 3

Jan trouwde met Geertje Mourits 3 op 20 Feb 1839 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands. Geertje werd geboren op 11 Feb 1800 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 4 Apr 1849 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 49. Geertje was ook bekend als Machielsen.

Huwelijksnotities: 1839

Op heden den twintigsten der maand February Achttienhonderd Negen en Dertig,zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Wognum en Wadway in het huis der zelve Gemeente,verschenen,ten einde een Huwelijk aan te gaan Jan Haring,oud tweeentwintig Jaren,van beroep Arbeider geboren te Spanbroek,wonende alhier,minderjarige Zoon van Barend Haring,zon der beroep,alhier woonachtig,hierbij tegenwoordig en zijne toestemming geven de,en van Geertje Bakker,overleden,en

Geertje Mourits,oud negenendertig Jaren,van beroep Naaister geboren en wonende te Hoogwoud,Weduwe van Jan Verdelman,en meerder jarig dochter van Maarten Mourits en Marijtje Bijwaard,beide overleden

En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de Akten waaruit blijkt,
1 dat de huwelijks afkondigingen te Hoogwoud onverhinderd zijn geweest.
2 Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie
3 Attest van onvermogen van Jan Haring
4 Idem van Geertje Mourits
5 Geboorte attest van Jan Haring
6 Doopattest van Geertje Mourits
7 Doodattest van Geertje Bakker
8 Idem van Jan Verdelman

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelke door hen,uitdrukkelijk met Ja,beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Cornelis Mourits oud 32 jaren van beroep Metselaar wonende te Hoogwoud; broeder van de bruid.
Cornelis Appel, oud vijfenveertig jaren van beroep Slagter, Jonge jan Bot, oud zesentwintig jaren van beroep Veldwachter, en Pieter Raat, oud vijfen twintig jaren, van beroep heelmeester, allen te Wognum woonachtig en geene der Comparanten in den bloede bestaande.
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend, behalve door Jan Haring,en Barend Haring, welke verklaarden, niet te kunnen schrijven,als zulks niet hebbendegeleerd.


Kinderen uit dit huwelijk:

8         i.  Johannes Haring 3,4 (geboren op 17 Jan 1840 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 26 Mei 1917 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Bernardus Haring 3,7 werd geboren op 15 Dec 1840 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3,7 en is overleden op 18 Jan 1912 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands3,7 at age 71.

        iii.  Geertje Haring 3 werd geboren op 21 Okt 1844 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 16 Mrt 1856 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 11.

Jan trouwde vervolgens met Grietje Smit,3 dochter van Gerrit Smit en Neeltje Brasser, op 10 Jan 1850 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. Grietje werd geboren op 19 Sep 1825 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.3 Grietje was ook bekend als Neeltje Smit.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Naaister, 1839. 3

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Neeltje Haring 3 werd geboren op 11 Nov 1850 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 7 Dec 1850 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.3

         ii.  Gerrit Haring 3 werd geboren op 23 Okt 1851 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 8 Okt 1925 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 73.

        iii.  Maarten Haring 3 werd geboren op 21 Okt 1852 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 31 Mrt 1853 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.3

         iv.  Neeltje Haring 3 werd geboren op 18 Nov 1853 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 8 Dec 1916 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 63. Neeltje was ook bekend als Cornelia.

          v.  Maarten Haring 3 werd geboren op 17 Jan 1855 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 1 Okt 1855 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.3

         vi.  Maarten Haring 3 werd geboren op 13 Apr 1856 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 22 Dec 1856 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.3

        vii.  Geertje Haring 3 werd geboren op 24 Aug 1857 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 15 Feb 1861 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 3.


17. Geertje Mourits,3 dochter van Maarten Mourits en Marijtje Bijwaard,8 werd geboren op 11 Feb 1800 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 4 Apr 1849 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 49. Geertje was ook bekend als Machielsen.

Algemene notities: Geertje Mourits was eerder gehuwd met Jan Verdelman. Ze was bijna 17 jaar ouder als haar man Jan Haring.

Geertje trouwde met Jan Haring 3 op 20 Feb 1839 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd geboren op 14 Dec 1816 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 10 Apr 1873 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 56.

Geertje trouwde vervolgens met Jan Verdelman, zoon van Gerrit Verdelman en Trijntje Hinke, op 11 Nov 1821 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd geboren op 20 Sep 1797 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 20 Sep 1797 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 9 Aug 1835 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 37.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catharina Verdelman werd geboren in 1824 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 20 Jan 1863 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 39.

         ii.  Maartje Verdelman werd geboren van 1826 tot 1827 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 14 Mei 1849 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 23.

        iii.  Gerrit Verdelman werd geboren van 1828 tot 1829 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 2 Feb 1839 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 11.

         iv.  Agatha Verdelman werd geboren in 1832.

          v.  Maarten Verdelman werd geboren van 1834 tot 1835 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Apr 1848 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 14.


18. Jan Haaker, zoon van Jacob Klaasz Haaker en Antje Arendsd Meijne, werd geboren op 18 Dec 1806 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Apr 1845 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands at age 38.

Algemene notities: Jan Haaker was eerder gehuwd met Antje Busker

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Boerenknecht.

Jan trouwde met Antje Busker, dochter van Gerrit Busker en Petronella Kuil, op 3 Apr 1834 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. Antje werd geboren in 1806 in Egmond-Binnen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 16 Mrt 1839 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands at age 33.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Antje Haaker werd geboren in 1836 en is overleden op 23 Jun 1838 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands at age 2.

         ii.  Petronella Haaker werd geboren op 3 Nov 1837 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Mrt 1838 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands.

Jan trouwde vervolgens met Neeltje Heddes op 2 Jan 1840 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. Neeltje werd geboren op 21 Okt 1813 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Sep 1879 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands at age 65.

Kinderen uit dit huwelijk:

9         i.  Antje Haaker 3 (geboren op 9 Nov 1840 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 5 Mei 1915 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Jacob Haaker werd geboren in 1843 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Maria Haaker werd geboren in Okt 1844 en is overleden op 15 Dec 1844 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands.


19. Neeltje Heddes, dochter van Jacob Heddes en Maartje Cornelis Bakker, werd geboren op 21 Okt 1813 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Sep 1879 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands at age 65.

Algemene notities: Neeltje Heddes was eerder gehuwd met Pieter Korver (overl. te Schagen).

Neeltje trouwde met Pieter Korver, zoon van Jan Korver en Maartje Mak, op 27 Apr 1837 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. Pieter werd geboren in 1810 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1840.

Neeltje trouwde vervolgens met Jan Haaker op 2 Jan 1840 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd geboren op 18 Dec 1806 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Apr 1845 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands at age 38.

Neeltje trouwde vervolgens met Paul Hoeben, zoon van Petrus Johannes Hoeben en Catharina Gelis, op 15 Apr 1847 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. Paul werd geboren in 1804 in Neerpelt, , Limburg, Belgium.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Koopman.


20. Dirk Bot,6 zoon van Cornelis Pietersz Bot 6 en Marijtje Pietersdr Ludema,6 werd geboren op 22 Okt 1774 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 31 Jan 1834 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 59.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Arbeider, bouwman. 6

Dirk trouwde met Margaretha ten Oever,6 dochter van Gerrit ten Oever en Agnes Jansen, op 13 Apr 1804 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands. Margaretha werd geboren op 11 Mrt 1776 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 5 Dec 1807 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 31. Margaretha was ook bekend als Grietje.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Marijtje Bot werd geboren in 1805 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Gerrit Bot werd geboren op 25 Okt 1806 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Feb 1860 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 53.

Dirk trouwde vervolgens met Anna Catharina Winders 6 op 5 Okt 1809 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Anna werd geboren op 20 Aug 1784 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 6 Mrt 1858 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 73. Anna was ook bekend als Naatje en6 Winder.6

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hendrikje Bot werd geboren in 1813 in Andijk, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Anna Bot werd geboren in 1814.

        iii.  Vrouwtje Bot werd geboren in 1814.

         iv.  Jan Bot werd geboren in 1817.

10        v.  Pieter Bot (geboren op 17 Jul 1819 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 9 Dec 1896 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         vi.  Hermanus Bot werd geboren op 24 Mrt 1824 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 2 Feb 1904 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 79.


21. Anna Catharina Winders,6 dochter van Jan Winders en Hendrica Cornelis Pot, werd geboren op 20 Aug 1784 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 6 Mrt 1858 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 73. Anna was ook bekend als Naatje en6 Winder.6

Anna trouwde met Dirk Bot 6 op 5 Okt 1809 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Dirk werd geboren op 22 Okt 1774 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 31 Jan 1834 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 59.

22. Evert de Haan, zoon van Germent de Haan en Angenietje van Soest,9 werd geboren op 2 Apr 1794 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 21 Feb 1847 in Venhuizen, , Noord-Holland, Netherlands at age 52.

Evert trouwde met Maria Buur op 26 Aug 1821 in Abbekerk, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd geboren op 2 Aug 1800 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 24 Apr 1848 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 47.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerbrand de Haan werd geboren op 10 Okt 1822 in Abbekerk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 22 Feb 1906 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands at age 83.

         ii.  Angeniet de Haan werd geboren op 20 Sep 1823 in Abbekerk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 2 Dec 1835 in Norg, , Drenthe, Netherlands at age 12.

11      iii.  Debora de Haan (geboren op 14 Jun 1829 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 22 Jan 1902 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Elisabeth de Haan werd geboren op 20 Feb 1831 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Mrt 1865 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 34.

          v.  Cornelia de Haan werd geboren in 1832 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Neeltje de Haan werd geboren op 21 Mrt 1834 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 3 Mrt 1836 in Norg, , Drenthe, Netherlands at age 1.

        vii.  Agniet de Haan werd geboren in 1842 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.


23. Maria Buur, dochter van Cornelis Janse Buur en Lijsbeth Stort, werd geboren op 2 Aug 1800 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 24 Apr 1848 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 47.

Maria trouwde met Evert de Haan op 26 Aug 1821 in Abbekerk, , Noord-Holland, Netherlands. Evert werd geboren op 2 Apr 1794 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 21 Feb 1847 in Venhuizen, , Noord-Holland, Netherlands at age 52.

24. Johannes Bernardus Everhard Hermes,5 zoon van Bernard Johann Hermes 10 en Christina Maria Anna Brameier,10 werd geboren op 19 Mei 1819 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 20 Mei 1819 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 29 Jun 1889 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 70 en werd begraven op 2 Jul 1889 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.

Algemene notities: Zoals vele manufacturiers uit dit gebied in Duitsland reisde hij met zijn koopwaar naar Nederland. Zijn eerste kind werk in Schermerhorn geboren, de volgende zes in Neuenkirchen. Het gezin woonde daar in de buurtschap Sutrum Harum op nummer 12. De jongste twee kinderen werden geboren in Medemblik waar Johannes zich blijvend vestigde.
Hij had een zaak aan de Bagijnhof Medemblik, spreuk van de zaak: "Door Hermes gekleed is goed besteed".
Na zijn overlijden werd een Memorie van Successie opgemaakt. Zijn nalatenschap had toen een waarde van Fl. 49.242,66

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Manufacturier en koopman. 5

Johannes trouwde met Clara Elisabeth Kloppenborg 5 op 5 Okt 1850 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Clara werd geboren op 2 Jun 1827 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 27 Jun 1827 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 18 Nov 1892 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 65 en werd begraven op 22 Nov 1892 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Elisabeth Hermes 5 werd geboren op 3 Aug 1851 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany5 en is overleden op 9 Jun 1884 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 32.

12       ii.  Johann Bernardus Hermes 2,5 (geboren op 22 Sep 1853 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 17 Mrt 1882 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Maria Theresia Hermes 5 werd geboren op 26 Sep 1856 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 27 Sep 1856 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 is overleden op 31 Aug 1918 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 61 en werd begraven op 4 Sep 1918 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Catharina Helena Clara Hermes 5 werd geboren op 11 Okt 1857 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 11 Okt 1857 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 5 Jan 1920 in Sassenheim, , Zuid-Holland, Netherlands5 at age 62 en werd begraven op 8 Jan 1920 in Sassenheim, , Zuid-Holland, Netherlands.

          v.  Theresia Euphemia Hermes 5 werd geboren op 30 Aug 1860 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 30 Aug 1860 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 12 Mrt 1903 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 42 en werd begraven op 16 Mrt 1903 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Everhard Joseph Hermes 5 werd geboren op 18 Mrt 1863 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 18 Mrt 1863 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 19 Mei 1923 in Rijswijk, , Zuid-Holland, Netherlands5 at age 60 en werd begraven op 23 Mei 1923 in Rijswijk, , Zuid-Holland, Netherlands.

        vii.  Therese Clara Hermes 5 werd geboren op 6 Sep 1865 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 8 Sep 1865 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 is overleden op 14 Jun 1907 in Rijnsaterwoude, , Zuid-Holland, Netherlands5 at age 41 en werd begraven op 18 Jun 1907 in Leimuiden, , Zuid-Holland, Netherlands.

       viii.  Clementine Bernardina Hermes 5 werd geboren op 30 Sep 1867 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 30 Sep 1867 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 3 Jul 1926 in Roelofarendsveen, , Zuid-Holland, Netherlands5 at age 58 en werd begraven op 6 Jul 1926 in Roelofarendsveen, , Zuid-Holland, Netherlands.

         ix.  Albertus Hermes 5 werd geboren op 14 Jan 1870 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands,5 werd gedoopt op 15 Jan 1870 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Aug 1880 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 10.

          x.  Elisabeth Maria Hermes 5 werd geboren op 7 Aug 1871 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands,5 is overleden op 5 Feb 1922 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 50 en werd begraven op 9 Feb 1922 in Huisduinen, , Noord-Holland, Netherlands.


25. Clara Elisabeth Kloppenborg,5 dochter van Johann Bernard Kloppenborg en Margaretha Elisabeth Farwick, werd geboren op 2 Jun 1827 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 27 Jun 1827 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 18 Nov 1892 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 65 en werd begraven op 22 Nov 1892 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.

Algemene notities: Clara Elisabeth Kloppenborg komt 21-02-1868 uit Neuenkirchen (WF)naar Medemblik. Ze was Presidente der vereeniging van de H.Elisabeth. Ze overlijdt in het Begijnhof te Medemblik.

Clara trouwde met Johannes Bernardus Everhard Hermes 5 op 5 Okt 1850 in Neuenkirchen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johannes werd geboren op 19 Mei 1819 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany,5 werd gedoopt op 20 Mei 1819 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 29 Jun 1889 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands5 at age 70 en werd begraven op 2 Jul 1889 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.


26. Meinardus Reinerus Cornelus Lippits,2 zoon van Johannes Lippits 2,11 en Maria Rubens,2 werd geboren op 27 Mrt 1834 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 26 Mei 1909 in Haarlem, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 75 en werd begraven op 28 Mei 1909 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Algemene notities: Meinardus Reinerus Cornelus Lippits. Zijn zoon Meinardus Johannes Elias Lippits (geb.01-06-1869 Hoorn, overl.30-01-1941 Alkmaar) is architect. Hij laat vele boeken en schilderijen na aan Bernardus Hermes.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Manifacturier. 2

Meinardus trouwde met Maria Eleonora Oostermeijer 2 op 5 Feb 1858 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd geboren op 4 Mrt 1834 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,2 werd gedoopt op 4 Mrt 1834 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 14 Apr 1908 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 74 en werd begraven op 17 Apr 1908 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Maria was ook bekend als Ostermeyer.

Huwelijksnotities: get. Meinardus Reinerus Lippits, 57 jaar, notaris te Hoorn, oom van de bruidegom, Elias Petrus Joh. Hendr. Knaven, 38 jaar, apotheker, neef van de bruidegom, Andreas Oostermeijer, 39 jaar, koopman, broer van de bruid, Franciscus Bernardus Oostermeijer, 32 jaar, koopman, broer van de bruid

Kinderen uit dit huwelijk:

13        i.  Maria Anna Lippits 2,5 (geboren op 26 Sep 1859 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 25 Nov 1927 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Johannes Wilhelmus Lippits 2 werd geboren op 18 Jan 1862 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 13 Mrt 1939 in Haarlem, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 77 en werd begraven op 17 Mrt 1939 in Overveen, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Gerardus Johannes Meinardus Lippits 2 werd geboren op 4 Nov 1865 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 23 Aug 1920 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 54 en werd begraven op 25 Aug 1920 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Anna Maria Lippits 2 werd geboren op 3 Apr 1867 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 16 Jan 1929 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 61 en werd begraven op 19 Jan 1929 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Meinardus Johannes Elias Lippits 2 werd geboren op 1 Jun 1869 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 30 Jan 1941 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 71.

         vi.  Wilhelmus Johannes Andreas Lippits 2 werd geboren op 5 Sep 1871 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 29 Jul 1948 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 76.

        vii.  Petrus Johannes Andreas Lippits 2 werd geboren op 24 Mrt 1875 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 2 Dec 1876 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 1.
27. Maria Eleonora Oostermeijer,2 dochter van Johann Gerhard Ostermeyer 12 en Anna Maria Aleid Moormann,12,13 werd geboren op 4 Mrt 1834 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,2 werd gedoopt op 4 Mrt 1834 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 14 Apr 1908 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 74 en werd begraven op 17 Apr 1908 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Maria was ook bekend als Ostermeyer.

Algemene notities: Maria Eleonora Oostermeijer komt 01-04-1850 uit Mettingen naar Hoorn en woont daar bij haar broer Frans Bernard (geb.12-05-1825 Mettingen).

Maria trouwde met Meinardus Reinerus Cornelus Lippits 2 op 5 Feb 1858 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Meinardus werd geboren op 27 Mrt 1834 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 26 Mei 1909 in Haarlem, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 75 en werd begraven op 28 Mei 1909 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

28. Hendrik Lindeboom, zoon van Jacobus Lindeboom en Trijntje Willebrand, werd geboren op 23 Jan 1805 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 26 Nov 1857 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 52.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schoenmaker.

Hendrik trouwde met Anna Maria Rijkenberg op 23 Mei 1830 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Anna werd geboren op 1 Feb 1809 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 2 Okt 1851 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 42.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacobus Lindeboom werd geboren in 1831 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Maria Geertruida Lindeboom werd geboren in 1834 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Jacob Bernardus Lindeboom werd geboren op 8 Jun 1838 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Agatha Lindeboom werd geboren op 22 Mei 1840 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Jan Lindeboom werd geboren op 1 Aug 1841 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Bernardus Lindeboom werd geboren op 9 Nov 1842 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Grietje Lindeboom werd geboren op 13 Nov 1843 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

       viii.  Marietje Lindeboom werd geboren op 15 Nov 1844 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

14       ix.  Hermanus Lindeboom (geboren op 19 Apr 1846 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 23 Mei 1924 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands)

Hendrik trouwde vervolgens met Catharina van der Meij, dochter van Hendrik van der Meij en Elisabeth Cordes, op 14 Aug 1853 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Catharina werd geboren in 1821 in Zaandam, , Noord-Holland, Netherlands.


29. Anna Maria Rijkenberg, dochter van Jacob Rijkenberg 14 en Marijtje Dek,14 werd geboren op 1 Feb 1809 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 2 Okt 1851 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 42.

Anna trouwde met Hendrik Lindeboom op 23 Mei 1830 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Hendrik werd geboren op 23 Jan 1805 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 26 Nov 1857 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 52.

30. Leonardus Josephus Horward, zoon van Johannes Baptista Horward 15 en Anna Maria van Peer,15 werd geboren op 29 Okt 1825 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden op 1 Feb 1915 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands at age 89.

Algemene notities: Leonardus J.Horward hertrouwt na 1874.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Barbier en schoenmaker.

Leonardus trouwde met Johanna Philippina van Gotum op 29 Jan 1855 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands. Johanna werd geboren op 21 Nov 1822 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 6 Okt 1874 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands at age 51.

Kinderen uit dit huwelijk:

15        i.  Jeanette Antonia Horward (geboren op 30 Okt 1856 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden op 23 Sep 1933 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Anna Maria Horward werd geboren in 1862 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands.

        iii.  Maria Wilhelmina Horward werd geboren in 1864 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands.

Leonardus trouwde vervolgens met Antonia Wagenmakers op 7 Apr 1875 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands. Antonia werd geboren op 19 Okt 1837 in Zevenbergen, , Noord-Brabant, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Horward

         ii.  Naan Horward


31. Johanna Philippina van Gotum, dochter van Adrianus van Gotum en Maria Jacoba Herremans, werd geboren op 21 Nov 1822 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 6 Okt 1874 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands at age 51.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Dienstmeid.

Johanna trouwde met Leonardus Josephus Horward op 29 Jan 1855 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands. Leonardus werd geboren op 29 Okt 1825 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden op 1 Feb 1915 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands at age 89.
Afbeelding

vorige  6de generatie  Volgende
32. Barend Janz. Haring,3 zoon van Jan Barends Haring 3,16 en Aagje Cornelis Voerman,3 werd geboren op 9 Feb 1769 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 4 Jun 1851 in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 82.

Algemene notities: Barend Janz.Haring was eerder gehuwd te Spanbroek op 24-01-1796 met Grietje Gerritz.Keuning (overl.08-12-1807 Spanbroek, 30 jaar oud).
akten werden ondertekend met Barent Haaring.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Arbeider. 3

Barend trouwde met Grietje Gerritz. Keuning 3 op 24 Jan 1796 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. Grietje werd geboren in 17773 en is overleden op 8 Dec 1807 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 30. Grietje was ook bekend als Koning.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Haring 3 werd geboren op 4 Jan 1799 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 23 Jan 1799 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.3

         ii.  Joannes Haring 3 werd geboren op 15 Mei 1801 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 13 Mrt 1862 in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 60.

        iii.  Joanna Haring 3 werd geboren op 25 Feb 1803 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.3 Joanna was ook bekend als Jantje.

         iv.  Agatha Haring 3 werd geboren op 28 Mrt 1806 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 27 Sep 1811 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 5.

Barend trouwde vervolgens met Geertje Janse Bakker 3 op 17 Jul 1808 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. Geertje werd geboren op 26 Feb 1775 in De Weere, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 25 Mrt 1838 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 63.

Huwelijksnotities: op de 2e July 1808
Compareerden ten secretarie en
hebben hunne drie agtereen
volgende Huwelijks Procla
matien verzorgt
Barend Jans Haring Wed.
geboren in Zwaag,wonende alhier
Geertje Janse Bakker Wed.
geboren in Weere,wonende
te opmeer,
tegen Zondag3e July d eerste
10e dito d tweede
17e July derde
Proclamatie


De bovenstaande Personen
zijn naar afkondiging dezer
Huwelijks Proclamatien als ge
boden, naar het inbrengen van
het betoog van opmeer in den
H: Echten Staat gesolemniseerd
dezen 17 July 1808
Jacob Smit
Evert Langedijk
Cornelis Staal

trouwboek van het gerecht
te Opmeer (Spanbroek)

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Haring 3 werd geboren op 5 Jun 1810 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 20 Jul 1811 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 1.

         ii.  Pieter Haring 3 werd geboren op 9 Jul 1811 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 9 Okt 1859 in Nibbixwoud, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 48.

        iii.  Cornelis Haring 3 werd geboren op 28 Dec 1812 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 11 Jan 1894 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 81.

16       iv.  Jan Haring 3 (geboren op 14 Dec 1816 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 10 Apr 1873 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands)


33. Geertje Janse Bakker,3 dochter van Jan Pieterse Bakker en Trijntje Jans, werd geboren op 26 Feb 1775 in De Weere, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 25 Mrt 1838 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 63.

Algemene notities: Geertje Janz.Bakker is geboren te Lambertschaag en was in 1808 weduwe.

Geertje trouwde met Barend Janz. Haring 3 op 17 Jul 1808 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. Barend werd geboren op 9 Feb 1769 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 4 Jun 1851 in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 82.

34. Maarten Mourits, zoon van Klaas Mourits en Geertje Maartens, werd geboren op 1 Jan 1773 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Mrt 1836 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 63.

Algemene notities: Maarten Mourits woonde voor dit huwelijk te Spanbroek. Het huwelijk werd pro deo gesloten.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Metselaar.

Maarten trouwde met Marijtje Bijwaard 8 op 12 Okt 1794 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands. Marijtje werd geboren op 14 Jan 1764 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 en is overleden op 27 Jul 1835 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands8 at age 71. Marijtje was ook bekend als Maartje Bijwaard.8

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geertje Mourits werd geboren op 25 Jan 1795 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 25 Jan 1795 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1800.

         ii.  Lijsbeth Mourits werd geboren op 14 Apr 1796 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 14 Apr 1796 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Aagje Mourits werd geboren op 23 Aug 1797 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 23 Aug 1797 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

17       iv.  Geertje Mourits 3 (geboren op 11 Feb 1800 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 4 Apr 1849 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands)

          v.  Nicolaus Mourits werd geboren op 15 Apr 1803 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 15 Apr 1803 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 28 Apr 1840 in Oegstgeest, , Zuid-Holland, Netherlands at age 37.

         vi.  Cornelis Mourits werd geboren op 15 Jul 1806 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 15 Jul 1806 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 5 Feb 1860 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 53.

        vii.  Jan Mourits werd geboren op 16 Jul 1813 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Mrt 1837 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 23.


35. Marijtje Bijwaard,8 dochter van Cornelis Bijwaard 8 en Aagje Hendrikse Zonnevelt,8 werd geboren op 14 Jan 1764 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 en is overleden op 27 Jul 1835 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands8 at age 71. Marijtje was ook bekend als Maartje Bijwaard.8

Algemene notities: Gegevens van Marijtje (Maartje) Bijwaard en haar voorouders zijn ontleend aan de "Stamboom Bijwaert" van F.J.Kuipers, Wooldrikshoekweg 26 te Enschede ( 1983; aanwezig bij CBG).

Marijtje trouwde met Maarten Mourits op 12 Okt 1794 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands. Maarten werd geboren op 1 Jan 1773 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Mrt 1836 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 63.

36. Jacob Klaasz Haaker, zoon van Klaas Jacobs Haaker en Stijntje Baltes, werd gedoopt op 27 Aug 1767 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 24 Nov 1808 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 41. Jacob was ook bekend als Haker.

Jacob trouwde met Antje Arendsd Meijne op 2 Mrt 1794 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands. Antje werd geboren op 14 Mrt 1767 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 3 Mrt 1825 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 57.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Nicolaus Haaker werd geboren op 8 Dec 1794 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 24 Mrt 1837 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands at age 42. Nicolaus was ook bekend als Klaas.

         ii.  Klaas Haaker werd geboren in 1795.

        iii.  Arie Haaker werd geboren in 1796 en is overleden op 30 Jul 1811 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 15.

         iv.  Pieter Haaker werd geboren op 5 Feb 1797 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 7 Mei 1860 in Limmen, , Noord-Holland, Netherlands at age 63.

          v.  Theodorus Haaker werd geboren op 21 Sep 1798 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 21 Sep 1798 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 4 Feb 1871 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands at age 72.

         vi.  Maartje Haaker werd geboren in 1800 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Maria Haaker werd geboren in 1800 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.

18     viii.  Jan Haaker (geboren op 18 Dec 1806 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 29 Apr 1845 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands)

         ix.  Guurtje Haaker werd geboren in 1808 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 12 Mei 1874 in Limmen, , Noord-Holland, Netherlands at age 66.


37. Antje Arendsd Meijne, dochter van Arie Cornelisz Meijne en Maartje Pieters Mors, werd geboren op 14 Mrt 1767 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 3 Mrt 1825 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 57.

Antje trouwde met Jacob Klaasz Haaker op 2 Mrt 1794 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands. Jacob werd gedoopt op 27 Aug 1767 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 24 Nov 1808 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 41. Jacob was ook bekend als Haker.

38. Jacob Heddes, zoon van Jan Heddes en Nantje Ettes, werd geboren in 1787 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Nov 1839 in Oude-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands at age 52.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landman.

Jacob trouwde met Maartje Cornelis Bakker op 1 Nov 1812 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. Maartje werd geboren in 1791 in Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 4 Dec 1856 in Barsingerhorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 65.

Kinderen uit dit huwelijk:

19        i.  Neeltje Heddes (geboren op 21 Okt 1813 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 19 Sep 1879 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Noowna Heddes werd geboren op 10 Feb 1815 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1876-1878 in Warmenhuizen, , Noord-Holland, Netherlands at age 61.

        iii.  Cornelis Heddes werd geboren in 1817 in Sint Pancras, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Aafje Heddes werd geboren op 3 Okt 1818 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Maartje Heddes werd geboren op 17 Okt 1819 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Jan Heddes werd geboren op 22 Okt 1820 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1824.

        vii.  Guutje Heddes werd geboren op 25 Dec 1821 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands.

       viii.  Jan Heddes werd geboren in 1824 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1884-1891 at age 60.

         ix.  Arie Heddes werd geboren op 1 Apr 1826 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1893 in Assendelft, , Noord-Holland, Netherlands at age 67.

          x.  Jacob Heddes werd geboren op 31 Dec 1827 in Heerhugowaard, , Noord-Holland, Netherlands.

         xi.  Pieter Heddes werd geboren in 1829 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands.


39. Maartje Cornelis Bakker, dochter van Cornelis Ariensz Bakker en Neeltje Jans, werd geboren in 1791 in Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 4 Dec 1856 in Barsingerhorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 65.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Boerin te Oude Niedorp.

Maartje trouwde met Jacob Heddes op 1 Nov 1812 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. Jacob werd geboren in 1787 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Nov 1839 in Oude-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands at age 52.

40. Cornelis Pietersz Bot,6 zoon van Pieter Dirkszn Bot 6 en Aafje Gerritsdr,6 werd geboren op 9 Mrt 1738 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 8 Jun 1810 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 72.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Kuiper. 6

Cornelis trouwde met Marijtje Pietersdr Ludema 6 op 20 Mei 1764 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands. Marijtje werd geboren in 1746 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 21 Jan 1819 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 73.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Bot werd gedoopt op 3 Jul 1769 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Vrouwtje Bot werd gedoopt op 14 Mrt 1771 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1777.

        iii.  Dirk Bot werd gedoopt op 25 Okt 1772 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1774.

         iv.  Pieter Corneliszn Bot werd geboren in 1773 en is overleden op 20 Jun 1814 in Sijbekarspel, , Noord-Holland, Netherlands at age 41.

20        v.  Dirk Bot 6 (geboren op 22 Okt 1774 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 31 Jan 1834 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands)

         vi.  Vrouwtje Cornelisdr Bot werd gedoopt op 17 Jun 1777 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Aafje Bot werd gedoopt op 2 Dec 1779 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands.


41. Marijtje Pietersdr Ludema,6 dochter van Pieter Ludema, werd geboren in 1746 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 21 Jan 1819 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 73.

Marijtje trouwde met Cornelis Pietersz Bot 6 op 20 Mei 1764 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands. Cornelis werd geboren op 9 Mrt 1738 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 8 Jun 1810 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 72.

42. Jan Winders werd geboren in Osnabrck, , Niedersachsen, Germany en is overleden op 28 Mrt 1803 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Jan was ook bekend als Jan Winder.

Jan trouwde met Hendrica Cornelis Pot op 17 Apr 1778 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Hendrica werd gedoopt op 10 Mei 1744 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 13 Aug 1791 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands at age 47. Hendrica was ook bekend als Hendrikje.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelius Winders werd geboren op 22 Okt 1780 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Maria Margarita Winders werd geboren op 3 Okt 1781 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 4 Aug 1846 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands at age 64.

21      iii.  Anna Catharina Winders 6 (geboren op 20 Aug 1784 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 6 Mrt 1858 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Grietje Elijsebeth Winder werd geboren op 18 Jun 1787 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Jul 1844 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands at age 57.

Jan trouwde vervolgens met Hermina Westerhof op 29 Apr 1792 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

Huwelijksnotities: statie Sint Franciscus Xaverius


43. Hendrica Cornelis Pot, dochter van Cornelis Maertens Pot en Marijtje Reijnders, werd gedoopt op 10 Mei 1744 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 13 Aug 1791 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands at age 47. Hendrica was ook bekend als Hendrikje.

Hendrica trouwde met Jan Winders op 17 Apr 1778 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd geboren in Osnabrck, , Niedersachsen, Germany en is overleden op 28 Mrt 1803 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Jan was ook bekend als Jan Winder.

44. Germent de Haan, zoon van Evert Germentsz de Haan en Brechtje Klaas Bonsem, werd geboren op 7 Nov 1744 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden na 1821.

Germent trouwde met Angenietje van Soest 9 op 7 Apr 1792 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands. Angenietje werd geboren op 14 Apr 1755 in Venlo, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 8 Jan 1821 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands9 at age 65. Angenietje was ook bekend als Maria Agnes.9

Kind uit dit huwelijk:

22        i.  Evert de Haan (geboren op 2 Apr 1794 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 21 Feb 1847 in Venhuizen, , Noord-Holland, Netherlands)


45. Angenietje van Soest,9 dochter van Arnoldus van Soest 9 en Maria Otten,9 werd geboren op 14 Apr 1755 in Venlo, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 8 Jan 1821 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands9 at age 65. Angenietje was ook bekend als Maria Agnes.9

Angenietje trouwde met Germent de Haan op 7 Apr 1792 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands. Germent werd geboren op 7 Nov 1744 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden na 1821.

46. Cornelis Janse Buur, zoon van Jan Klaasze Buur en Maartje Dirks Rijswijk, werd geboren op 17 Feb 1761 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 17 Feb 1761 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Aug 1820 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands at age 59. Cornelis was ook bekend als Crelis.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Timmerman.

Cornelis trouwde met Lijsbeth Stort op 8 Mei 1791 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Lijsbeth werd gedoopt op 9 Aug 1770 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Nov 1848 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands at age 78. Lijsbeth was ook bekend als Lijpke en Start.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Buur is overleden vr 1794.

         ii.  Jan Buur werd geboren in 1794 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Neeltje Buur werd geboren op 3 Feb 1796 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden na 1845.

23       iv.  Maria Buur (geboren op 2 Aug 1800 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 24 Apr 1848 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

          v.  Trijntje Buur werd geboren in 1811 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 9 Sep 1811 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 21 Mei 1896 in Nibbixwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 85.


47. Lijsbeth Stort, dochter van Nicolaus Stort en Neeltje Jans Duijvis, werd gedoopt op 9 Aug 1770 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Nov 1848 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands at age 78. Lijsbeth was ook bekend als Lijpke en Start.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Winkelierster.

Lijsbeth trouwde met Cornelis Janse Buur op 8 Mei 1791 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Cornelis werd geboren op 17 Feb 1761 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 17 Feb 1761 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Aug 1820 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands at age 59. Cornelis was ook bekend als Crelis.

Lijsbeth trouwde vervolgens met Joannis Henricus Imming, zoon van Gerardus Imming en Johanna Volbrink, op 27 Okt 1822 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Joannis werd geboren in 1772 in Gendringen, , Gelderland, Netherlands.


48. Bernard Johann Hermes,10 zoon van Everhard Joan Hermes 10 en Maria Catharina Werning,10 werd geboren op 14 Sep 1785 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 14 Sep 1785 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 19 Jun 1826 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany10 at age 40.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Boertje (Kotter). 10

Bernard trouwde met Maria Anna Margaretha Knver,10 dochter van Henrich Joan Knver en Maria Anna Elisabeth Post, op 30 Jan 1812 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria werd geboren op 10 Okt 1793 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany,10 werd gedoopt op 10 Okt 1793 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Dec 1813 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany10 at age 20.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Joannes Bernardus Hermes 10 werd geboren op 14 Nov 1813 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 15 Nov 1813 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 3 Sep 1886 in Dreierwalde, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 72 en werd begraven op 7 Sep 1886 in Dreierwalde, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Bernard trouwde vervolgens met Anna Catharina Maria Gertrud Beckmper,10 dochter van Gerhard Henrich Beckmper en Gertrud Lampe, op 9 Mei 1814 in Elte, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren op 28 Jan 1788 in Elte, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany10 en is overleden op 25 Aug 1815 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 27. Anna was ook bekend als Anna Lampe.10

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anna Catharina Hermes 10 werd geboren op 18 Aug 1815 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 19 Aug 1815 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1849 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 34. Anna was ook bekend als Catharina Hermesman.

Bernard trouwde vervolgens met Christina Maria Anna Brameier 10 op 3 Okt 1815 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Christina werd geboren op 31 Mrt 1789 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany,10 werd gedoopt op 31 Mrt 1789 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 13 Dec 1864 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 75 en werd begraven op 21 Dec 1864 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johan Bernd Heinrich Hermes 10 werd geboren op 11 Nov 1815 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland en werd gedoopt op 11 Nov 1815 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Bernard Henrich Hermes 10 werd geboren op 20 Apr 1817 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 21 Apr 1817 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Sep 1867 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany10 at age 50.

24      iii.  Johannes Bernardus Everhard Hermes 5 (geboren op 19 Mei 1819 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 29 Jun 1889 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Maria Catharina Theresia Hermes 10 werd geboren op 29 Sep 1821 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 30 Sep 1821 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 26 Okt 1821 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland.

          v.  Johan Gerard Bernhard Hermes 10 werd geboren op 21 Okt 1823 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 22 Okt 1823 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 26 Dec 1878 in Schermerhorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 55 en werd begraven op 30 Dec 1878 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Anna Maria Christina Hermes 10 werd geboren op 3 Sep 1826 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 4 Sep 1826 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Nov 1887 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 61.


49. Christina Maria Anna Brameier,10 dochter van Johan Bernard Brameier en Maria Anna Hemelt, werd geboren op 31 Mrt 1789 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany,10 werd gedoopt op 31 Mrt 1789 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 13 Dec 1864 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 75 en werd begraven op 21 Dec 1864 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Algemene notities: Overleden aan borstkoorts.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ktter.

Christina trouwde met Bernard Johann Hermes 10 op 3 Okt 1815 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernard werd geboren op 14 Sep 1785 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 14 Sep 1785 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 19 Jun 1826 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany10 at age 40.

Christina trouwde vervolgens met Joan Bernard Wolters, zoon van Herman Wolters en Anna Werning, op 23 Jan 1827 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Joan werd geboren op 15 Feb 1779 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Feb 1852 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland at age 72. Joan was ook bekend als Joan Hermes en Joan Walters.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ktter.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Joan Bernd Heinrich (Jan) Hermes werd geboren op 4 Jan 1829 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 21 Jan 1829 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 16 Aug 1886 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands at age 57 en werd begraven op 19 Aug 1886 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands. Joan was ook bekend als Joan Wolters.


50. Johann Bernard Kloppenborg, zoon van Joan Hermann Kloppenborg en Anna Gertrud Berning, werd geboren in 1795, is overleden op 6 Feb 1864 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 69 en werd begraven op 9 Feb 1864.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Koopman te Emsdetten.

Johann trouwde met Margaretha Elisabeth Farwick op 5 Sep 1826 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margaretha werd geboren in 1801, is overleden op 11 Mei 1831 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 30 en werd begraven op 14 Mei 1831 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margaretha was ook bekend als Farwich.

Kind uit dit huwelijk:

25        i.  Clara Elisabeth Kloppenborg 5 (geboren op 2 Jun 1827 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 18 Nov 1892 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands)

Johann trouwde vervolgens met Teresia Zurhoh op 26 Nov 1833 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Teresia is ook bekend als Stiegemann.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Maria Bernardina Lucia Kloppenborg werd geboren op 25 Mrt 1836 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 26 Mrt 1836 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


51. Margaretha Elisabeth Farwick werd geboren in 1801, is overleden op 11 Mei 1831 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 30 en werd begraven op 14 Mei 1831 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margaretha was ook bekend als Farwich.

Margaretha trouwde met Johann Bernard Kloppenborg op 5 Sep 1826 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johann werd geboren in 1795, is overleden op 6 Feb 1864 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 69 en werd begraven op 9 Feb 1864.

52. Johannes Lippits,2,11 zoon van Wilhelmus Lippits 2,11 en Maria Nuhof,2,11 werd geboren op 10 Okt 1793 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 31 Jan 1848 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 54.

Algemene notities: Verdere gegevens van de tak Lippits zijn ontleend aan "Kwartierstaat voor de kinderen van Joh.F.Nieuwenhuis en Maria Lippits" van Willem H.M.Nieuwenhuis, Amsterdamseweg 242 te Amsterdam (1980; aanwezig bij CBG).

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Goud & zilversmid. 2,11

Johannes trouwde met Maria Rubens 2 op 12 Apr 1818 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd geboren op 20 Jan 1799 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 4 Apr 1838 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 39.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Margaretha Lippits 2 werd geboren op 20 Jun 1819 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 2 Jan 1861 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 41 en werd begraven op 4 Jan 1861 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Geertruida Maria Lippits 2 werd geboren op 17 Jul 1821 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 werd gedoopt op 26 Okt 1844 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 26 Okt 1844 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 23.

        iii.  Wilhelmus Johannes Lippits 2 werd geboren op 21 Dec 1823 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 28 Jun 1897 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 73 en werd begraven op 1 Jul 1897 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Elisabeth Geertruida Lippits 2 werd geboren op 12 Jun 1826 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 28 Jan 1842 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 15.

          v.  Petrus Johannes Lippits 2 werd geboren op 21 Mei 1828 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 14 Feb 1853 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 24.

         vi.  Gijsberta Johanna Cornelia Lippits 2 werd geboren op 29 Dec 1830 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 3 Sep 1847 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 16.

26      vii.  Meinardus Reinerus Cornelus Lippits 2 (geboren op 27 Mrt 1834 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 26 Mei 1909 in Haarlem, , Noord-Holland, Netherlands)

       viii.  Johanna Elisabeth Lippits 2 werd geboren op 13 Mei 1836 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 26 Jul 1836 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.2

         ix.  Johannes Cornelis Lippits 2 werd geboren op 12 Jul 1837 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 21 Mei 1838 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.2


53. Maria Rubens,2 dochter van Pieter Rubens en Maria Sybilla Nijssen, werd geboren op 20 Jan 1799 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 4 Apr 1838 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 39.

Maria trouwde met Johannes Lippits 2,11 op 12 Apr 1818 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Johannes werd geboren op 10 Okt 1793 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 31 Jan 1848 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 54.


54. Johann Gerhard Ostermeyer,12 zoon van Johann Heinrich Ostermeyer 12 en Anna Catharina Meyknecht,12 werd geboren op 8 Jan 1789 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 8 Jan 1789 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 14 Mei 1856 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 67 en werd begraven op 17 Mei 1856 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

Algemene notities: Bij de geboorte van Johann Gerard Ostermeyer zijn Jan Gerdt Schlikerman en Anna Maria Langemeier peter en meter. Hij huwt met Anna Maria Aleid Moormann. Het eerste kind, een zoon, wordt geboren te Hoorn in 1816. Tussen 1819 en 1834 volgen nog 6 kinderen,(de meeste worden geboren in Mettingen-WF) 2 zonen en 4 dochters. De namen van de dochters beginnen alle met Maria, de tweede naam wordt als roepnaam gebruikt. Zij bezitten in Mettingen grond ter grootte van 4 morgen en 65 vierkante roeden. Johann woont in 1830 tijdelijk in Hoorn.

26 maart 1854 schrijft hij onderstaande brief aan zijn zoon Franciscus te Hoorn.

De Heer F. B. 0ostermeyer te Hoorn

Mettingen 26 3
Mettingen den 26 Maart 1854


Geliefde Kinder!


Ued brief van 16 deesser hebe ik ontvangen, mied verwoendering uit geleesen dat ued miet Pielage in January waaren afgesprooken onsse Elenora meetebrengen. Frans wat is dat. Pielage is wel 10 maal onsse huys voorbij gaan en niet in weest en gaar niet sprooken als woensdages morgen voor zijn vertrek. Vroeg of wij watte belasten harde. Anders gaar niet sprooken, en Huijsman hebe ick ook gaar niet sprooken zo lange hee hier weest is.
Gistern avend was ick bij onsen Engel. Die kreegen een brief van E. Knobben uit Medemblik daar wij alle verwoendert over waard. Knobben schrev aan B. Wilken hee harde van Pielage gehoort dat onsse Elenora sin harde bij hem te woon, dan konde het verdien eerst jaarlijk 40 gulden en vrij rijsgeld. En dan in vervolg meer en hoeve geen zwaar werk te doen. En dan konde ze na Pasche mied Francika Huijsman over[....]. Pielag harde hem geseid onse Elenora woonde nu bij Engel en dat was goed voor hem. Frans hoe bedenken ze het. Van de zomer kwaam Pielage hier miet een gewelt. Ick most maaken dat Elenora hier kwaam, dan ze harde het heimwee. Ze konde in Holland niet langer weese of ze kwaam te st[e]rven. Den zelfdag kwaam in gelegenheid bij den pastor, die zijde ik dat. Die zijde de eerste dag de best maken dat ze hier kwaam, heimwee was slim ja. Wat heimwee zeide Doctor Overkamp alse hier kwaam. Ze most haar zo stark niet snren. Daar kwaam het van.

Frans ick bidde ued doch houd ued niet mied zulk volk op. En wat is dat nu mied Knobbe, weder den gansen dag heefd mij dat in het hoofd geseet, om aan B. Wielke zulks te schreiven.
Ued zuster Thresia is hier nu in huys, die komt het ook wonder voor. Onse Engel is den 6 Maart verlost, heefd een dogter. Als goed en wel. Onse Carolina heeft het kind te doop houd en het kind heefd den naamen van Carolina ook.

Wij zijn hier alle god zij dank gesond hoopen het zelfde van ued ook.
Ued zuster Thresia siet nu goed uit. Is ook goed te vreede mied onsse Elenora, wil ze ued ook schreiven. Onse Elenora is van voorneemens om aanstaande donderdag op rijs te gaan. Julius Vlotouwe die gaat daan ok op rijs na Vriesland daar konde ze mee rijssen tot Zwolle. Als ze mijn sin deede dan zoude ze van Zwolle op Enkhuijzen zaaterdaage vaaren. Dat was het maklijkste voor haar, maar ze heefd zo velle in het hoofd. Ze laat haar van mij ook niet zeggen. Nu ze ued brief ont[v]angen heefd nu is het na slimmer. Zes weeken heben wij een brief van ued verwagt, ued schreeven niet. Wat zouden wij doen. Het rijssegeld schreeven ued zoude ick versorgen. Daar is onse Carolina en Elisa niet mee te vreeden, die moesten het werk doen en Elenora voor juffrauw speellen. Dat gaat niet.
Elenora leid altoos te schrijven dat ze zo weenig kleer heben. Ze heben bijden buurgelikk kleer. Ze kunt haar hier bij alle menschen sien laaten, niet zo als Elenora. Hier is het gebruik van 8 ellen tot een kleet en Elenor 14 ellen, dat is bijna halfd meer, en dat is in allen dinge, alle maar groot. Meer wil ick ued daar niet van schreiven.
Ook schreive ued ick zoude het Huijsman zeggen de Mettinger de moend open en dan lieff na Liedman.

Frans versoeck ued weest zo goed en vragen es aan Klaas Mettes dat hee geen tijdding van onse Jan weet. Bijna 2 Jaar hebe ick geen tijding had. Daar denk om. Ve[r]ders het complemen van ons alle aan ued.
Het is hier nu koud. Weer niet besonder zal Elenora ued wel zeggen.
Ick zijn mied alachting,


Ued Welmeende vader,

Joh. Gerh. Oostermeijer

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: manifacturier, 1815. 12

Beroep: Landman, 1842, Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. 12

Johann trouwde met Anna Maria Aleid Moormann 12,13 op 6 Mei 1815 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands. Anna werd geboren op 18 Apr 1794 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12,13 werd gedoopt op 18 Apr 1794 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 21 Dec 1849 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12,13 at age 55 en werd begraven op 24 Dec 1849 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

Huwelijksnotities: get. Andries Moorman, koopman, vader van de bruid, Maria Schliekelman, moeder van de bruid, Jan Ostermeijer, koopman, vader van de bruidegom, Gouke de Geus, winkelier, goede bekende

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johannes Henricus Ostermeyer 12 werd geboren op 28 Aug 1816 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.12

         ii.  Gerhard Andreas Dominicus Ostermeyer 12 werd geboren op 27 Nov 1818 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 27 Nov 1818 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 26 Apr 1880 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands12 at age 61.

        iii.  Johann Gerhard Ostermeyer 12 werd geboren op 6 Nov 1820 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 6 Nov 1820 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 11 Okt 1851 in Cincinnati, Hamilton, Ohio, United States12 at age 30.

         iv.  Maria Angela Ostermeyer 12 werd geboren op 2 Dec 1822 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 3 Dec 1822 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 24 Apr 1878 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 55 en werd begraven op 27 Apr 1878 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

          v.  Franciscus Bernardus Ostermeyer 12,17 werd geboren op 12 Mei 1825 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12,17 werd gedoopt op 12 Mei 1825 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12,17 is overleden op 2 Mei 1881 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands12,17 at age 55 en werd begraven op 5 Mei 1881 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands.12,17

         vi.  Maria Carolina Ostermeyer werd geboren op 27 Mrt 1828 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 27 Mrt 1828 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden op 15 Aug 1875 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 47 en werd begraven op 19 Aug 1875 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        vii.  Maria Elisabeth Ostermeyer werd geboren op 8 Aug 1832 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 9 Aug 1832 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1862.

27     viii.  Maria Eleonora Oostermeijer 2 (geboren op 4 Mrt 1834 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 14 Apr 1908 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)


55. Anna Maria Aleid Moormann,12,13 dochter van Gerhard Dominicus Andreas Moormann 13 en Maria Angela Schlickelmann,13 werd geboren op 18 Apr 1794 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12,13 werd gedoopt op 18 Apr 1794 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 21 Dec 1849 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12,13 at age 55 en werd begraven op 24 Dec 1849 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

Algemene notities: Verdere gegevens van Anna Maria Aleid Moormann en haar voorouders zijn verkregen via dhr. J.A.Moorman, In het Midden 83 te Uithoorn (lid WGOD).

overgrootouders van Anna Moormann (87), namelijk Maria Covers en Hermann Schlickelmann zijn neef en nicht. Hierdoor ontstaat kwartierverlies bij Johann Artmeyer.

Anna trouwde met Johann Gerhard Ostermeyer 12 op 6 Mei 1815 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands. Johann werd geboren op 8 Jan 1789 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 8 Jan 1789 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 14 Mei 1856 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 67 en werd begraven op 17 Mei 1856 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

56. Jacobus Lindeboom, zoon van Hendrik Janz Lindeboom en Geertje Cobus van der Velde, werd geboren op 29 Jan 1774 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1812 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Algemene notities: Jacobus Lindeboom was eerder gehuwd op 16-07-1797 te Purmerend met Trijntje Engering.

Jacobus trouwde met Trijntje Willebrand op 15 Apr 1804 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Trijntje werd geboren op 6 Sep 1778 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 20 Jul 1812 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 33.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Antje Lindeboom

28       ii.  Hendrik Lindeboom (geboren op 23 Jan 1805 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 26 Nov 1857 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Bernardus Lindeboom werd geboren op 2 Aug 1807 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Jacobus trouwde vervolgens met Trijntje Engerding op 16 Jul 1797 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.


57. Trijntje Willebrand, dochter van Barend Willebrand en Immetje Meebeek, werd geboren op 6 Sep 1778 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 20 Jul 1812 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 33.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Tapster.

Trijntje trouwde met Jacobus Lindeboom op 15 Apr 1804 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Jacobus werd geboren op 29 Jan 1774 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1812 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

58. Jacob Rijkenberg,14 zoon van Pieter Rijkenberg 14 en Maria Bleek,14 werd geboren op 15 Okt 1765 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 5 Jan 1845 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 79.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Winkelier. 14

Jacob trouwde met Marijtje Dek 14 op 29 Sep 1793 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands. Marijtje werd gedoopt op 20 Feb 1770 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 22 Aug 1814 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 44. Marijtje was ook bekend als Maria.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hermanus Rijkenberg werd geboren op 4 Mrt 1795 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1800.

         ii.  Pieter Rijkenberg werd geboren op 25 Mei 1796 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 28 Sep 1882 in Schiedam, , Zuid-Holland, Netherlands at age 86.

        iii.  Hermanus Jacobsz Rijkenberg werd geboren op 11 Feb 1800 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 20 Nov 1846 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 46.

         iv.  Jacob Jacobsz Rijkenberg werd geboren op 29 Apr 1804 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1807.

          v.  Jacobus Rijkenberg werd geboren op 1 Feb 1807 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

29       vi.  Anna Maria Rijkenberg (geboren op 1 Feb 1809 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 2 Okt 1851 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)


59. Marijtje Dek,14 dochter van Harmens Hermse Dek 14 en Vroutje Fredrix,14 werd gedoopt op 20 Feb 1770 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 22 Aug 1814 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 44. Marijtje was ook bekend als Maria.

Marijtje trouwde met Jacob Rijkenberg 14 op 29 Sep 1793 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands. Jacob werd geboren op 15 Okt 1765 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 5 Jan 1845 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 79.

60. Johannes Baptista Horward,15 zoon van Leonardus Josephus Horward 6,18 en Maria Gertrudis Machiels,18 werd gedoopt op 9 Mei 1799 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands15 en is overleden na 1855.15

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schoenmaker. 15

Johannes trouwde met Anna Maria van Peer 15 op 2 Mei 1824 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands. Anna werd gedoopt op 29 Jul 1794 in Leur, Wijchen, , Gelderland, Netherlands15 en is overleden op 21 Aug 1839 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands15 at age 45.

Kinderen uit dit huwelijk:

30        i.  Leonardus Josephus Horward (geboren op 29 Okt 1825 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland - overleden op 1 Feb 1915 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands)

         ii.  Petronella Horward werd geboren op 19 Jul 1827 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.

        iii.  Antonia Horward werd geboren op 5 Mei 1830 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.

         iv.  Elisabeth Horward werd geboren op 17 Mei 1831 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.

Johannes trouwde vervolgens met Joanna Slootmans, dochter van Martinus Slootmans en Petronella Morr, op 6 Feb 1840 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands. Joanna werd gedoopt op 22 Jun 1797 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands.


61. Anna Maria van Peer,15 dochter van Joannes Walteri van Peer 15 en Petronilla Joannis Lambrechts,15 werd gedoopt op 29 Jul 1794 in Leur, Wijchen, , Gelderland, Netherlands15 en is overleden op 21 Aug 1839 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands15 at age 45.

Anna trouwde met Johannes Baptista Horward 15 op 2 Mei 1824 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands. Johannes werd gedoopt op 9 Mei 1799 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands15 en is overleden na 1855.15

62. Adrianus van Gotum, zoon van Johannes van Gotum 19 en Isabella Theresia van Noten,19 werd geboren op 25 Feb 1780 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium en is overleden op 17 Feb 1840 in Dieren, , Gelderland, Netherlands at age 59.

Algemene notities: Adrianus zat 1813-1816 bij het Korps/Regiment Rijdende Artillerie. In 1815 werd hij Ridder MWO 4e kl.
Bij het huwelijk van Adrianus van Gotum en Maria J.Herremans wordt een zoon uit 1819 geecht.
In 1834 werd hij voorgedragenen voor Metalen Kruizen en Bronzen Medailles 1832-1834

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Wachtmeester, Onderadjudant.

Adrianus trouwde met Maria Jacoba Herremans op 30 Nov 1820 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands. Maria werd geboren op 2 Okt 1797 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden vr 1855.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Zoon van Gotum werd geboren in 1819.

         ii.  Catharina Johanna van Gotum werd geboren in 1820 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 29 Aug 1852 in Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands at age 32.

        iii.  Johanna Philippina van Gotum werd geboren op 25 Sep 1821 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 6 Nov 1821 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands.

31       iv.  Johanna Philippina van Gotum (geboren op 21 Nov 1822 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden op 6 Okt 1874 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands)

          v.  Cornelis Johannes van Gotum werd geboren op 29 Aug 1826 in Delft, , Zuid-Holland, Netherlands en is overleden op 16 Mrt 1892 in Roosendaal, , Noord-Brabant, Netherlands at age 65.


63. Maria Jacoba Herremans, dochter van Henricus Nicolaas Herremans en Anna Catharina Broos, werd geboren op 2 Okt 1797 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden vr 1855.

Maria trouwde met Adrianus van Gotum op 30 Nov 1820 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands. Adrianus werd geboren op 25 Feb 1780 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium en is overleden op 17 Feb 1840 in Dieren, , Gelderland, Netherlands at age 59.
Afbeelding

vorige  7de generatie  Volgende
64. Jan Barends Haring,3,16 zoon van Barend Lammerse Heering 3 en Jannetje Gerrits,3 werd geboren op 21 Okt 1735 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3,16 en is overleden op 12 Nov 1783 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3,16 at age 48.

Algemene notities: Alle huwelijken werden pro deo gesloten.
Crelis als de naam van de vader van Aagje (2 huwelijk) werd ook geschreven als Krelis of Cornelis.

Jan trouwde met Aafje Jans Beers,3,16 dochter van Jan Jans Beers 16 en Grietje Cornelis Wortel,16 op 3 Nov 1754 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Aafje werd geboren op 12 Jan 1735 in Blokker, , Noord-Holland, Netherlands3,16 en is overleden op 11 Jan 1758 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3,16 at age 22.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Margarita Haring 3 werd geboren op 30 Dec 1756 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

Jan trouwde vervolgens met Aagje Cornelis Voerman 3 op 4 Jun 1758 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Aagje werd geboren in 1736 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands,3 werd gedoopt op 19 Dec 1736 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 9 Dec 1772 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 36. Aagje was ook bekend als Aghtje.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Jans Haring 3 werd gedoopt op 21 Mei 1759 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 25 Mrt 1829 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands at age 69. Anna was ook bekend als Antje Jans Heere.

         ii.  Bernardus Haring 3 werd gedoopt op 20 Okt 1760 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Dec 1760 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

        iii.  Krelis Haring 3 werd gedoopt op 4 Feb 1762 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Jannetje Haring 3 werd gedoopt op 23 Jun 1764 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Grietje Jans Haring 3 werd gedoopt op 5 Sep 1766 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 11 Okt 1766 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

32       vi.  Barend Janz. Haring 3 (geboren op 9 Feb 1769 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 4 Jun 1851 in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands)

        vii.  Marijtje Haring 3 werd gedoopt op 15 Nov 1771 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

Jan trouwde vervolgens met Stijntje Andries 3 op 24 Okt 1773 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Stijntje werd geboren in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 25 Dec 1795 in Abbekerk, , Noord-Holland, Netherlands.3

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Andries Haring 3 werd geboren op 28 Jun 1774 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 3 Jul 1774 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

         ii.  Andries Haring 3 werd geboren op 20 Jun 1775 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 19 Aug 1775 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

        iii.  Geertje Haring 3 werd geboren op 24 Mei 1776 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

         iv.  Aagje Haring 3 werd geboren op 19 Sep 1777 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3 Aagje was ook bekend als Haaring.

          v.  Jan Haring 3 werd geboren op 29 Jun 1779 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 22 Mrt 1820 in Hensbroek, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 40. Jan was ook bekend als Haaring.

         vi.  Aafje Haring 3 werd geboren op 8 Apr 1781 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3


65. Aagje Cornelis Voerman,3 dochter van Cornelis Willemsz Voerman en Grietje Hillebrants, werd geboren in 1736 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands,3 werd gedoopt op 19 Dec 1736 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 9 Dec 1772 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 36. Aagje was ook bekend als Aghtje.

Aagje trouwde met Jan Barends Haring 3,16 op 4 Jun 1758 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd geboren op 21 Okt 1735 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3,16 en is overleden op 12 Nov 1783 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3,16 at age 48.

66. Jan Pieterse Bakker .

Jan trouwde met Trijntje Jans.

Kind uit dit huwelijk:

33        i.  Geertje Janse Bakker 3 (geboren op 26 Feb 1775 in De Weere, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 25 Mrt 1838 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands)


67. Trijntje Jans .

Trijntje trouwde met Jan Pieterse Bakker.

68. Klaas Mourits, zoon van Claes Mourits en Neeltje Pieters, werd geboren in 1727 en is overleden op 26 Jan 1789 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 62. Klaas was ook bekend als Claas en Maurisse.

Klaas trouwde met Geertje Klaas op 8 Feb 1752 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Klaas Mourits werd geboren op 18 Apr 1752 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 18 Apr 1752 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands. Klaas was ook bekend als Claas.

         ii.  Lijsbet Mourits

        iii.  Maurits Klaasz Mourits werd geboren op 20 Mrt 1755 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 20 Mrt 1755 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Jan Klaasz Mourits werd geboren op 2 Aug 1761 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 2 Aug 1761 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

Klaas trouwde vervolgens met Geertje Maartens op 11 Jan 1768 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maartje Klaas Mourits werd geboren op 10 Nov 1768 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 10 Nov 1768 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Aaltje Klaas Mourits werd gedoopt op 15 Aug 1770 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

34      iii.  Maarten Mourits (geboren op 1 Jan 1773 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 29 Mrt 1836 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands)


69. Geertje Maartens .

Geertje trouwde met Klaas Mourits op 11 Jan 1768 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands. Klaas werd geboren in 1727 en is overleden op 26 Jan 1789 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 62. Klaas was ook bekend als Claas en Maurisse.

70. Cornelis Bijwaard,8 zoon van Jan Willemsz Bijwaert 8 en Maertie Burger,8 werd geboren op 19 Feb 1739 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 en is overleden op 31 Mei 1791 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 at age 52.

Algemene notities: Cornelis (Krelis) Bijwaert heeft in 1772 een bedrijfsvermogen van Fl 575,- (6,5 morgen land, 6 koeien, een vaars en een paard). In 1792 is dit vermogen gedaald tot Fl 555,- (10 morgen land, 4 koeien en een vaars). Hij wordt in 1782, 1785 en 1788 telkens voor een jaar aangesteld als Molenmeester van de Oudburgerpolder.
Op 22-09-1804 huwt hij voor de tweede maal, nu te Alkmaar met Catharina Zandhuis. Hij overlijdt de volgende dag.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Molenaar te Bergen. 8

Cornelis trouwde met Aagje Hendrikse Zonnevelt 8 op 29 Jan 1764 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands. Aagje werd geboren op 24 Jun 1739 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 en is overleden op 8 Okt 1798 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 at age 59.

Kinderen uit dit huwelijk:

35        i.  Marijtje Bijwaard 8 (geboren op 14 Jan 1764 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 27 Jul 1835 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Johannes Bijwaard werd gedoopt op 5 Feb 1765 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 12 Mei 1812 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands at age 47.

        iii.  Trijntje Bijwaard werd geboren op 13 Mrt 1767 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 12 Apr 1823 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands at age 56. Trijntje was ook bekend als Catharina.

         iv.  Lourens Bijwaard werd geboren op 26 Mrt 1771 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 11 Mrt 1831 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands at age 59.

          v.  Hendrik Bijwaard werd gedoopt op 29 Okt 1773 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Gerardus Bijwaard werd gedoopt in Jun 1776 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Jannettje Bijwaard werd gedoopt op 30 Okt 1781 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.


71. Aagje Hendrikse Zonnevelt,8 dochter van Hendrik Engelsz Sonnevelt en Trijntje Cornelisd Briefjes, werd geboren op 24 Jun 1739 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 en is overleden op 8 Okt 1798 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 at age 59.

Aagje trouwde met Cornelis Bijwaard 8 op 29 Jan 1764 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands. Cornelis werd geboren op 19 Feb 1739 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 en is overleden op 31 Mei 1791 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 at age 52.

72. Klaas Jacobs Haaker, zoon van Jacob Haaker.

Klaas trouwde met Stijntje Baltes op 25 Mei 1766 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

36        i.  Jacob Klaasz Haaker (gedoopt op 27 Aug 1767 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 24 Nov 1808 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Barthes Haaker werd gedoopt op 19 Jul 1769 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Stijntje Haaker werd gedoopt op 29 Mrt 1771 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Maartje Haaker werd gedoopt op 17 Jan 1774 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Neeltje Haaker werd gedoopt op 11 Aug 1775 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.


73. Stijntje Baltes .

Stijntje trouwde met Klaas Jacobs Haaker op 25 Mei 1766 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands.

74. Arie Cornelisz Meijne, zoon van Cornelis Pietersz Meijne en Antje Jans Huijge, werd geboren op 27 Jan 1731 in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 27 Jan 1731 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Apr 1793 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 62.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Veehouder op Dorregeest onder Uitgeest.

Arie trouwde met Maartje Pieters Mors op 4 Nov 1757 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands. Maartje werd gedoopt op 22 Mrt 1736 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 24 Mei 1779 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 43. Maartje was ook bekend als Antje Morsk.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Meijne werd gedoopt op 26 Jun 1761 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1763.

         ii.  Cornelis Meijne werd gedoopt op 23 Sep 1763 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 5 Mei 1830 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 66.

37      iii.  Antje Arendsd Meijne (geboren op 14 Mrt 1767 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 3 Mrt 1825 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands)

Arie trouwde vervolgens met Grietje Jans Kramer op 3 Aug 1783 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands. Grietje werd gedoopt op 4 Mei 1759 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 8 Apr 1827 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 67.


75. Maartje Pieters Mors, dochter van Pieter Jansz Mors en Agie Jacobs, werd gedoopt op 22 Mrt 1736 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 24 Mei 1779 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 43. Maartje was ook bekend als Antje Morsk.

Maartje trouwde met Arie Cornelisz Meijne op 4 Nov 1757 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands. Arie werd geboren op 27 Jan 1731 in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 27 Jan 1731 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Apr 1793 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands at age 62.

76. Jan Heddes, zoon van Arien Ariensz Heddes en Lijsbeth Pieters Schilder, werd geboren in 1753 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 10 Nov 1753 in Spierdijk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 6 Feb 1800 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 47.

Jan trouwde met Nantje Ettes op 13 Nov 1783 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Nantje werd geboren in 1759 in Zwaagdijk, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 4 Nov 1759 in Westwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 21 Okt 1826 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 67.

Kind uit dit huwelijk:

38        i.  Jacob Heddes (geboren in 1787 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 19 Nov 1839 in Oude-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands)


77. Nantje Ettes, dochter van Jacob Jansz Ettes en Aafje Theunis, werd geboren in 1759 in Zwaagdijk, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 4 Nov 1759 in Westwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 21 Okt 1826 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 67.

Nantje trouwde met Jan Wijertz Klaver, zoon van Weijert Jansz Klaver en Maartje Sijmens Visser, op 2 Mei 1801 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd gedoopt op 23 Jul 1753 in Wogmeer, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 25 Dec 1837 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 84.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Weijert Klaver werd gedoopt op 18 Mrt 1802 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 12 Sep 1885 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 83.

Nantje trouwde vervolgens met Jan Heddes op 13 Nov 1783 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd geboren in 1753 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 10 Nov 1753 in Spierdijk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 6 Feb 1800 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 47.

78. Cornelis Ariensz Bakker, zoon van Arien Bakker, werd geboren in 1760 in Nieuwe-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landman.

Cornelis trouwde met Neeltje Jans op 26 Apr 1789 in Nieuwe-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands. Neeltje werd geboren in 1770 in Harenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in Sep 1846 in Oude-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands at age 76.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Guurtje Bakker werd gedoopt op 24 Jan 1790 in Nieuwe-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1800.

39       ii.  Maartje Cornelis Bakker (geboren in 1791 in Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 4 Dec 1856 in Barsingerhorn, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Rainouw Cornelis Bakker werd geboren in 1794 in Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 1 Nov 1860 in Oude-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands at age 66.

         iv.  Guurtje Bakker werd geboren op 13 Aug 1801 in Obdam, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 18 Feb 1860 in Barsingerhorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 58.


79. Neeltje Jans, dochter van Jan Michelsz Jans en Maartje Jans Oudhuis, werd geboren in 1770 in Harenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in Sep 1846 in Oude-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands at age 76.

Neeltje trouwde met Cornelis Ariensz Bakker op 26 Apr 1789 in Nieuwe-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands. Cornelis werd geboren in 1760 in Nieuwe-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands.

80. Pieter Dirkszn Bot,6 zoon van Dirk Corneliszn Bot 6 en Grietje Teunisdr Schooneman,6 werd geboren in 1695 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 25 Nov 1760 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 65.

Pieter trouwde met Aafje Gerritsdr 6 op 15 Okt 1725 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands. Aafje werd geboren op 21 Feb 1704 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands.6

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dirk Pietersz Bot werd geboren op 14 Nov 1726 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 13 Dec 1755 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands at age 29.

         ii.  Marijtje Pietersdr Bot 6 werd geboren op 7 Dec 1729 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 26 Mei 1792 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 62.

        iii.  Grietje Bot 6 werd geboren op 13 Okt 1731 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 18 Okt 1803 in Hoogkarspel, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 72.

         iv.  Gerrit Pieterszn Bot 6 werd gedoopt op 29 Sep 1735 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands6 en werd begraven op 30 Apr 1796 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands.6

40        v.  Cornelis Pietersz Bot 6 (geboren op 9 Mrt 1738 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 8 Jun 1810 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands)

         vi.  Geertje Pietersdr Bot 6 werd gedoopt op 23 Dec 1740 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 11 Mrt 1811 in Onderdijk, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 70.

        vii.  Teunis Pieterszn Bot 6 werd geboren in 1741 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 25 Dec 1818 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands6 at age 77. Teunis was ook bekend als Theunis.


81. Aafje Gerritsdr,6 dochter van Gerrit Albertz 6 en Cornelisje Jans, werd geboren op 21 Feb 1704 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands.6

Aafje trouwde met Pieter Dirkszn Bot 6 op 15 Okt 1725 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands. Pieter werd geboren in 1695 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands6 en is overleden op 25 Nov 1760 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands at age 65.

Aafje trouwde vervolgens met Cornelis Dirksz Bot, zoon van Dirk Corneliszn Bot 6 en Grietje Teunisdr Schooneman,.6 Cornelis werd geboren in 1695 en is overleden op 25 Nov 1760 at age 65.


82. Pieter Ludema .

Pieter trouwde met iemand.

Zijn kind was:

41        i.  Marijtje Pietersdr Ludema 6 (geboren in 1746 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 21 Jan 1819 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands)


86. Cornelis Maertens Pot is overleden op 19 Mei 1785. Cornelis was ook bekend als Crelis.

Cornelis trouwde met Marijtje Reijnders op 22 Dec 1737 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Marijtje is overleden vr 1761. Marijtje was ook bekend als Merijtje Reinders.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maerten Pot werd gedoopt op 23 Okt 1738 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Reinder Pot werd gedoopt op 11 Okt 1740 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Hendrikje Pot werd gedoopt op 17 Dec 1742 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1744 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

43       iv.  Hendrica Cornelis Pot (gedoopt op 10 Mei 1744 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 13 Aug 1791 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands)

          v.  Pieter Pot werd gedoopt op 8 Feb 1747 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

Cornelis trouwde vervolgens met Margareta van Rijssel op 10 Okt 1761 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.


87. Marijtje Reijnders is overleden vr 1761. Marijtje was ook bekend als Merijtje Reinders.

Marijtje trouwde met Cornelis Maertens Pot op 22 Dec 1737 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Cornelis is overleden op 19 Mei 1785. Cornelis was ook bekend als Crelis.

88. Evert Germentsz de Haan, zoon van Germents Evertsz de Haan en Grietje Jacobs Mols, werd gedoopt op 21 Nov 1716 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 18 Apr 1797 at age 80.

Evert trouwde met Brechtje Klaas Bonsem op 14 Jan 1742 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Brechtje werd geboren vr 1721 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 25 Mrt 1762. Brechtje was ook bekend als Brechje Klaasdr.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje de Haan werd geboren op 20 Okt 1742 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Jul 1806 at age 63.

44       ii.  Germent de Haan (geboren op 7 Nov 1744 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden na 1821)

        iii.  Anna de Haan werd geboren op 7 Nov 1744 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1759.

         iv.  Klaas de Haan werd geboren op 20 Aug 1746 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 20 Nov 1825 in Grosthuizen, , Noord-Holland, Netherlands at age 79.

          v.  Catharina de Haan werd geboren op 25 Mei 1748 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 2 Jan 1810 at age 61.

         vi.  Johannes de Haan werd geboren op 30 Mei 1750 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 13 Jan 1801 at age 50.

        vii.  Lijsbeth de Haan werd geboren op 27 Nov 1752 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 7 Jul 1823 at age 70.

       viii.  Cornelis de Haan werd gedoopt op 12 Nov 1754 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Jul 1817 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 62.

         ix.  Anna de Haan werd geboren op 18 Okt 1759 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

          x.  Petrus de Haan werd geboren op 5 Jan 1762 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.


89. Brechtje Klaas Bonsem, dochter van Klaas Bonsem, werd geboren vr 1721 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 25 Mrt 1762. Brechtje was ook bekend als Brechje Klaasdr.

Brechtje trouwde met Evert Germentsz de Haan op 14 Jan 1742 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Evert werd gedoopt op 21 Nov 1716 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 18 Apr 1797 at age 80.

90. Arnoldus van Soest,9 zoon van Petrus van Soest 9 en Agnes Friessen,9 werd gedoopt op 1 Aug 1717 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 7 Jul 1784 in Venlo, , Limburg, Netherlands at age 66.

Algemene notities: De naam is ontleend aan het plaatsje Soest gelegen in Duitsland.

Arnoldus trouwde met Maria Otten 9 op 6 Mei 1753 in Venlo, , Limburg, Netherlands. Maria werd geboren in Venlo, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 10 Mrt 1786 in Venlo, , Limburg, Netherlands.9

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Petrus van Soest werd gedoopt op 5 Mei 1754 in Venlo, , Limburg, Netherlands en is overleden op 15 Mei 1758 in Venlo, , Limburg, Netherlands at age 4.

45       ii.  Angenietje van Soest 9 (geboren op 14 Apr 1755 in Venlo, , Limburg, Netherlands - overleden op 8 Jan 1821 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Anna Catharina van Soest werd gedoopt op 25 Jul 1756 in Venlo, , Limburg, Netherlands en is overleden op 11 Sep 1781 in Venlo, , Limburg, Netherlands at age 25.

         iv.  Anna Maria van Soest werd gedoopt in 1757 in Venlo, , Limburg, Netherlands en is overleden op 4 Sep 1759 in Venlo, , Limburg, Netherlands at age 2.

          v.  Wilhelmus van Soest werd gedoopt op 4 Jan 1758 in Venlo, , Limburg, Netherlands.

         vi.  Petrus Franciscus van Soest werd gedoopt op 4 Mei 1760 in Venlo, , Limburg, Netherlands.

        vii.  Maria Catherina van Soest werd gedoopt op 6 Jul 1761 in Venlo, , Limburg, Netherlands en is overleden op 19 Apr 1791 in Venlo, , Limburg, Netherlands at age 29.

       viii.  Petrus van Soest werd gedoopt op 6 Jul 1763 in Venlo, , Limburg, Netherlands en is overleden op 1 Jul 1826 in Venlo, , Limburg, Netherlands at age 62.


91. Maria Otten 9 werd geboren in Venlo, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 10 Mrt 1786 in Venlo, , Limburg, Netherlands.9

Maria trouwde met Arnoldus van Soest 9 op 6 Mei 1753 in Venlo, , Limburg, Netherlands. Arnoldus werd gedoopt op 1 Aug 1717 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 7 Jul 1784 in Venlo, , Limburg, Netherlands at age 66.

92. Jan Klaasze Buur, zoon van Klaas Cornelisze en Maritje Jans, werd gedoopt op 14 Mei 1726 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

Jan trouwde met Maartje Dirks Rijswijk op 17 Feb 1754 in Sijbekarspel, , Noord-Holland, Netherlands. Maartje werd geboren in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maartje Jans Buur werd geboren op 2 Sep 1755 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 2 Sep 1755 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Geertje Jans Buur werd geboren op 15 Jan 1757 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 15 Jan 1757 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Klaas Jansz Buur werd geboren op 8 Sep 1759 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 8 Sep 1759 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

46       iv.  Cornelis Janse Buur (geboren op 17 Feb 1761 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 27 Aug 1820 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands)

          v.  Dirk Jansz Buur werd geboren op 22 Jan 1763 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 22 Jan 1763 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Maartje Jans Buur werd geboren op 16 Aug 1765 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 16 Aug 1765 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Jacob Jansz Buur werd geboren op 6 Nov 1767 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 6 Nov 1767 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

       viii.  Freek Jansz Buur werd geboren op 28 Nov 1769 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 28 Nov 1769 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 31 Jul 1833 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands at age 63.

         ix.  Dieuwertje Jansz Buur werd geboren op 17 Nov 1771 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 17 Nov 1771 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

          x.  Jannetje Jansz Buur werd geboren op 22 Jan 1776 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 22 Jan 1776 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 10 Apr 1851 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 75.


93. Maartje Dirks Rijswijk, dochter van Dirk Rijswijk, werd geboren in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

Maartje trouwde met Jan Klaasze Buur op 17 Feb 1754 in Sijbekarspel, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd gedoopt op 14 Mei 1726 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

94. Nicolaus Stort, zoon van Maarten Cornelisse Stort en Cornelisje Claas, werd gedoopt op 2 Mrt 1738 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Nicolaus was ook bekend als Claas Maartens.

Nicolaus trouwde met Neeltje Jans Duijvis op 20 Apr 1759 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Neeltje werd gedoopt op 20 Mei 1734 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Stort werd geboren in 1765 in Zwaagdijk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 5 Sep 1847 in Zwaagdijk, , Noord-Holland, Netherlands at age 82.

         ii.  Crelisje Stort

47      iii.  Lijsbeth Stort (gedoopt op 9 Aug 1770 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 15 Nov 1848 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands)


95. Neeltje Jans Duijvis, dochter van Jan Duijvis en Lijsbeth Pieters, werd gedoopt op 20 Mei 1734 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

Neeltje trouwde met Nicolaus Stort op 20 Apr 1759 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Nicolaus werd gedoopt op 2 Mrt 1738 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Nicolaus was ook bekend als Claas Maartens.

96. Everhard Joan Hermes,10 zoon van Johann Bernhard Hermes 10 en Anna Christina Beckmann,10 werd geboren op 22 Dec 1748 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 23 Dec 1748 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Nov 1815 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 66. Everhard was ook bekend als Evert.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ktter.

Everhard trouwde met Maria Catharina Werning 10 op 18 Nov 1777. Maria werd geboren op 17 Mrt 1758 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 17 Mrt 1758 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 10 Mei 1815 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany10 at age 57.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johan Everhard Hermes 10 werd geboren op 20 Dec 1779 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 20 Dec 1779 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Jan 1781 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 1.

         ii.  Joan Georg Hermes 10 werd geboren op 25 Feb 1782 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 25 Feb 1782 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

48      iii.  Bernard Johann Hermes 10 (geboren op 14 Sep 1785 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland - overleden op 19 Jun 1826 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         iv.  Joannes Everhard Hermes 10 werd geboren op 7 Jan 1789 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 8 Jan 1789 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Anna Maria Catharina Hermes 10 werd geboren op 7 Okt 1792 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 9 Okt 1792 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 18 Feb 1862 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany10 at age 69.

         vi.  Joan Herman Hermes 10 werd geboren op 9 Jan 1797 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 9 Jan 1797 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in Nederland.

        vii.  Anton Everhard Hermes 10 werd geboren op 3 Mrt 1800 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 4 Mrt 1800 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anton was ook bekend als Anton Dutum.10

       viii.  Bernard Heinrich Hermes 10 werd geboren in 1803 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt in 1803 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1806 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 3.


97. Maria Catharina Werning,10 dochter van Bernard Jrgen Gregorius Brver 10 en Ennike Werning,10 werd geboren op 17 Mrt 1758 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 17 Mrt 1758 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 10 Mei 1815 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany10 at age 57.

Maria trouwde met Everhard Joan Hermes 10 op 18 Nov 1777. Everhard werd geboren op 22 Dec 1748 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 23 Dec 1748 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Nov 1815 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 66. Everhard was ook bekend als Evert.

98. Johan Bernard Brameier, zoon van Johann Brameier en Aleid Rter, werd geboren op 27 Okt 1733 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 20 Jan 1820 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 86.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ktter te Hauenhorst (WF).

Johan trouwde met Maria Anna Hemelt op 5 Feb 1764 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria werd geboren op 12 Jul 1731 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 26 Mei 1801 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 69.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Maria Brameier werd geboren op 16 Aug 1765 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Joan Bernd Brameier werd geboren in 1768 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Joan Henrich Brameier werd geboren in 1771 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Anna Maria Catharina Brameier werd geboren op 19 Jan 1775 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Gerhard Bernard Brameier werd geboren op 19 Jan 1777 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         vi.  Joann Hermann Brameier werd geboren op 27 Jun 1781 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        vii.  Anna Maria Elisabeth Brameier werd geboren in Mrt 1783 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

49     viii.  Christina Maria Anna Brameier 10 (geboren op 31 Mrt 1789 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 13 Dec 1864 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland)


99. Maria Anna Hemelt, dochter van Bernd Hemelt en Anna Wischman, werd geboren op 12 Jul 1731 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 26 Mei 1801 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 69.

Algemene notities: Geboortejaar onzeker, zie geboortedatum dochter.

Maria trouwde met Johan Bernard Brameier op 5 Feb 1764 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johan werd geboren op 27 Okt 1733 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 20 Jan 1820 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 86.

100. Joan Hermann Kloppenborg, zoon van Joan Gerd Kloppenborg en Anna Gertrud Sandman, werd geboren op 7 Mrt 1768 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 7 Mrt 1768 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Nov 1850 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 82.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Gastwirt te Emsdetten (WF).

Joan trouwde met Anna Gertrud Berning op 6 Aug 1793 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren op 12 Mrt 1760 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 12 Mrt 1760 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Jan 1803 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 42.

Kind uit dit huwelijk:

50        i.  Johann Bernard Kloppenborg (geboren in 1795 - overleden op 6 Feb 1864 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

Joan trouwde vervolgens met Anna Katharina Wermers in 1803. Anna werd geboren in Saerbeck, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt in Saerbeck, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Jul 1844 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


101. Anna Gertrud Berning werd geboren op 12 Mrt 1760 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 12 Mrt 1760 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Jan 1803 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 42.

Anna trouwde met Joan Hermann Kloppenborg op 6 Aug 1793 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Joan werd geboren op 7 Mrt 1768 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 7 Mrt 1768 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Nov 1850 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 82.

104. Wilhelmus Lippits,2,11 zoon van Reinerus Lippits 2,11 en Gijsberta Wijtkamp,2,11 werd geboren op 19 Mei 1766 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 20 Okt 1813 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 47.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Goud en zilversmid. 2,11

Wilhelmus trouwde met Maria Nuhof 2,11 op 2 Mei 1790 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd geboren op 15 Nov 1763 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 28 Nov 1828 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 65. Maria was ook bekend als Maria Nieuwhof 2.,11

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gijsbertha Lippits 2 werd geboren op 1 Jan 1792 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 13 Okt 1854 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 62 en werd begraven op 18 Okt 1854 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

52       ii.  Johannes Lippits 2,11 (geboren op 10 Okt 1793 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 31 Jan 1848 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Reinerus Lippits 2 werd geboren op 21 Mrt 1796 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 4 Jun 1796 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands.2

         iv.  Meinardus Reinerus Lippits 2 werd geboren op 29 Mei 1800 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 18 Mrt 1876 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 75 en werd begraven op 22 Mrt 1876 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.


105. Maria Nuhof,2,11 dochter van Jan Nuhof 11 en Margaretha Jagtman,11 werd geboren op 15 Nov 1763 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 28 Nov 1828 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 65. Maria was ook bekend als Maria Nieuwhof 2.,11

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Kashoudster.

Maria trouwde met Wilhelmus Lippits 2,11 op 2 Mei 1790 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands. Wilhelmus werd geboren op 19 Mei 1766 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 20 Okt 1813 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 47.

106. Pieter Rubens, zoon van Hubertus Rubens en Maria Berber, werd geboren in 1775 in Overpelt, , Limburg, Belgium en is overleden op 5 Okt 1814 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 39. Pieter was ook bekend als Petrus.

Algemene notities: Pieter Rubens laat op 03-10-1814 (2 dagen voor zijn overlijden) zijn testament opmaken.
Het echtpaar had 3 zonen en 5 dochters.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Winkelier.

Pieter trouwde met Maria Sybilla Nijssen op 13 Jun 1794 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd gedoopt op 26 Aug 1774 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 10 Jan 1823 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 48.

Kinderen uit dit huwelijk:

53        i.  Maria Rubens 2 (geboren op 20 Jan 1799 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 4 Apr 1838 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Geertruida Maria (Trijntje) Rubens werd geboren in 1800, is overleden op 18 Aug 1881 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands at age 81 en werd begraven op 22 Aug 1881 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Johanna Elisabetha Rubens werd geboren in 1806, is overleden op 6 Apr 1856 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 50 en werd begraven op 9 Apr 1856 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Hubert Rubens

          v.  Petrus Johannes Rubens werd geboren in 1811 en is overleden op 5 Jun 1829 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 18. Petrus was ook bekend als Pieter.


107. Maria Sybilla Nijssen, dochter van Joannes Nijssen en Maria Geertrudis Hamers, werd gedoopt op 26 Aug 1774 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 10 Jan 1823 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 48.

Algemene notities: Maria Nijssen laat op 28-06-1817 haar testament opmaken. Als bezittingen worden genoemd:
Winkelvoorraad 6.477,65
Huisraad/inboedel 500,00
Certificaten Nationale Schuld 20.000,00
Schuldbekentenissen 14.451,00
Twee huizen aan het Oude Noord (nu Grote Noord)

Zij heeft dan 5 minderjarige kinderen: Trijntje, Maria, Hubert, Elisabeth en Pieter.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Winkelierster.

Maria trouwde met Pieter Rubens op 13 Jun 1794 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Pieter werd geboren in 1775 in Overpelt, , Limburg, Belgium en is overleden op 5 Okt 1814 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 39. Pieter was ook bekend als Petrus.

108. Johann Heinrich Ostermeyer,12 zoon van Johann Heinrich Ostermeyer 12 en Anna Catharina Aelkemeijer,12 werd geboren op 3 Jan 1754 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 3 Jan 1754 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 22 Mei 1824 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 70 en werd begraven op 26 Mei 1824 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Osterbauer, koopman, 1815, Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. 12

Johann trouwde met Anna Catharina Meyknecht 12 op 27 Jul 1781 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren op 29 Jul 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 29 Jul 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 10 Apr 1816 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 56 en werd begraven op 13 Apr 1816 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

Huwelijksnotities: Bij het huwelijk van Ostermeyer en Meyknecht worden de namen geschreven als Oostermeier en Meiknegts.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Catharina Elisabeth Ostermeyer 12 werd geboren op 12 Dec 1783 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 12 Dec 1783 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 2 Sep 1785 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 1.

         ii.  Anna Maria Elisabeth Ostermeyer 12 werd geboren op 17 Nov 1787 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 17 Nov 1787 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 26 Nov 1787 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

54      iii.  Johann Gerhard Ostermeyer 12 (geboren op 8 Jan 1789 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 14 Mei 1856 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         iv.  Johann Gerhard Heinrich Ostermeyer 12 werd geboren op 20 Mei 1791 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 20 Mei 1791 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 12 Mei 1792 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

          v.  Maria Anna Ostermeyer 12 werd geboren op 29 Sep 1793 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 29 Sep 1793 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 26 Mrt 1795 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 1.

         vi.  Anna Maria Theresia Ostermeyer 12 werd geboren op 24 Dec 1796 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en werd gedoopt op 24 Dec 1796 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

        vii.  Hermann Heinrich Andreas Ostermeyer 12 werd geboren op 3 Jun 1799 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 3 Jun 1799 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 9 Feb 1873 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands12 at age 73.


109. Anna Catharina Meyknecht,12 dochter van Johan Herman Meyknecht 12 en Maria Elisabeth Sivermann,12 werd geboren op 29 Jul 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 29 Jul 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 10 Apr 1816 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 56 en werd begraven op 13 Apr 1816 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

Anna trouwde met Johann Heinrich Ostermeyer 12 op 27 Jul 1781 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johann werd geboren op 3 Jan 1754 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 3 Jan 1754 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 22 Mei 1824 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 70 en werd begraven op 26 Mei 1824 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12


110. Gerhard Dominicus Andreas Moormann,13 zoon van Bernd Jrgen Moormann 13 en Margaretha Aleid Covers,13 werd geboren op 28 Jan 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,13 werd gedoopt op 28 Jan 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Apr 1835 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands13 at age 72.

Algemene notities: Gerhard Dominicus Andreas Moormann en Maria Angela Schlickelmann krijgen 8 kinderen. De eerste 4 worden tussen 1794 en 1801 geboren te Mettingen, de laatste 4 te Den Helder. Drie ervan overlijden voor hun 5-de jaar. In de overlijdensakte van Gerard Dominicus Andreas Moorman wordt als voornaam Andries vermeld (roepnaam).

Gerhard trouwde met Maria Angela Schlickelmann 13 op 18 Nov 1792 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria werd geboren op 30 Okt 1766 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 8 Jan 1829 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands13 at age 62. Maria was ook bekend als Engel.

Kinderen uit dit huwelijk:

55        i.  Anna Maria Aleid Moormann 12,13 (geboren op 18 Apr 1794 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 21 Dec 1849 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ii.  Maria Angela Moormann werd geboren op 11 Mei 1796 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 16 Jun 1860 at age 64.

        iii.  Georg Dominicus Andreas Moormann werd geboren op 29 Dec 1798 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 10 Jul 1842 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 43.

         iv.  Carolina Elisabeth Moormann werd geboren op 5 Jul 1801 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Aug 1801 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Christianus Donisius Clemens Moormann werd geboren op 9 Okt 1803 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Anna Catharina Agatha Moormann werd geboren op 12 Jan 1806 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Jun 1811 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands at age 5.

        vii.  Cornelia Sophia Moormann werd geboren op 22 Okt 1807 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 13 Okt 1808 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands.

       viii.  Franciscus Antonius Moormann werd geboren op 28 Dec 1811 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden na 1835.


111. Maria Angela Schlickelmann,13 dochter van Hermann Henric Schlickelmann 13 en Maria Gerdruijt Schrakamp,13 werd geboren op 30 Okt 1766 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 8 Jan 1829 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands13 at age 62. Maria was ook bekend als Engel.

Maria trouwde met Gerhard Dominicus Andreas Moormann 13 op 18 Nov 1792 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Gerhard werd geboren op 28 Jan 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,13 werd gedoopt op 28 Jan 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Apr 1835 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands13 at age 72.

112. Hendrik Janz Lindeboom, zoon van Jan Hendriksz Lindeboom en Ida Pieters Romijn, werd geboren op 16 Jan 1739 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 20 Jul 1782 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 43.

Hendrik trouwde met Geertje Cobus van der Velde op 29 Apr 1764 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Geertje werd geboren in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1830 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Lindeboom werd gedoopt op 6 Jan 1765 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Lijsbeth Lindeboom werd gedoopt op 6 Mei 1766 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1767.

        iii.  Lijsbeth Lindeboom werd gedoopt op 8 Okt 1767 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1769.

         iv.  Lijsbeth Lindeboom werd gedoopt op 30 Jan 1769 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Jacobus Lindeboom werd gedoopt op 23 Jul 1771 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1774.

56       vi.  Jacobus Lindeboom (geboren op 29 Jan 1774 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden vr 1812 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

        vii.  Ida Lindeboom werd gedoopt op 26 Jan 1779 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.


113. Geertje Cobus van der Velde, dochter van Cobus van der Velde, werd geboren in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1830 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Geertje trouwde met Hendrik Janz Lindeboom op 29 Apr 1764 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Hendrik werd geboren op 16 Jan 1739 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 20 Jul 1782 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 43.

114. Barend Willebrand, zoon van Joost Lucasse Willebrant en Lijsbet Barents Brummers, werd gedoopt op 6 Mei 1743 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in Jun 1797 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 54. Barend was ook bekend als Bernardum, Wilbrand, en Barent Willtbrand.

Barend trouwde met Immetje Meebeek op 3 Feb 1771 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Immetje is overleden op 29 Mrt 1785 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Immetje was ook bekend als Mijbeek en Mebeek.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Marijtje Willebrand werd gedoopt op 25 Okt 1771 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 6 Mei 1812 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 40.

         ii.  Jacob Willebrand werd gedoopt op 17 Jan 1773 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Elisabeth Willebrand werd gedoopt op 7 Aug 1774 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 9 Sep 1790 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 16.

         iv.  Anna Willebrand werd gedoopt op 28 Jul 1775 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Joseph Willebrand werd gedoopt op 12 Mrt 1777 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

57       vi.  Trijntje Willebrand (geboren op 6 Sep 1778 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 20 Jul 1812 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

        vii.  Joanna Wildbrand werd geboren op 13 Feb 1782 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Barend trouwde vervolgens met Aaltje Kwant op 18 Nov 1787 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Aaltje werd geboren in 1755 en is overleden op 7 Nov 1811 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 56. Aaltje was ook bekend als Alida Quant.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Willebrand werd geboren op 6 Jul 1791 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 6 Jul 1791 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 23 Jul 1858 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 67.

         ii.  Elizabet Willebrand werd geboren in 1793 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 4 Apr 1830 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 37.


115. Immetje Meebeek is overleden op 29 Mrt 1785 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Immetje was ook bekend als Mijbeek en Mebeek.

Immetje trouwde met Barend Willebrand op 3 Feb 1771 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Barend werd gedoopt op 6 Mei 1743 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in Jun 1797 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands at age 54. Barend was ook bekend als Bernardum, Wilbrand, en Barent Willtbrand.

116. Pieter Rijkenberg,14 zoon van Adamus Rijkenberg 14 en Cornelia van Ginckel, werd geboren op 1 Mrt 1719 in Muiden, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 30 Okt 1787 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 68. Pieter was ook bekend als Petrus.14

Pieter trouwde met Maria Bleek 14 op 4 Aug 1754 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd geboren op 14 Jan 1731 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 20 Jan 1772 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 41. Maria was ook bekend als Maartje en14 Marijtje.14

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Neeltje Jacobs Rijkenberg 14 werd geboren op 21 Mei 1755 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 10 Dec 1815 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 60.

         ii.  Adam Pietersz Rijkenberg 14 werd geboren op 19 Aug 1756 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 13 Jan 1823 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 66.

        iii.  Cornelius Rijkenberg 14 werd geboren op 23 Mrt 175814 en is overleden vr 1762.14

         iv.  Michiel Rijkenberg 14 werd geboren op 4 Sep 175914 en is overleden vr 1761.14

          v.  Michiel Rijkenberg 14 werd geboren op 1 Jan 1761.14

         vi.  Cornelius Rijkenberg 14 werd geboren op 3 Apr 1762.14

58      vii.  Jacob Rijkenberg 14 (geboren op 15 Okt 1765 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 5 Jan 1845 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

       viii.  Marijtje Rijkenberg 14 werd geboren in 1767 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.14


117. Maria Bleek,14 dochter van Cornelis Dirksz Bleek 14 en Neeltje Jacobs Keet,14 werd geboren op 14 Jan 1731 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 20 Jan 1772 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 41. Maria was ook bekend als Maartje en14 Marijtje.14

Maria trouwde met Pieter Rijkenberg 14 op 4 Aug 1754 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Pieter werd geboren op 1 Mrt 1719 in Muiden, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 30 Okt 1787 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 68. Pieter was ook bekend als Petrus.14

118. Harmens Hermse Dek .14 Harmens was ook bekend als Herme Dijk.

Harmens trouwde met Vroutje Fredrix.14 Vroutje was ook bekend als Maria en Vrouwtje Fredriks.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hermanus Dek werd gedoopt op 11 Feb 1758 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Elijsabeth Dek werd gedoopt op 12 Apr 1759 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Margarita Dek werd gedoopt op 23 Dec 1760 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Johannes Dek werd gedoopt op 27 Jul 1763 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Anna Dek werd gedoopt op 1 Feb 1766 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1767.

         vi.  Anna Dek werd gedoopt op 6 Okt 1767 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands.

59      vii.  Marijtje Dek 14 (gedoopt op 20 Feb 1770 in Middenbeemster, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 22 Aug 1814 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)


119. Vroutje Fredrix .14 Vroutje was ook bekend als Maria en Vrouwtje Fredriks.

Vroutje trouwde met Harmens Hermse Dek.14 Harmens was ook bekend als Herme Dijk.

120. Leonardus Josephus Horward,6,18 zoon van Henri Joseph Horwar 18 en Anne Marie Randaxhe,18 werd gedoopt op 9 Sep 1757 in Melen, Lige, , Lige, Belgium18 en is overleden op 17 Sep 1833 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands18 at age 76.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: baardscheerder en haarsnijder. 18

Beroep: Sergeant, waalse grenadiers. 18

Leonardus trouwde met Maria Gertrudis Machiels 18 op 9 Dec 1787 in Maastricht, , Limburg, Netherlands. Maria werd gedoopt op 16 Okt 1760 in Maastricht, , Limburg, Netherlands18 en is overleden op 10 Aug 1837 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands18 at age 76.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joanna Horward werd geboren op 15 Sep 1788 in Maastricht, , Limburg, Netherlands.

         ii.  Maria Horward werd geboren op 14 Apr 1791 in Maastricht, , Limburg, Netherlands, werd gedoopt op 14 Apr 1791 in Maastricht, , Limburg, Netherlands en is overleden op 25 Apr 1857 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands at age 66.

        iii.  Leonardus Ludovicus Horward werd gedoopt op 18 Sep 1793 in Heusden, , Noord-Brabant, Netherlands.

         iv.  Antonia Joanna Horward werd gedoopt op 11 Feb 1796 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands.

          v.  Remigius Josephus Horward werd gedoopt op 26 Jun 1797 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 7 Dec 1862 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands at age 65.

60       vi.  Johannes Baptista Horward 15 (gedoopt op 9 Mei 1799 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden na 1855)

        vii.  Maria Theresia Horward werd gedoopt op 30 Mei 1800 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands.


121. Maria Gertrudis Machiels,18 dochter van Joannis Magheels 18 en Maria Josepha van der Werrelt,18 werd gedoopt op 16 Okt 1760 in Maastricht, , Limburg, Netherlands18 en is overleden op 10 Aug 1837 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands18 at age 76.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Breister. 18

Maria trouwde met Leonardus Josephus Horward 6,18 op 9 Dec 1787 in Maastricht, , Limburg, Netherlands. Leonardus werd gedoopt op 9 Sep 1757 in Melen, Lige, , Lige, Belgium18 en is overleden op 17 Sep 1833 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands18 at age 76.

122. Joannes Walteri van Peer,15 zoon van Walterus Hendriks van Peer 15 en Cornelia Cornelisse Bouwensdr,15 werd gedoopt op 10 Jan 1757 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15 Joannes was ook bekend als Jan.15

Joannes trouwde met Petronilla Joannis Lambrechts 15 op 10 Mei 1778 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Petronilla werd geboren in Rijsbergen, , Noord-Brabant, Netherlands15 en werd gedoopt op 28 Dec 1735 in Oude-Tonge, , Zuid-Holland, Netherlands.15

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelius van Peer werd gedoopt op 17 Jul 1779 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden op 18 Mrt 1831 in Oude-Tonge, , Zuid-Holland, Netherlands at age 51.

         ii.  Joannes van Peer werd gedoopt op 16 Apr 1781 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.

        iii.  Antonia Joannis van Peer werd geboren in Leur, Wijchen, , Gelderland, Netherlands, werd gedoopt op 14 Sep 1783 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden op 28 Feb 1847 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland at age 63.

         iv.  Adriana Maria van Peer werd gedoopt op 8 Apr 1786 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.

          v.  Jacobus van Peer werd gedoopt op 27 Aug 1788 in Leur, Wijchen, , Gelderland, Netherlands.

         vi.  Adrianus van Peer werd gedoopt op 5 Dec 1790 in Leur, Wijchen, , Gelderland, Netherlands en is overleden op 29 Apr 1820 in Oud Beierland, , Zuid-Holland, Netherlands at age 29.

        vii.  Elizabeth van Peer werd geboren in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en werd gedoopt op 8 Jun 1791 in Leur, Wijchen, , Gelderland, Netherlands.

61     viii.  Anna Maria van Peer 15 (gedoopt op 29 Jul 1794 in Leur, Wijchen, , Gelderland, Netherlands - overleden op 21 Aug 1839 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands)


123. Petronilla Joannis Lambrechts,15 dochter van Joannis Lambrechts, werd geboren in Rijsbergen, , Noord-Brabant, Netherlands15 en werd gedoopt op 28 Dec 1735 in Oude-Tonge, , Zuid-Holland, Netherlands.15

Petronilla trouwde met Joannes Walteri van Peer 15 op 10 Mei 1778 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Joannes werd gedoopt op 10 Jan 1757 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15 Joannes was ook bekend als Jan.15

124. Johannes van Gotum 19 werd geboren in 175519 en is overleden op 15 Jul 1806 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 51. Johannes was ook bekend als Jan.19

Johannes trouwde met Isabella Theresia van Noten 19 op 28 Jan 1778 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Isabella werd geboren op 3 Feb 1759 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 11 Okt 1799 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 40.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catharina van Gotum werd geboren op 19 Dec 1778 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

62       ii.  Adrianus van Gotum (geboren op 25 Feb 1780 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium - overleden op 17 Feb 1840 in Dieren, , Gelderland, Netherlands)

        iii.  Joanna van Gotum werd geboren op 20 Okt 1781 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         iv.  Joannes Baptista van Gotum werd geboren op 4 Mrt 1783 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

          v.  Petrus van Gotum werd geboren op 30 Nov 1784 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         vi.  Joannes van Gotum werd geboren op 15 Feb 1787 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

        vii.  Maria van Gotum werd geboren op 17 Dec 1788 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

       viii.  Theresia van Gotum werd geboren op 13 Mei 1790 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         ix.  Joanna Francisca van Gotum werd geboren op 16 Dec 1792 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

          x.  Maria Anna van Gotum werd geboren op 5 Nov 1794 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         xi.  Josephus van Gotum werd geboren op 5 Feb 1797 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.


125. Isabella Theresia van Noten,19 dochter van Petrus van Noten 19 en Petronella Gommers,19 werd geboren op 3 Feb 1759 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 11 Okt 1799 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 40.

Isabella trouwde met Johannes van Gotum 19 op 28 Jan 1778 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Johannes werd geboren in 175519 en is overleden op 15 Jul 1806 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 51. Johannes was ook bekend als Jan.19

126. Henricus Nicolaas Herremans werd geboren in Leeuwarden, , Friesland, Netherlands en is overleden op 3 Mei 1817 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands. Henricus was ook bekend als Hermans.

Henricus trouwde met Anna Catharina Broos op 4 Nov 1793 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands. Anna werd geboren in 1766 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 15 Jul 1842 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands at age 76. Anna was ook bekend als Braat en Broens.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joannes Herremans werd geboren op 18 Okt 1794 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands.

         ii.  Antonius Herremans werd gedoopt op 16 Jan 1796 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands.

63      iii.  Maria Jacoba Herremans (geboren op 2 Okt 1797 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden vr 1855)

         iv.  Cornelius Herremans werd gedoopt op 10 Dec 1799 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands.

          v.  Franciscus Herremans werd gedoopt op 25 Dec 1801 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands.

Henricus trouwde vervolgens met Petronella Catharina Bernards in 1790. Petronella is overleden vr 1793.


127. Anna Catharina Broos, dochter van Joannes Broos en Anna Cornelia Luijcks, werd geboren in 1766 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 15 Jul 1842 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands at age 76. Anna was ook bekend als Braat en Broens.

Anna trouwde met Henricus Nicolaas Herremans op 4 Nov 1793 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands. Henricus werd geboren in Leeuwarden, , Friesland, Netherlands en is overleden op 3 Mei 1817 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands. Henricus was ook bekend als Hermans.
Afbeelding

vorige  8ste generatie  Volgende
128. Barend Lammerse Heering,3 zoon van Lambert Herinck en Gesa ter Haer, werd geboren circa 1680 in Weerselo, , Overijssel, Netherlands3 en is overleden op 16 Jun 1736 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 about age 56.

Algemene notities: In het trouwboek van het Gerecht wordt in 1705 de naam Heering gebruikt, de naam Haring komt hier voor het eerst voor in 1734.
Met Werslo in Twent wordt Weerselo in Twente bedoeld.
Het RK-doopregister van Zwaag begint op 04-09-1708 , er kunnen uit het eerste huwelijk dus nog meer kinderen zijn.
Bij de geboorte in 1715 staat als moedersnaam Jannetje Barents.
Achternamen worden in de RK-doop en trouwboeken gebruikt vanaf 1730. In deze trouwboeken wordt de naam Heering gebruikt in alle akten van 1734 tot en met 1773. In de doopboeken wordt de naam op vele manieren geschreven : Haring, Haaring, Hering, Heering en Haring met umlaut.

Barend trouwde met Geertje Barents 3 op 18 Jan 1705 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Geertje werd geboren in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 14 Jan 1733 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Heering 3 werd geboren op 25 Okt 1708 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

         ii.  Johannes Heering 3 werd geboren op 16 Jan 1710 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 19 Jan 1711 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 at age 1.

        iii.  Johannes Heering 3 werd geboren op 14 Mei 1711 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 12 Jun 1711 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

         iv.  Johannes Heering 3 werd geboren op 3 Sep 1713 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 16 Sep 1713 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

          v.  Johannes Heering 3 werd geboren op 12 Jul 1715 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 18 Jul 1715 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

         vi.  Johannes Heering 3 werd geboren op 15 Jan 1717 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 12 Feb 1717 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

        vii.  Bernardus Heering 3 werd geboren op 8 Feb 1718 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 14 Feb 1718 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

       viii.  Bernardus Heering 3 werd geboren op 4 Jan 1726 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 en is overleden op 21 Jan 1726 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.3

Barend trouwde vervolgens met Jannetje Gerrits 3 op 5 Sep 1734 in Schellinkhout, , Noord-Holland, Netherlands. Jannetje werd geboren in Schellinkhout, , Noord-Holland, Netherlands.3

Kind uit dit huwelijk:

64        i.  Jan Barends Haring 3,16 (geboren op 21 Okt 1735 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 12 Nov 1783 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands)


129. Jannetje Gerrits 3 werd geboren in Schellinkhout, , Noord-Holland, Netherlands.3

Algemene notities: Jannetje Gerrits was in 1734 weduwe.

Jannetje trouwde met Barend Lammerse Heering 3 op 5 Sep 1734 in Schellinkhout, , Noord-Holland, Netherlands. Barend werd geboren circa 1680 in Weerselo, , Overijssel, Netherlands3 en is overleden op 16 Jun 1736 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands3 about age 56.

130. Cornelis Willemsz Voerman werd geboren in 1700 en is overleden op 22 Jan 1766 in Hem, , Noord-Holland, Netherlands at age 66. Cornelis was ook bekend als van Halven.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Voerman, inlands kramer.

Cornelis trouwde met Grietje Hillebrants op 4 Apr 1728 in Westwoud, , Noord-Holland, Netherlands. Grietje werd geboren in 1707 en is overleden op 23 Apr 1772 in Hem, , Noord-Holland, Netherlands at age 65. Grietje was ook bekend als Hillebrands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hillebrand Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 22 Nov 1728 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 17 Mei 1729 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Hillebrand Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 6 Nov 1729 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Mei 1735 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands at age 5.

        iii.  Jan Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 10 Feb 1731 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 16 Mei 1732 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands at age 1.

         iv.  Jan Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 11 Jul 1732 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 18 Jul 1735 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands at age 3.

          v.  Crelis Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 12 Okt 1733 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 10 Nov 1763 at age 30.

         vi.  Broer Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 8 Okt 1734 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 11 Okt 1734 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Jan Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 13 Sep 1735 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 4 Okt 1735 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands.

65     viii.  Aagje Cornelis Voerman 3 (geboren in 1736 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 9 Dec 1772 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands)

         ix.  Lijsbeth Cornelis Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 18 Jul 1738 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 14 Aug 1795 in Hoogkarspel, , Noord-Holland, Netherlands at age 57.

          x.  Jan Cornelisz Voerman werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 17 Dec 1740 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands.

         xi.  Pieter Cornelisz Neefjes MannelijkScans zoeken, een service van Genealogie OnlineMyHeritage matches Voerman werd geboren op 2 Mrt 1742 in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 2 Mrt 1742 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 10 Mrt 1801 at age 59.

Cornelis trouwde vervolgens met Aaltje op 27 Feb 1724 in Westwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Willem Cornelisz van Halven werd geboren in Oosterblokker, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 12 Feb 1725 in Westerblokker, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Mei 1779 at age 54.


131. Grietje Hillebrants, dochter van Hillebrand Broersz en Anna Cornelis, werd geboren in 1707 en is overleden op 23 Apr 1772 in Hem, , Noord-Holland, Netherlands at age 65. Grietje was ook bekend als Hillebrands.

Grietje trouwde met Cornelis Willemsz Voerman op 4 Apr 1728 in Westwoud, , Noord-Holland, Netherlands. Cornelis werd geboren in 1700 en is overleden op 22 Jan 1766 in Hem, , Noord-Holland, Netherlands at age 66. Cornelis was ook bekend als van Halven.

136. Claes Mourits werd geboren van 1670 tot 1680.

Claes trouwde met Neeltje Pieters. Neeltje werd geboren van 1670 tot 1680.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Klaasz Mourits werd geboren in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 29 Jul 1697 in Nibbixwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Cornelis Klaasz Mourits werd geboren in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 9 Nov 1699 in Nibbixwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Adriaan Klaasz Mourits werd geboren in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 9 Jul 1703 in Nibbixwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Sijmen Claesz Mourits werd geboren in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 19 Dec 1708 in Nibbixwoud, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Mei 1775 in Obdam, , Noord-Holland, Netherlands at age 66. Sijmen was ook bekend als Maurits.

          v.  Klaas Klaasz Mourits werd geboren in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 14 Mrt 1712 in Nibbixwoud, , Noord-Holland, Netherlands.

68       vi.  Klaas Mourits (geboren in 1727 - overleden op 26 Jan 1789 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands)


137. Neeltje Pieters werd geboren van 1670 tot 1680.

Neeltje trouwde met Claes Mourits. Claes werd geboren van 1670 tot 1680.


140. Jan Willemsz Bijwaert,8 zoon van Willem J. Bijwaert 8 en Trijntje Jansdr.,8 werd geboren in 1703 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 en is overleden in 1762 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 at age 59.

Algemene notities: Jan Willemsz.Bijwaert erft op 06-01-1736 samen met zijn zwager Jan Cornelisz. van zijn schoonvader Cornelis Jacobsz.Burger het stuk land Hoogeweijd in de Oudburgerpolder. In 1739 erft hij van zijn vader 1/3 deel van een huis en erf in de Molenbuurt (de rest is voor zijn beide zusters). Hij huurt de meelmolen in Bergen (kosten Fl 500,-) en koopt tussen 1744 en 1756 in de omgeving van Bergen verschillende stukken weiland en zaadland.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Molenaar te Bergen. 8

Jan trouwde met Maertie Burger 8 op 23 Mei 1734 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands. Maertie werd geboren in 1710 en is overleden vr Dec 1762.8 Maertie was ook bekend als Maartie.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelius Bijwaert werd geboren op 5 Okt 1735 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1739.

         ii.  Trijntje Bijwaert werd geboren op 25 Feb 1737 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden na 5 Mrt 1809. Trijntje was ook bekend als Catharina.

70      iii.  Cornelis Bijwaard 8 (geboren op 19 Feb 1739 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 31 Mei 1791 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Antje Bijwaert werd geboren op 25 Okt 1741 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden na 25 Mrt 1765.

          v.  Jannetje Bijwaert werd geboren op 15 Okt 1744 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands. Jannetje was ook bekend als Joanna.

         vi.  Willem Bijwaert werd geboren op 28 Aug 1747 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden tussen 1800 en 1807.

        vii.  Maria Bijwaert werd geboren op 16 Sep 1750 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 16 Sep 1750 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 12 Dec 1762.

       viii.  Maartje Bijwaert werd geboren na 1752.


141. Maertie Burger,8 dochter van Cornelis Burger, werd geboren in 1710 en is overleden vr Dec 1762.8 Maertie was ook bekend als Maartie.

Maertie trouwde met Jan Willemsz Bijwaert 8 op 23 Mei 1734 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd geboren in 1703 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 en is overleden in 1762 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands8 at age 59.

142. Hendrik Engelsz Sonnevelt, zoon van Engel Lourisz en Aeght Laurens, werd geboren op 22 Sep 1706 in Heemskerk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 3 Jul 1776 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands at age 69.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Broodbakker.

Hendrik trouwde met Trijntje Cornelisd Briefjes op 1 Mei 1735 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands. Trijntje werd geboren in 1706 en is overleden in 1744 at age 38. Trijntje was ook bekend als Brieffies.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Hendriksz Sonnevelt werd geboren op 13 Mrt 1738 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Aug 1822 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands at age 84.

71       ii.  Aagje Hendrikse Zonnevelt 8 (geboren op 24 Jun 1739 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 8 Okt 1798 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands)


143. Trijntje Cornelisd Briefjes werd geboren in 1706 en is overleden in 1744 at age 38. Trijntje was ook bekend als Brieffies.

Trijntje trouwde met Hendrik Engelsz Sonnevelt op 1 Mei 1735 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands. Hendrik werd geboren op 22 Sep 1706 in Heemskerk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 3 Jul 1776 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands at age 69.

144. Jacob Haaker .

Jacob trouwde met iemand.

Zijn kind was:

72        i.  Klaas Jacobs Haaker


148. Cornelis Pietersz Meijne, zoon van Pieter Cornelisz Meijne, werd geboren in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 14 Jun 1697 in Limmen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 26 Sep 1763 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands at age 66.

Cornelis trouwde met Antje Jans Huijge op 5 Mei 1720 in Limmen, , Noord-Holland, Netherlands. Antje werd geboren in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 14 Apr 1754 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands.

Kind uit dit huwelijk:

74        i.  Arie Cornelisz Meijne (geboren op 27 Jan 1731 in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 19 Apr 1793 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands)


149. Antje Jans Huijge, dochter van Jan Adriaansz Huijge en Anna Gerrits, werd geboren in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 14 Apr 1754 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands.

Antje trouwde met Ide Idesz Mink. Ide is overleden op 24 Apr 1719 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.

Antje trouwde vervolgens met Cornelis Pietersz Meijne op 5 Mei 1720 in Limmen, , Noord-Holland, Netherlands. Cornelis werd geboren in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 14 Jun 1697 in Limmen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 26 Sep 1763 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands at age 66.

150. Pieter Jansz Mors .

Pieter trouwde met Agie Jacobs.

Kind uit dit huwelijk:

75        i.  Maartje Pieters Mors (gedoopt op 22 Mrt 1736 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 24 Mei 1779 in Uitgeest, , Noord-Holland, Netherlands)


151. Agie Jacobs .

Agie trouwde met Pieter Jansz Mors.

152. Arien Ariensz Heddes, zoon van Arien Jacobsz Tarwenburg en Sijtje Adriaans Heddesz, werd geboren in 1727, werd gedoopt op 23 Feb 1727 in Spierdijk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Jun 1782 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 55.

Arien trouwde met Lijsbeth Pieters Schilder op 28 Dec 1748 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Lijsbeth werd geboren op 12 Jan 1732 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 12 Jan 1732 in Spierdijk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 17 Feb 1776 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands at age 44.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sijtje Heddes werd gedoopt op 3 Mrt 1752 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

76       ii.  Jan Heddes (geboren in 1753 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 6 Feb 1800 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Arien Heddes werd gedoopt op 26 Jul 1755 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 5 Jul 1759 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands at age 3.

         iv.  Grietje Ariens Heddes werd geboren op 3 Aug 1758 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 3 Aug 1758 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1789 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands at age 31.

          v.  Arien Ariens Heddes werd geboren op 11 Jan 1760 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 11 Jan 1760 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 11 Nov 1760 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Ariaantje Ariens Adriaans Heddes werd geboren op 23 Sep 1761 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 23 Sep 1761 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Jacob Ariens Heddes werd geboren in Aug 1763 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands.

       viii.  Trijntje Ariens Heddes werd geboren op 17 Apr 1765 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

         ix.  Lijsbeth Ariens Heddes werd geboren op 16 Jun 1766 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

          x.  Cornelis Ariens Heddes werd geboren op 3 Feb 1769 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

         xi.  Dirk Ariens Heddes werd geboren op 7 Nov 1771 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.


153. Lijsbeth Pieters Schilder, dochter van Pieter Jacobsz Schilder en Lijsbeth Jans, werd geboren op 12 Jan 1732 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 12 Jan 1732 in Spierdijk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 17 Feb 1776 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands at age 44.

Lijsbeth trouwde met Arien Ariensz Heddes op 28 Dec 1748 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Arien werd geboren in 1727, werd gedoopt op 23 Feb 1727 in Spierdijk, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 19 Jun 1782 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands at age 55.

154. Jacob Jansz Ettes .

Jacob trouwde met Aafje Theunis.

Kind uit dit huwelijk:

77        i.  Nantje Ettes (geboren in 1759 in Zwaagdijk, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 21 Okt 1826 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands)


155. Aafje Theunis .

Aafje trouwde met Jacob Jansz Ettes.

156. Arien Bakker .

Arien trouwde met iemand.

Zijn kind was:

78        i.  Cornelis Ariensz Bakker (geboren in 1760 in Nieuwe-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands)


158. Jan Michelsz Jans is overleden in Harenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands.

Jan trouwde met Maartje Jans Oudhuis. Maartje is overleden in Harenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands.

Kind uit dit huwelijk:

79        i.  Neeltje Jans (geboren in 1770 in Harenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands - overleden in Sep 1846 in Oude-Niedorp, , Noord-Holland, Netherlands)


159. Maartje Jans Oudhuis is overleden in Harenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands.

Maartje trouwde met Jan Michelsz Jans. Jan is overleden in Harenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands.

160. Dirk Corneliszn Bot,6 zoon van Cornelis Dirksz Bot en Souw Hillebrands, werd geboren in 1660 en is overleden op 25 Okt 1723 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands at age 63.

Dirk trouwde met Grietje Teunisdr Schooneman 6 op 17 Okt 1695 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands. Grietje werd geboren in 1657 en is overleden op 22 Mrt 1704 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 47.

Kinderen uit dit huwelijk:

80        i.  Pieter Dirkszn Bot 6 (geboren in 1695 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 25 Nov 1760 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Cornelis Dirksz Bot werd geboren in 1695 en is overleden op 25 Nov 1760 at age 65.

        iii.  Teunis Dirksz Bot werd geboren in 1695 en is overleden op 19 Jan 1768 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands at age 73.

         iv.  Vrouwtje Bot

Dirk trouwde vervolgens met Dieuwtje Claasdr 6 op 9 Apr 1709 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands.


161. Grietje Teunisdr Schooneman,6 dochter van Teunis Schooneman en Niesje Dirks, werd geboren in 1657 en is overleden op 22 Mrt 1704 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 47.

Grietje trouwde met Dirk Corneliszn Bot 6 op 17 Okt 1695 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands. Dirk werd geboren in 1660 en is overleden op 25 Okt 1723 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands at age 63.

162. Gerrit Albertz 6 is overleden op 9 Mrt 1720 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Wever.

Gerrit trouwde met Cornelisje Jans op 15 Jan 1703 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

81        i.  Aafje Gerritsdr 6 (geboren op 21 Feb 1704 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Pieter Gerritsz werd geboren op 14 Nov 1708 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 17 Nov 1708 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Marij Gerrits werd geboren op 22 Okt 1710 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Anna Gerrits werd geboren op 25 Mei 1717 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands.


163. Cornelisje Jans, dochter van Cornelisje Jans.

Cornelisje trouwde met Gerrit Albertz 6 op 15 Jan 1703 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands. Gerrit is overleden op 9 Mrt 1720 in Lutjebroek, , Noord-Holland, Netherlands.

176. Germents Evertsz de Haan, zoon van Evert Germits de Haan en Geertje Dirks, werd geboren vr 1681.

Germents trouwde met Grietje Jacobs Mols op 23 Jul 1702 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Grietje werd geboren vr 1681 en is overleden op 8 Aug 1720. Grietje was ook bekend als Molshagen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje de Haan werd geboren op 24 Apr 1703 en is overleden op 2 Jun 1706 at age 3.

         ii.  Evert de Haan werd geboren op 9 Nov 1704 en is overleden op 16 Nov 1707 at age 3.

        iii.  Trijntje de Haan werd geboren op 2 Jun 1706.

         iv.  Evert de Haan werd geboren op 16 Nov 1707 en is overleden vr 1716.

          v.  Jan de Haan werd geboren op 19 Jan 1710 en is overleden op 12 Apr 1711 at age 1.

         vi.  Jan de Haan werd geboren op 12 Apr 1711 en is overleden vr 1714.

        vii.  Jan de Haan werd geboren op 23 Okt 1714.

88     viii.  Evert Germentsz de Haan (gedoopt op 21 Nov 1716 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 18 Apr 1797)

         ix.  Grietje de Haan werd geboren op 30 Mrt 1718.

          x.  Lijsbeth de Haan werd geboren op 2 Sep 1719 en is overleden in Jun 1753 at age 33.

Germents trouwde vervolgens met Antje Willems op 23 Apr 1724. Antje werd geboren in 1680 en is overleden op 28 Nov 1743 at age 63.


177. Grietje Jacobs Mols werd geboren vr 1681 en is overleden op 8 Aug 1720. Grietje was ook bekend als Molshagen.

Grietje trouwde met Germents Evertsz de Haan op 23 Jul 1702 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Germents werd geboren vr 1681.

178. Klaas Bonsem .

Klaas trouwde met iemand.

Zijn kind was:

89        i.  Brechtje Klaas Bonsem (geboren vr 1721 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 25 Mrt 1762)


180. Petrus van Soest,9 zoon van Jan van Soest 9 en Maria Saeren,9 werd gedoopt op 21 Mrt 1675 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 6 Mei 17279 at age 52.

Petrus trouwde met Berta Thomaszen 9 op 25 Aug 1697 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands. Berta is overleden op 12 Jul 1709.9

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Arnold van Soest werd gedoopt op 10 Nov 1698 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands en is overleden op 4 Jul 1713 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands at age 14.

         ii.  Johannes van Soest werd gedoopt op 3 Jul 1701 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.

        iii.  Petrus van Soest werd gedoopt op 28 Feb 1709 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.

Petrus trouwde vervolgens met Agnes Friessen 9 op 2 Mei 1710.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bertha van Soest 9 werd gedoopt op 7 Apr 1711 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

         ii.  Henricus van Soest 9 werd gedoopt op 7 Okt 1712 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

        iii.  Maria van Soest 9 werd gedoopt op 28 Apr 1714 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 12 Mei 17479 at age 33.

         iv.  Elisabeth van Soest 9 werd gedoopt op 5 Dec 1715 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

90        v.  Arnoldus van Soest 9 (gedoopt op 1 Aug 1717 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands - overleden op 7 Jul 1784 in Venlo, , Limburg, Netherlands)

         vi.  Andreas van Soest 9 werd gedoopt op 22 Feb 1720 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

        vii.  Petrus van Soest 9 werd gedoopt op 4 Sep 1721 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

       viii.  Theodorus Joseph broekhvan Soest 9 werd gedoopt op 1 Jan 1723 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 30 Jan 1767 in Venlo, , Limburg, Netherlands9 at age 44.


181. Agnes Friessen .9

Agnes trouwde met Petrus van Soest 9 op 2 Mei 1710. Petrus werd gedoopt op 21 Mrt 1675 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 6 Mei 17279 at age 52.

184. Klaas Cornelisze .

Klaas trouwde met Maritje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joannes Cornelisze werd gedoopt op 19 Mei 1725 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands.

92       ii.  Jan Klaasze Buur (gedoopt op 14 Mei 1726 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands)


185. Maritje Jans .

Maritje trouwde met Klaas Cornelisze.

186. Dirk Rijswijk .

Dirk trouwde met iemand.

Zijn kind was:

93        i.  Maartje Dirks Rijswijk (geboren in Benningbroek, , Noord-Holland, Netherlands)


188. Maarten Cornelisse Stort .

Maarten trouwde met Cornelisje Claas op 13 Jan 1732 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

Kind uit dit huwelijk:

94        i.  Nicolaus Stort (gedoopt op 2 Mrt 1738 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands)


189. Cornelisje Claas .

Cornelisje trouwde met Maarten Cornelisse Stort op 13 Jan 1732 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

190. Jan Duijvis, zoon van Claas Duijvis.

Jan trouwde met Lijsbeth Pieters op 13 Jun 1734 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

95        i.  Neeltje Jans Duijvis (gedoopt op 20 Mei 1734 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Claas Duijvis

        iii.  Pieter Duijvis

         iv.  Pieter Duijvis

          v.  Maria Duijvis

         vi.  Catharina Duijvis

        vii.  Petrus Duijvis

       viii.  Cornelis Duijvis

         ix.  Catharina Duijvis


191. Lijsbeth Pieters .

Lijsbeth trouwde met Jan Duijvis op 13 Jun 1734 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.

192. Johann Bernhard Hermes,10 zoon van Heinrich Hornekamp 10 en Catharina Werning,10 werd geboren in 1703 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt in 1703 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Jul 1783 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 80. Johann was ook bekend als Bernard Hermes,10 Bernard Hermesman,10 Johan Berndt Hermeszman, en Hornekamp.

Algemene notities: Ouders
Heinrich Hornekamp en Christina Ernstinek of
Joan Hornekamp en Catharina Werning

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ktter.

Johann trouwde met Margaretha Hermes,10 dochter van Bernard Johan Hermes 10 en Anna Gertrud Kindermann,10 op 21 Nov 1720 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margaretha werd geboren op 6 Feb 1695 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 6 Feb 1695 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden vr 1739.10 Margaretha was ook bekend als Margaretha Hermesman.10

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catharina Elisabeth Hermes 10 werd geboren op 19 Nov 1722 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 19 Nov 1722 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Anna Ahleid Hermes 10 werd geboren op 13 Apr 1725 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 13 Apr 1725 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Anna Gertrudis Hermes 10 werd geboren op 12 Nov 1727 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 12 Nov 1727 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Bernardus Henricus Hermes 10 werd geboren op 15 Jan 1730 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 15 Jan 1730 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Gerardus Benardus Hermes 10 werd geboren op 30 Jan 1735 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 30 Jan 1735 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         vi.  Johan Herman Hermes (Hornekamp) 10 werd geboren op 5 Apr 1737 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 5 Apr 1737 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Johann trouwde vervolgens met Anna Christina Beckmann 10 in 1739. Anna werd geboren op 24 Sep 1710 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 29 Sep 1710 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johann Bernhard Heinrich Hermes 10 werd geboren op 9 Okt 1739 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 9 Okt 1739 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johann was ook bekend als Johan Bernard Hermesman.

         ii.  Anna Maria Hermes 10 werd geboren op 14 Nov 1741 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 14 Nov 1741 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Anna Catharina Hermes 10 werd geboren op 27 Apr 1745 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 27 Apr 1745 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

96       iv.  Everhard Joan Hermes 10 (geboren op 22 Dec 1748 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland - overleden op 12 Nov 1815 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland)

          v.  Anna Margaretha Hermes 10 werd geboren op 29 Sep 1752 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt op 29 Sep 1752 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 16 Sep 1797 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 44.


193. Anna Christina Beckmann,10 dochter van Bernard Storm 10 en Fenne Grotke,10 werd geboren op 24 Sep 1710 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 en werd gedoopt op 29 Sep 1710 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Anna trouwde met Johann Bernhard Hermes 10 in 1739. Johann werd geboren in 1703 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland,10 werd gedoopt in 1703 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Jul 1783 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland10 at age 80. Johann was ook bekend als Bernard Hermes,10 Bernard Hermesman,10 Johan Berndt Hermeszman, en Hornekamp.

194. Bernard Jrgen Gregorius Brver 10 werd geboren vr 1729 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernard was ook bekend als Bernard Werning.10

Algemene notities: Zie Familien-Datenbank Herbert Juling herbert@juling.de

Bernard trouwde met Ennike Werning 10 op 29 Apr 1749 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Ennike werd geboren vr 1729 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Georg Nicolaus Werning werd geboren op 3 Dec 1750 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 3 Dec 1750 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Margaretha Christina Werning werd geboren op 15 Nov 1754 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 15 Nov 1754 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

97      iii.  Maria Catharina Werning 10 (geboren op 17 Mrt 1758 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland - overleden op 10 Mei 1815 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


195. Ennike Werning 10 werd geboren vr 1729 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Ennike trouwde met Bernard Jrgen Gregorius Brver 10 op 29 Apr 1749 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernard werd geboren vr 1729 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernard was ook bekend als Bernard Werning.10

196. Johann Brameier, zoon van Johan Brameier en Elisabeth Grasmeyer, werd geboren op 27 Jul 1698 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Johann trouwde met Aleid Rter op 20 Jan 1729 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Aleid werd geboren op 11 Nov 1696 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Sep 1774 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

Kinderen uit dit huwelijk:

98        i.  Johan Bernard Brameier (geboren op 27 Okt 1733 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 20 Jan 1820 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ii.  Anna Ahleidt Brameier werd geboren op 24 Dec 1737 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Anna Catharine Brameier werd geboren op 22 Feb 1739 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Anna Maria Catharina Brameier werd geboren op 25 Dec 1743 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Sibylla Elisabeth Brameier werd geboren op 6 Okt 1750 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         vi.  Anna Margarete Elisabeth Brameier werd geboren op 4 Mrt 1753 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


197. Aleid Rter, dochter van Bernard Wiesmann en Margarete Rter, werd geboren op 11 Nov 1696 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Sep 1774 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

Aleid trouwde met Johann Brameier op 20 Jan 1729 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johann werd geboren op 27 Jul 1698 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

198. Bernd Hemelt werd geboren op 3 Jan 1702 in Eschendorf, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ktter.

Bernd trouwde met Anna Wischman op 30 Mei 1730 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren in 1704 in Wadelheim, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kind uit dit huwelijk:

99        i.  Maria Anna Hemelt (geboren op 12 Jul 1731 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 26 Mei 1801 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


199. Anna Wischman werd geboren in 1704 in Wadelheim, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Anna trouwde met Bernd Hemelt op 30 Mei 1730 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernd werd geboren op 3 Jan 1702 in Eschendorf, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

200. Joan Gerd Kloppenborg, zoon van Bernd Kloppenborg en Christina Tinnen, werd geboren op 2 Okt 1723 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 2 Okt 1723 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Jan 1794 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 70.

Joan trouwde met Anna Gertrud Sandman op 6 Nov 1756 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren op 5 Feb 1733 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 5 Feb 1733 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Jan 1790 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 56.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Maria Elisabeth Kloppenborg werd geboren op 28 Aug 1757 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 28 Aug 1757 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Joan Bernard Kloppenborg werd geboren op 4 Feb 1760 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 4 Feb 1760 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 24 Jan 1794 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 33.

        iii.  Joan Gerhard Kloppenborg werd geboren op 4 Nov 1762 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 4 Nov 1762 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Feb 1843 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 80.

         iv.  Anna Margaretha Kloppenborg werd geboren op 19 Jan 1765 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 19 Jan 1765 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 4 Jun 1838 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 73.

100       v.  Joan Hermann Kloppenborg (geboren op 7 Mrt 1768 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 11 Nov 1850 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         vi.  Joan Bernd Joseph Kloppenborg werd geboren op 18 Nov 1770 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 18 Nov 1770 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1836 in Elte, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 66.


201. Anna Gertrud Sandman, dochter van Gerhardus Sandman en Christina Spainck, werd geboren op 5 Feb 1733 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 5 Feb 1733 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Jan 1790 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 56.

Anna trouwde met Joan Gerd Kloppenborg op 6 Nov 1756 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Joan werd geboren op 2 Okt 1723 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 2 Okt 1723 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Jan 1794 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 70.

208. Reinerus Lippits,2,11 zoon van Wilhelmus Lippits 2,11 en Dorothea Stam,2,11 werd geboren op 28 Okt 1731 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 10 Nov 1812 in Kampen, , Overijssel, Netherlands2,11 at age 81.

Reinerus trouwde met Gijsberta Wijtkamp 2,11 op 6 Nov 1763 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Gijsberta werd geboren op 23 Mrt 1735 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 23 Jun 1816 in Kampen, , Overijssel, Netherlands2,11 at age 81.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dorothea Lippits 2 werd geboren op 4 Sep 1764 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 16 Dec 1844 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 80.

104      ii.  Wilhelmus Lippits 2,11 (geboren op 19 Mei 1766 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 20 Okt 1813 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Theodorus Lippits 2 werd geboren op 18 Jan 1771 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden na 24 Feb 1840 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands.2

         iv.  Jacobus Lippits 2 werd geboren op 18 Okt 1773 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands,2 is overleden op 3 Feb 1811 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands at age 37 en werd begraven op 7 Feb 1811 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands.


209. Gijsberta Wijtkamp,2,11 dochter van Jacob Hermense Wijtkamp 11 en Nisje Schorel,11 werd geboren op 23 Mrt 1735 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 23 Jun 1816 in Kampen, , Overijssel, Netherlands2,11 at age 81.

Gijsberta trouwde met Willem Kok.

Gijsberta trouwde vervolgens met Reinerus Lippits 2,11 op 6 Nov 1763 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Reinerus werd geboren op 28 Okt 1731 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 10 Nov 1812 in Kampen, , Overijssel, Netherlands2,11 at age 81.

210. Jan Nuhof,11 zoon van Meindert Nuhof 11 en Maria van Waarde,11 werd geboren op 24 Feb 1738 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands11 en is overleden op 30 Jun 1822 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands11 at age 84.

Jan trouwde met Margaretha Jagtman 11 op 25 Nov 1759 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands. Margaretha werd gedoopt op 12 Feb 1733 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Jan 1813 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands at age 79. Margaretha was ook bekend als Grietje.

Kinderen uit dit huwelijk:

105       i.  Maria Nuhof 2,11 (geboren op 15 Nov 1763 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 28 Nov 1828 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Johannes Nuhof werd geboren in 1776 en is overleden op 16 Aug 1797 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands at age 21.


211. Margaretha Jagtman,11 dochter van Jan Jacobse Jagtman 11 en Ariaantje Hoogenboom,11 werd gedoopt op 12 Feb 1733 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 15 Jan 1813 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands at age 79. Margaretha was ook bekend als Grietje.

Margaretha trouwde met Jan Nuhof 11 op 25 Nov 1759 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd geboren op 24 Feb 1738 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands11 en is overleden op 30 Jun 1822 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands11 at age 84.

212. Hubertus Rubens .

Algemene notities: Hubertus Rubens woonde in 1814 te Overpelt (B).

Hubertus trouwde met Maria Berber.

Kind uit dit huwelijk:

106       i.  Pieter Rubens (geboren in 1775 in Overpelt, , Limburg, Belgium - overleden op 5 Okt 1814 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)


213. Maria Berber .

Maria trouwde met Hubertus Rubens.

214. Joannes Nijssen, zoon van Jean Nijssen en Sybilla Hausmans, werd geboren in 1739, werd gedoopt op 29 Mrt 1739 in Brunssum, , Limburg, Netherlands, is overleden op 27 Mei 1806 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 67 en werd begraven op 31 Mei 1806 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Algemene notities: Joannes Nijssen geh. met Maria Geertruida Haemers is samen met zijn broer Gerardus Nijssen geh. met haar zuster Maria Catharina Haemers ca 1780 vertrokken naar Noordholland.
Johannes is met vrouw en kinderen naar Hoorn vertrokken. Het echtpaar had 5 zonen en 3 dochters.
Maria Sijbilla was het zesde kind uit dit huwelijk.
Joannes is ovl in huis staande in Noord wijk 7 nr 15 op 31.5.1806, begr. 31.5.1806 laat 3 minderjarige kinderen na en 1 kindkinds. In totaal heeft zijn vrouw 8 kinderen gebaard

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landbouwer, koopman, inlands kramer, winkelier.

Joannes trouwde met Maria Geertrudis Hamers op 26 Nov 1765 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Maria werd geboren in 1742 in Brunssum, , Limburg, Netherlands, werd gedoopt op 29 Sep 1742 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 17 Dec 1832 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 90. Maria was ook bekend als Geertrudis Haemers.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Petrus Josephus Nijssen

107      ii.  Maria Sybilla Nijssen (gedoopt op 26 Aug 1774 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 10 Jan 1823 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)


215. Maria Geertrudis Hamers, dochter van Johannes Hamers en Maria Agnes Herinx, werd geboren in 1742 in Brunssum, , Limburg, Netherlands, werd gedoopt op 29 Sep 1742 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 17 Dec 1832 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 90. Maria was ook bekend als Geertrudis Haemers.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Koopvrouw, winkelierster.

Maria trouwde met Joannes Nijssen op 26 Nov 1765 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Joannes werd geboren in 1739, werd gedoopt op 29 Mrt 1739 in Brunssum, , Limburg, Netherlands, is overleden op 27 Mei 1806 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 67 en werd begraven op 31 Mei 1806 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

216. Johann Heinrich Ostermeyer,12 zoon van Hermann Heinrich Ostermeyer 12 en Catharina Moor,12 werd geboren op 5 Sep 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 30 Dec 1786 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 80. Johann was ook bekend als Joes.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Frei geboren, boer. 12

Johann trouwde met Catharina Krusemeyer,12 dochter van Georg (Jrgen) Krusemeyer en Maria Tenambergen (zu Ambergen), op 14 Jul 1736 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Catharina werd geboren op 4 Apr 1692 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 26 Feb 1748 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 55.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anna Catharina Ostermeyer werd geboren op 27 Mrt 1737 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 27 Mrt 1737 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Apr 1737 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Johann trouwde vervolgens met Anna Catharina Aelkemeijer 12 op 7 Apr 1752 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren op 12 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 12 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 30 Mrt 1785 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 65.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Catharina Ostermeyer 12 werd geboren op 16 Dec 1752 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 16 Dec 1752 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 30 Sep 1754 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 1.

108      ii.  Johann Heinrich Ostermeyer 12 (geboren op 3 Jan 1754 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 22 Mei 1824 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Catharina Maria Adelheid Ostermeyer 12 werd geboren op 16 Jan 1757 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 3 Feb 1757 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 21 Apr 1769 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 12.

         iv.  Margarethe Angela Ostermeyer 12 werd geboren op 14 Jun 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 15 Jun 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 25 Nov 1854 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 95.

          v.  Anna Catharina Ostermeyer 12 werd geboren op 28 Mrt 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 28 Mrt 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 9 Mei 1764 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 1.

         vi.  Johann Gerhard Bernard Georg Ostermeyer 12 werd geboren op 5 Aug 1765 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 6 Aug 1765 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 27 Jun 1828 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 62 en werd begraven op 30 Jun 1828 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12


217. Anna Catharina Aelkemeijer,12 dochter van Gerard Aelkemeijer 12,13 en Margrethe Gertrud Schtte,12,13 werd geboren op 12 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 12 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 30 Mrt 1785 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 65.

Anna trouwde met Johann Heinrich Ostermeyer 12 op 7 Apr 1752 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johann werd geboren op 5 Sep 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 30 Dec 1786 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 80. Johann was ook bekend als Joes.

218. Johan Herman Meyknecht 12 werd geboren in 1727 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1781 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 54.

Algemene notities: Gegevens van dit gezin zijn aangevuld door Esther McGreevy <EstMcG@msn.com> Maryland (USA) op basis van gegevens van de Sankt Agatha's kerk in Mettingen.

Johan trouwde met Maria Elisabeth Sivermann.12 Maria werd geboren in 1721 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1762 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 41. Maria was ook bekend als Sievermann en Syverman.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Herman Heinrich Meyknecht werd geboren in 1751 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Anna Maria Aleid Meyknecht werd gedoopt op 10 Mei 1757 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 28 Apr 1828 at age 70.

109     iii.  Anna Catharina Meyknecht 12 (geboren op 29 Jul 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 10 Apr 1816 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


219. Maria Elisabeth Sivermann 12 werd geboren in 1721 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1762 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 41. Maria was ook bekend als Sievermann en Syverman.

Maria trouwde met Johan Herman Meyknecht.12 Johan werd geboren in 1727 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1781 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 54.

220. Bernd Jrgen Moormann,13 zoon van Heinrich Moor 13 en Maria Stuermeyer,13 werd gedoopt op 8 Mei 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Jul 1778 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 59. Bernd was ook bekend als Covers.

Bernd trouwde met Margaretha Aleid Covers 13 op 3 Feb 1750 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margaretha werd geboren op 3 Mrt 1731 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 20 Sep 1804 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 73.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bernd Jurgen Moormann werd gedoopt op 18 Nov 1750 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 18 Jan 1753 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 2.

         ii.  Andreas Dominicus Moormann werd gedoopt op 16 Mei 1754 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 24 Jun 1756 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 2.

        iii.  Maria Aleid Moormann werd geboren op 22 Okt 1756 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 22 Okt 1756 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 18 Aug 1796 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 39.

         iv.  Johan Conrad Moormann werd gedoopt op 28 Dec 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 28 Jul 1796 at age 36.

110       v.  Gerhard Dominicus Andreas Moormann 13 (geboren op 28 Jan 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 15 Apr 1835 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands)

         vi.  Maria Anna Gertrude Moormann werd gedoopt op 20 Okt 1765 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1842 at age 77.

        vii.  Gerd Anton Stephanus Moormann werd gedoopt op 27 Dec 1768 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 16 Nov 1783 at age 14.

       viii.  Bernd Jurgen Moormann werd gedoopt op 22 Apr 1772 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 20 Sep 1772 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


221. Margaretha Aleid Covers,13 dochter van Dominicus Burbrink 13 en Maria Aleid Covers,13 werd geboren op 3 Mrt 1731 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 20 Sep 1804 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 73.

Margaretha trouwde met Bernd Jrgen Moormann 13 op 3 Feb 1750 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernd werd gedoopt op 8 Mei 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Jul 1778 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 59. Bernd was ook bekend als Covers.

222. Hermann Henric Schlickelmann,13 zoon van Herman Henric Schlickelmann 13 en Anna Maria Aelkemeijer,13 werd geboren op 9 Apr 1735 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 8 Nov 1806 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 71.

Hermann trouwde met Maria Gerdruijt Schrakamp 13 op 4 Apr 1762 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria werd gedoopt op 24 Mei 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Dec 1774 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 33.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Maria Schlickelmann werd gedoopt op 21 Apr 1764 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 16 Jan 1818 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 53.

111      ii.  Maria Angela Schlickelmann 13 (geboren op 30 Okt 1766 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 8 Jan 1829 in Den Helder, , Noord-Holland, Netherlands)

        iii.  Catharina Aleid Schlickelmann werd gedoopt op 2 Jan 1770 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Dochter Schlickelmann werd gedoopt op 27 Nov 1774 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 27 Nov 1774 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


223. Maria Gerdruijt Schrakamp,13 dochter van Johan Berend Schrakamp 13 en Maria Aalheit Lanwerts,13 werd gedoopt op 24 Mei 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Dec 1774 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 33.

Maria trouwde met Hermann Henric Schlickelmann 13 op 4 Apr 1762 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Hermann werd geboren op 9 Apr 1735 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 8 Nov 1806 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 71.

224. Jan Hendriksz Lindeboom .

Algemene notities: Bij het huwelijk woonde Jan in de Beemster

Jan trouwde met Ida Pieters Romijn op 3 Okt 1730 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Ida werd geboren in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catharina Lindeboom werd geboren op 26 Sep 1731 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Jan Lindeboom werd geboren op 23 Mrt 1733 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Gertrud Lindeboom werd geboren op 11 Mrt 1735 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Hendrik Lindeboom werd geboren op 8 Jun 1736 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1739.

          v.  Geertje Lindeboom werd geboren op 21 Nov 1737 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

112      vi.  Hendrik Janz Lindeboom (geboren op 16 Jan 1739 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 20 Jul 1782 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

        vii.  Anna Lindeboom werd geboren op 7 Dec 1742 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1744.

       viii.  Anna Lindeboom werd geboren op 23 Feb 1744 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.


225. Ida Pieters Romijn werd geboren in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Ida trouwde met Jan Hendriksz Lindeboom op 3 Okt 1730 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

226. Cobus van der Velde .

Cobus trouwde met iemand.

Zijn kinderen waren:

113       i.  Geertje Cobus van der Velde (geboren in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden vr 1830 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Pieter van der Velde


228. Joost Lucasse Willebrant werd geboren in Ennigerloh, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 3 Aug 1771 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Joost was ook bekend als Joseph.

Joost trouwde met Lijsbet Barents Brummers op 18 Jul 1742 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Lijsbet werd geboren in Ochtrup, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 23 Apr 1788 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

114       i.  Barend Willebrand (gedoopt op 6 Mei 1743 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden in Jun 1797 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Gertrud Willebrant werd gedoopt op 24 Jun 1747 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Geertrui Willebrant werd gedoopt op 16 Okt 1749 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

         iv.  Lucas Willebrant werd gedoopt op 4 Apr 1753 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Okt 1814 in Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands at age 61.


229. Lijsbet Barents Brummers werd geboren in Ochtrup, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 23 Apr 1788 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Lijsbet trouwde met Joost Lucasse Willebrant op 18 Jul 1742 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Joost werd geboren in Ennigerloh, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 3 Aug 1771 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands. Joost was ook bekend als Joseph.

232. Adamus Rijkenberg,14 zoon van Michal Reichenberger 14 en Walburga Reichenberger,14 werd geboren op 11 Apr 1685 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany,14 werd gedoopt op 11 Apr 1685 in Rettenbach, , Bayern, Germany en is overleden op 6 Mei 1746 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 61.

Adamus trouwde met Cornelia van Ginckel op 13 Jul 1708 in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands. Cornelia werd geboren in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands en is overleden op 25 Feb 1758 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Adam Rijkenberg werd geboren in 1708 in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands.

         ii.  Antony Rijkenberg werd geboren in 1709 in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands en is overleden in 1780 in Monnickendam, , Noord-Holland, Netherlands at age 71.

        iii.  Michiel Adamse Rijkenberg 14 werd geboren in 1710 in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands14 en is overleden in 1789 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 79.

         iv.  Petrus Rijkenberg werd geboren op 20 Dec 1712 in Weesp, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 10 Jan 1713 in Weesp, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Marijtje Adamsdr Rijkenberg 14 werd geboren op 7 Jan 1714 in Weesp, , Noord-Holland, Netherlands14 en is overleden op 2 Mei 1789 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 75.

         vi.  Gertrudis Adamse Rijkenberg 14 werd geboren in 171614 en is overleden op 6 Jan 1773 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 57. Gertrudis was ook bekend als Geertruide.14

116     vii.  Pieter Rijkenberg 14 (geboren op 1 Mrt 1719 in Muiden, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 30 Okt 1787 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

       viii.  Aaltje Rijkenberg werd geboren in 1721.

         ix.  Bernardus Rijkenberg werd geboren in Sep 1723.

          x.  Sijmetje Rijkenberg werd geboren op 31 Jan 1726 in Weesp, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 16 Okt 1726 in Weesp, , Noord-Holland, Netherlands.

         xi.  Margaretha Maria Rijkenberg werd geboren op 7 Jan 1730 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.


233. Cornelia van Ginckel, dochter van Anthony Jansz van Ginckel en Aaltje Evers, werd geboren in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands en is overleden op 25 Feb 1758 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands.

Cornelia trouwde met Adamus Rijkenberg 14 op 13 Jul 1708 in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands. Adamus werd geboren op 11 Apr 1685 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany,14 werd gedoopt op 11 Apr 1685 in Rettenbach, , Bayern, Germany en is overleden op 6 Mei 1746 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands14 at age 61.

234. Cornelis Dirksz Bleek .14

Cornelis trouwde met Neeltje Jacobs Keet.14 Neeltje is ook bekend als Benning.14

Kind uit dit huwelijk:

117       i.  Maria Bleek 14 (geboren op 14 Jan 1731 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 20 Jan 1772 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)


235. Neeltje Jacobs Keet .14 Neeltje is ook bekend als Benning.14

Neeltje trouwde met Cornelis Dirksz Bleek.14

240. Henri Joseph Horwar,18 zoon van Franois Horwar 18 en Anne Colin Dr Brande,18 werd gedoopt op 22 Feb 1722 in Melen, Lige, , Lige, Belgium.18

Henri trouwde met Anne Marie Randaxhe 18 op 19 Jan 1755 in Melen, , Lige, Belgium. Anne werd gedoopt op 2 Apr 1731 in Soumagne, , Lige, Belgium18 en is overleden na 1768 in Melen, Lige, , Lige, Belgium.18

Kind uit dit huwelijk:

120       i.  Leonardus Josephus Horward 6,18 (gedoopt op 9 Sep 1757 in Melen, Lige, , Lige, Belgium - overleden op 17 Sep 1833 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands)


241. Anne Marie Randaxhe 18 werd gedoopt op 2 Apr 1731 in Soumagne, , Lige, Belgium18 en is overleden na 1768 in Melen, Lige, , Lige, Belgium.18

Anne trouwde met Henri Joseph Horwar 18 op 19 Jan 1755 in Melen, , Lige, Belgium. Henri werd gedoopt op 22 Feb 1722 in Melen, Lige, , Lige, Belgium.18

242. Joannis Magheels 18 werd gedoopt in 1735 in Maastricht, , Limburg, Netherlands.18

Joannis trouwde met Maria Josepha van der Werrelt.18 Maria werd gedoopt in 1735 in Maastricht, , Limburg, Netherlands18 en is overleden in 1800 in Maastricht, , Limburg, Netherlands18 at age 65.

Kind uit dit huwelijk:

121       i.  Maria Gertrudis Machiels 18 (gedoopt op 16 Okt 1760 in Maastricht, , Limburg, Netherlands - overleden op 10 Aug 1837 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands)


243. Maria Josepha van der Werrelt 18 werd gedoopt in 1735 in Maastricht, , Limburg, Netherlands18 en is overleden in 1800 in Maastricht, , Limburg, Netherlands18 at age 65.

Maria trouwde met Joannis Magheels.18 Joannis werd gedoopt in 1735 in Maastricht, , Limburg, Netherlands.18

244. Walterus Hendriks van Peer,15 zoon van Henricus Engelen van Peer 15 en Antonia Lambertus van Nispen,15,20 werd gedoopt op 4 Sep 1717 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15 Walterus was ook bekend als Wouter.15

Walterus trouwde met Cornelia Cornelisse Bouwensdr 15 op 30 Jun 1743 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Cornelia werd gedoopt op 9 Mrt 1720 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Antonia Walteri van Peer 15 werd gedoopt op 1 Apr 1744 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

         ii.  Cornelius van Peer 15 werd gedoopt op 4 Jul 1746 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15 en is overleden in 1746.15

        iii.  Henricus van Peer 15 werd gedoopt op 3 Sep 1749 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

         iv.  Anna Walteri van Peer 15 werd gedoopt op 4 Jan 1752 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

          v.  Adrianus van Peer 15 werd gedoopt op 11 Feb 1755 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

         vi.  Jacobus van Peer 15 werd gedoopt op 11 Feb 1755 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

122     vii.  Joannes Walteri van Peer 15 (gedoopt op 10 Jan 1757 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)

       viii.  Cornelius van Peer 15 werd gedoopt op 14 Nov 1760 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15


245. Cornelia Cornelisse Bouwensdr,15 dochter van Cornelis Piter Bouwens 15 en Joanna Willemsen van Oers,15 werd gedoopt op 9 Mrt 1720 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

Cornelia trouwde met Walterus Hendriks van Peer 15 op 30 Jun 1743 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Walterus werd gedoopt op 4 Sep 1717 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15 Walterus was ook bekend als Wouter.15

246. Joannis Lambrechts .15

Joannis trouwde met iemand.

Zijn kind was:

123       i.  Petronilla Joannis Lambrechts 15 (gedoopt op 28 Dec 1735, geboren in Rijsbergen, , Noord-Brabant, Netherlands)


250. Petrus van Noten,19 zoon van Henricus van Noten 19 en Anna Cornelia Verbruggen,19 werd geboren op 30 Sep 1728 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 27 Sep 1789 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 60.

Petrus trouwde met Petronella Gommers 19 op 16 Nov 1752 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Petronella werd geboren op 21 Apr 1735 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Henricus Joseph van Noten werd geboren op 4 Feb 1754 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         ii.  Joannes Cornelius van Noten werd geboren op 5 Sep 1756 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

125     iii.  Isabella Theresia van Noten 19 (geboren op 3 Feb 1759 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium - overleden op 11 Okt 1799 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium)

Petrus trouwde vervolgens met Anna Catharina Cruijs,19 dochter van Franciscus Cruijs en Maria Cornelis, op 4 Sep 1775 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Anna werd geboren op 31 Dec 1751 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Theresia van Noten werd geboren op 24 Okt 1773 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         ii.  Maria Elisabeth van Noten werd geboren op 11 Sep 1775 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

        iii.  Isabella Maria van Noten werd geboren op 7 Okt 1776 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         iv.  Anna Catharina van Noten werd geboren op 2 Feb 1778 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

          v.  Adrianus van Noten werd geboren op 11 Mei 1779 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         vi.  Maria van Noten werd geboren op 16 Aug 1780 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

        vii.  Joannes van Noten werd geboren op 5 Sep 1781 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

       viii.  Dorothea van Noten werd geboren op 19 Dec 1782 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         ix.  Dorothea van Noten werd geboren op 26 Apr 1784 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

          x.  Joanna van Noten werd geboren op 29 Mei 1785 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

         xi.  Agnes van Noten werd geboren op 24 Jan 1787 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.

        xii.  Felicitas van Noten werd geboren op 10 Jul 1788 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.


251. Petronella Gommers,19 dochter van Petrus Gommers 19 en Maria Petit,19 werd geboren op 21 Apr 1735 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

Petronella trouwde met Petrus van Noten 19 op 16 Nov 1752 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Petrus werd geboren op 30 Sep 1728 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 27 Sep 1789 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 60.

254. Joannes Broos .

Joannes trouwde met Anna Cornelia Luijcks op 1 Nov 1765 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands. Anna werd geboren in 1736 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 14 Dec 1813 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands at age 77.

Kinderen uit dit huwelijk:

127       i.  Anna Catharina Broos (geboren in 1766 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden op 15 Jul 1842 in Breda, , Noord-Brabant, Netherlands)

         ii.  Jeanne Marie Broos werd geboren in 1775 en is overleden op 12 Feb 1811 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands at age 36.

        iii.  Anna Cornelia Broos werd gedoopt op 8 Sep 1776 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 26 Aug 1844 in Bergen op Zoom, , Noord-Brabant, Netherlands at age 67.

         iv.  Petrus Johannes Broos werd gedoopt op 13 Mei 1779 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 13 Feb 1856 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands at age 76.


255. Anna Cornelia Luijcks werd geboren in 1736 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 14 Dec 1813 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands at age 77.

Anna trouwde met Joannes Broos op 1 Nov 1765 in Woensdrecht, , Noord-Brabant, Netherlands.
Afbeelding

vorige  9de generatie  Volgende
256. Lambert Herinck, zoon van Berent Herinck 21 en Stijne Werners, werd geboren op 18 Aug 1650 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands en is overleden in 1700 in Weerselo, , Overijssel, Netherlands at age 50. Lambert was ook bekend als Herninck.

Algemene notities: Andere mogelijke verwanten die bij het onderzoek werden gevonden:
1
mr. A.H.G. Verouden: Een huwelijksinschrijving van een Lambert Herink j.m. uit Rossum (heerlijkheid Weerselo) die op 28-7-1695 huwt met Swaentien van den Bril j.d. uit Saesvelt. Maar dat zal ongetwijfeld zijn neef zjn. De Lutte valt nu onder Losser maar maakte vroeger ooit deel uit van de heerlijkheid Weerselo.
2
Jaap Haring: Op 27 februari 1709 trouwen te Weerselo Lambertus Heerninck en Euphemia Wilming (of Welmong). Deze Lambertus zou een broer van Barend kunnen zijn.

Onderzoeksnotities: Opmerking van mr. A.H.G. Verouden [verouden@casema.nl], die de gegevens van Lambert Herinck heeft bijgedragen:
Uiteraard zal de katholieke doop nooit gevonden worden in een gereformeerd doopboek. Dat ging te ver. Katholieken trouwden alleen maar voor de dominee omdat dat gratis was. Voor het gerecht moesten ze betalen.

Lambert trouwde met Gesa ter Haer op 14 Mrt 1675 in Oldenzaal, , Overijssel, Netherlands.22 Gesa werd geboren op 20 Okt 1650 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands. Gesa was ook bekend als Gesen.

Kind uit dit huwelijk:

128       i.  Barend Lammerse Heering 3 (geboren circa 1680 in Weerselo, , Overijssel, Netherlands - overleden op 16 Jun 1736 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands)


257. Gesa ter Haer werd geboren op 20 Okt 1650 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands. Gesa was ook bekend als Gesen.

Gesa trouwde met Lambert Herinck op 14 Mrt 1675 in Oldenzaal, , Overijssel, Netherlands.22 Lambert werd geboren op 18 Aug 1650 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands en is overleden in 1700 in Weerselo, , Overijssel, Netherlands at age 50. Lambert was ook bekend als Herninck.

262. Hillebrand Broersz werd geboren in 1680.

Hillebrand trouwde met Anna Cornelis op 21 Okt 1703 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Anna werd geboren in 1680 en is overleden op 31 Okt 1711 at age 31.

Kinderen uit dit huwelijk:

131       i.  Grietje Hillebrants (geboren in 1707 - overleden op 23 Apr 1772 in Hem, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Maria Hillebrands werd gedoopt op 6 Nov 1709 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands.


263. Anna Cornelis werd geboren in 1680 en is overleden op 31 Okt 1711 at age 31.

Anna trouwde met Hillebrand Broersz op 21 Okt 1703 in Zwaag, , Noord-Holland, Netherlands. Hillebrand werd geboren in 1680.


280. Willem J. Bijwaert 8 is overleden in 1735-1739 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.8

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Meelmolenaar, 1708-1735, Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.

Willem trouwde met Trijntje Jansdr. 8 in 1700. Trijntje is overleden in 1730 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.8

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dirck Bijwaert is overleden op 7 Apr 1717 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Grietje Willemsdochter Bijwaert werd geboren in 1701 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1754 at age 53.

140     iii.  Jan Willemsz Bijwaert 8 (geboren in 1703 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands - overleden in 1762 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Aaltje Willemsdochter Bijwaert werd geboren in 1705 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1755 at age 50.


281. Trijntje Jansdr. 8 is overleden in 1730 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.8

Trijntje trouwde met Willem J. Bijwaert 8 in 1700. Willem is overleden in 1735-1739 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands.8

282. Cornelis Burger 8 is overleden vr 1736.8

Cornelis trouwde met iemand.

Zijn kind was:

141       i.  Maertie Burger 8 (geboren in 1710 - overleden vr Dec 1762)


284. Engel Lourisz, zoon van Louwris Cornelisz Engels en NN, werd geboren in 1673.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Veehouder.

Engel trouwde met Aeght Laurens op 9 Okt 1703 in Heemskerk, , Noord-Holland, Netherlands. Aeght werd geboren in 1675.

Kind uit dit huwelijk:

142       i.  Hendrik Engelsz Sonnevelt (geboren op 22 Sep 1706 in Heemskerk, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 3 Jul 1776 in Bergen, , Noord-Holland, Netherlands)


285. Aeght Laurens, dochter van Aeght Laurens, werd geboren in 1675.

Aeght trouwde met Engel Lourisz op 9 Okt 1703 in Heemskerk, , Noord-Holland, Netherlands. Engel werd geboren in 1673.

296. Pieter Cornelisz Meijne .

Pieter trouwde met iemand.

Zijn kind was:

148       i.  Cornelis Pietersz Meijne (gedoopt op 14 Jun 1697, geboren in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 26 Sep 1763 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands)


298. Jan Adriaansz Huijge .

Jan trouwde met Anna Gerrits.

Kind uit dit huwelijk:

149       i.  Antje Jans Huijge (geboren in Boekel, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 14 Apr 1754 in Akersloot, , Noord-Holland, Netherlands)


299. Anna Gerrits .

Anna trouwde met Jan Adriaansz Huijge.

304. Arien Jacobsz Tarwenburg, zoon van Jacob Theunisz Tarwenburg en Dieuwertje Ariens Adriaans, werd gedoopt op 27 Jul 1704 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 5 Aug 1748 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands at age 44. Arien was ook bekend als Heddes.

Arien trouwde met Sijtje Adriaans Heddesz op 16 Okt 1723 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Sijtje werd geboren in 1702 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 8 Jan 1733 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 31.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Ariensz Heddes werd geboren op 2 Aug 1724 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1726 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Jantje Ariensz Heddes werd geboren op 28 Jan 1726 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1728 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

152     iii.  Arien Ariensz Heddes (geboren in 1727, gedoopt Spierdijk, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 19 Jun 1782 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Jantje Ariensz Heddes werd geboren op 25 Jan 1728 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Jacob Ariensz Heddes werd geboren op 8 Jan 1733 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 8 Jan 1733 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands.

Arien trouwde vervolgens met Vrouwtje Claasse op 24 Apr 1735 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Ariensz Heddes werd geboren op 8 Jan 1736 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt op 8 Jan 1736 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Jan Ariensz Heddes werd geboren op 15 Nov 1737 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 15 Nov 1737 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1738 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Jan Arinsz Heddes werd geboren op 28 Dec 1738 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt op 28 Dec 1738 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Sep 1812 in Wognum, , Noord-Holland, Netherlands at age 73.


305. Sijtje Adriaans Heddesz, dochter van Adriaan Tamesz Heddes en Anna Jans, werd geboren in 1702 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 8 Jan 1733 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 31.

Sijtje trouwde met Arien Jacobsz Tarwenburg op 16 Okt 1723 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Arien werd gedoopt op 27 Jul 1704 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 5 Aug 1748 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands at age 44. Arien was ook bekend als Heddes.

306. Pieter Jacobsz Schilder werd geboren in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

Pieter trouwde met Lijsbeth Jans in 1729 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands. Lijsbeth werd geboren in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Pietersz Schilder werd geboren in 1730 in Spierdijk, , Noord-Holland, Netherlands.

153      ii.  Lijsbeth Pieters Schilder (geboren op 12 Jan 1732 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 17 Feb 1776 in Zuidermeer, , Noord-Holland, Netherlands)


307. Lijsbeth Jans werd geboren in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

Lijsbeth trouwde met Pieter Jacobsz Schilder in 1729 in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands. Pieter werd geboren in Berkhout, , Noord-Holland, Netherlands.

320. Cornelis Dirksz Bot . Cornelis is ook bekend als Botjager.

Cornelis trouwde met Souw Hillebrands op 12 Jan 1658 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

160       i.  Dirk Corneliszn Bot 6 (geboren in 1660 - overleden op 25 Okt 1723 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Hillebrand Cornelisz Bot is overleden op 1 Feb 1707 in Bovenkarspel, , Noord-Holland, Netherlands.

Cornelis trouwde vervolgens met Aafje Sijbrands Neen.

Cornelis trouwde vervolgens met Jan Arends op 19 Jan 1682 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands.


321. Souw Hillebrands .

Souw trouwde met Cornelis Dirksz Bot op 12 Jan 1658 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands. Cornelis is ook bekend als Botjager.

322. Teunis Schooneman .

Teunis trouwde met Niesje Dirks op 2 Nov 1653 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

161       i.  Grietje Teunisdr Schooneman 6 (geboren in 1657 - overleden op 22 Mrt 1704 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Geert Teunis Schooneman is overleden op 25 Mrt 1711 in Grootebroek, , Noord-Holland, Netherlands.


323. Niesje Dirks .

Niesje trouwde met Teunis Schooneman op 2 Nov 1653 in Enkhuizen, , Noord-Holland, Netherlands.

327. Cornelisje Jans .

Cornelisje trouwde met iemand.

Haar kind was:

163       i.  Cornelisje Jans


352. Evert Germits de Haan werd geboren vr 1651 en is overleden in Sep 1731.

Evert trouwde met Geertje Dirks op 6 Nov 1672 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Geertje werd geboren vr 1651.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hildegard de Haan werd geboren na 1675.

         ii.  Trijntje de Haan werd geboren na 1675.

        iii.  Jan de Haan werd geboren na 1675.

176      iv.  Germents Evertsz de Haan (geboren vr 1681)

          v.  Dirk de Haan werd geboren op 24 Okt 1682.


353. Geertje Dirks werd geboren vr 1651.

Geertje trouwde met Evert Germits de Haan op 6 Nov 1672 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Evert werd geboren vr 1651 en is overleden in Sep 1731.

360. Jan van Soest,9 zoon van Henricus van Soest 9 en Maria Cuijpers,9 werd geboren in 16349 en is overleden op 5 Jun 1681 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 at age 47.

Jan trouwde met Maria Saeren 9 op 2 Nov 1659 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands. Maria werd geboren op 28 Aug 1634 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 14 Jan 1708 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 at age 73.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Henricus van Soest 9 werd gedoopt op 28 Nov 1660 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden vr 1661.9

         ii.  Henricus van Soest 9 werd gedoopt op 5 Nov 1661 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

        iii.  Jacobus van Soest 9 werd gedoopt op 21 Okt 1663 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 21 Feb 1727 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 at age 63.

         iv.  Theodorus van Soest 9 werd gedoopt op 2 Apr 1666 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden vr 1779.9

          v.  Gerarda van Soest 9 werd gedoopt op 1 Jan 1672 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

         vi.  Catharina van Soest 9 werd gedoopt op 4 Aug 1673 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

180     vii.  Petrus van Soest 9 (gedoopt op 21 Mrt 1675 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands - overleden op 6 Mei 1727)

       viii.  Petronella van Soest 9

         ix.  Henricus van Soest 9 werd gedoopt op 19 Mei 1677 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands.9

          x.  Theodorus van Soest 9 werd gedoopt op 1 Apr 1679 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 2 Feb 1743 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 at age 63.


361. Maria Saeren,9 dochter van Gerardus Saeren 9 en Christina van Soest,9 werd geboren op 28 Aug 1634 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 en is overleden op 14 Jan 1708 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 at age 73.

Maria trouwde met Jan van Soest 9 op 2 Nov 1659 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands. Jan werd geboren in 16349 en is overleden op 5 Jun 1681 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 at age 47.

380. Claas Duijvis .

Claas trouwde met iemand.

Zijn kinderen waren:

190       i.  Jan Duijvis

         ii.  Sijmen Duijvis

        iii.  Geertje Duijvis


384. Heinrich Hornekamp 10 werd geboren vr 1673 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Heinrich was ook bekend als Henrici Hermesman.

Algemene notities: Genannt Ernsting.
Gehuwd op 19-09-1693 te Rheine, Westfalen, Preussen, gehuwd voor de kerk op 19-09-1693 te Rheine, Westfalen, Preussen (getuige(n): Ersting, Bernt + 2. Zeuge; der Subcustode)
Heinrichs zoon Joan Bernard Hornekamp werd later Hermes genoemd naar zijn vrouwsnaam Hermesmann.

Heinrich trouwde met Catharina Werning 10 op 19 Sep 1693 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Catharina werd geboren vr 1673 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Catharina was ook bekend als Stine Ernsting.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fenne Hermesman werd geboren op 10 Jul 1700 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland en werd gedoopt op 10 Jul 1700 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

192      ii.  Johann Bernhard Hermes 10 (geboren in 1703 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland - overleden op 25 Jul 1783 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland)

        iii.  Christina Hermesman werd geboren op 9 Jun 1703 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland en werd gedoopt op 9 Jun 1703 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Christina Hornekamp werd geboren in 1716 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland en werd gedoopt in 1716 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


385. Catharina Werning 10 werd geboren vr 1673 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Catharina was ook bekend als Stine Ernsting.

Algemene notities: Catharina Werning of Christina Ernstinck, haar zoon Joan Bernard Hornekamp werd, na zijn huwelijk met Margaretha Hermesmann, Hermes genoemd.

Catharina trouwde met Heinrich Hornekamp 10 op 19 Sep 1693 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Heinrich werd geboren vr 1673 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Heinrich was ook bekend als Henrici Hermesman.

386. Bernard Storm,10 zoon van Berndt Weeling 23 en Trine Storm,23 werd geboren in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt in 1653 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Apr 1737 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland at age 84. Bernard was ook bekend als Bernt Beckmann en Bernhard Storm.

Algemene notities: Bernhard Storm gen. Beckman (gen= genannt/genoemd). Hij is namelijk ingetrouwd in Hof Beckman en nam vervolgens de naam Beckman aan.
Boer en pachter van enig land van de Domkellnerei als landheer (Grundherr) op Hof Beckman te Catenhorn met huisnummer 20. Het maandelijkse pachtgeld was 14 mnsterischen Schillingen.

Bernard trouwde met Anna Beckmann, dochter van Henrici Beckmann, op 30 Jun 1683 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 21 Mei 1656 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden vr 1707 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Beckmann werd geboren in 1683 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland en werd gedoopt op 9 Mei 1683 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Ioannes Beckman werd gedoopt op 20 Mrt 1684 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Ioannes was ook bekend als Johan.

        iii.  Gerhardi Beckmann werd geboren in 1686 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 7 Dec 1686 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 28 Apr 1746 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland at age 60.

         iv.  Hermannus Beckman werd gedoopt op 1 Mei 1688 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Anna Margareta Beckman werd gedoopt op 19 Mei 1689 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         vi.  Hermann Joan Beckman werd gedoopt op 2 Nov 1692 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Bernard trouwde vervolgens met Fenne Grotke 10 op 25 Sep 1707 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Fenne werd geboren in Elte, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Fenne was ook bekend als Grotke.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bernt Beckmann werd geboren op 19 Feb 1708 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, werd gedoopt op 19 Feb 1708 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 21 Mei 1772 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland at age 64.

193      ii.  Anna Christina Beckmann 10 (geboren op 24 Sep 1710 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland)

        iii.  Catharina Bechkmann werd geboren in 1727 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland en werd gedoopt in 1727 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


387. Fenne Grotke 10 werd geboren in Elte, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Fenne was ook bekend als Grotke.

Fenne trouwde met Bernard Storm 10 op 25 Sep 1707 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernard werd geboren in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt in 1653 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Apr 1737 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland at age 84. Bernard was ook bekend als Bernt Beckmann en Bernhard Storm.

392. Johan Brameier, zoon van George Brameier, werd geboren in 1673 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ktter.

Johan trouwde met Elisabeth Grasmeyer vr 1698 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kinderen uit dit huwelijk:

196       i.  Johann Brameier (geboren op 27 Jul 1698 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ii.  Aleid Brameier werd geboren op 9 Feb 1707 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Bernard Brameier werd geboren op 7 Mei 1710 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Hermann Johan Brameier werd geboren in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Hermann is ook bekend als Jrling.


393. Elisabeth Grasmeyer .

Elisabeth trouwde met Johan Brameier vr 1698 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johan werd geboren in 1673 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

394. Bernard Wiesmann werd geboren in 1669 in Elte, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Apr 1751 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 82. Bernard was ook bekend als Bernard Ruiter en Bernard Rter.

Bernard trouwde met Margarete Rter. Margarete werd geboren op 24 Nov 1679 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Sep 1757 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

Kind uit dit huwelijk:

197       i.  Aleid Rter (geboren op 11 Nov 1696 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 17 Sep 1774 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


395. Margarete Rter, dochter van Heinrich Rter en Anna Wiesmann, werd geboren op 24 Nov 1679 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Sep 1757 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

Margarete trouwde met Bernard Wiesmann. Bernard werd geboren in 1669 in Elte, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Apr 1751 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 82. Bernard was ook bekend als Bernard Ruiter en Bernard Rter.

400. Bernd Kloppenborg, zoon van Hermannus Kloppenborg en Christina Herbers, werd geboren op 6 Sep 1693 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 6 Sep 1693 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1748.

Bernd trouwde met Christina Tinnen op 13 Nov 1717 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Christina werd geboren op 23 Mrt 1699 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 23 Mrt 1699 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1746.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joan Bernd Kloppenborg werd geboren op 20 Dec 1718 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 20 Dec 1718 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden vr 1729.

         ii.  Joan Herm Kloppenborg werd geboren op 1 Dec 1720 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 1 Dec 1720 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Okt 1798 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

200     iii.  Joan Gerd Kloppenborg (geboren op 2 Okt 1723 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 8 Jan 1794 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         iv.  Anna Elisabeth Kloppenborg werd geboren op 3 Jan 1726 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 3 Jan 1726 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Dec 1800 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 74.

          v.  Joan Bernd Kloppenborg werd geboren op 17 Aug 1729 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 17 Aug 1729 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1760.

         vi.  Christina Katharina Gertrud Kloppenborg werd geboren op 11 Mrt 1732 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 11 Mrt 1732 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        vii.  Anna Margaretha Kloppenborg werd geboren op 1 Aug 1734 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 1 Aug 1734 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

       viii.  Joan Dirk Kloppenborg werd geboren op 18 Dec 1736 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 18 Dec 1736 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


401. Christina Tinnen werd geboren op 23 Mrt 1699 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 23 Mrt 1699 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1746.

Christina trouwde met Bernd Kloppenborg op 13 Nov 1717 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernd werd geboren op 6 Sep 1693 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 6 Sep 1693 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1748.

402. Gerhardus Sandman, zoon van Johan Sandman gnt. Haer en Anna Schulte, werd geboren op 15 Nov 1693 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 24 Aug 1759 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 65.

Gerhardus trouwde met Christina Spainck in 1729 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Christina werd geboren op 24 Dec 1687 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kind uit dit huwelijk:

201       i.  Anna Gertrud Sandman (geboren op 5 Feb 1733 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 14 Jan 1790 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


403. Christina Spainck werd geboren op 24 Dec 1687 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Christina trouwde met Gerhardus Sandman in 1729 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Gerhardus werd geboren op 15 Nov 1693 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 24 Aug 1759 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 65.

416. Wilhelmus Lippits,2,11 zoon van Theodorus Lippits 2,11 en Wendelina Heijendaal,2,11 werd geboren op 6 Okt 1682 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands2,11 en is overleden op 14 Jul 1749 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 66.

Algemene notities: Wilhelmus Lippits woont te Hoorn eerst in de Kerksteeg (thans Lange Kerkstraat), en sedert 1726 aan het Grote Noord 118 (vroeger Oude Noord). Op 09-06-1726 werd dit huis voor Fl 725,- gekocht van Pieter Spaan, boekdrukker te Hoorn.
Alle kinderen worden gedoopt in de RK kerk 't Lam.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Winkelier. 2,11

Wilhelmus trouwde met Dorothea Stam 2,11 op 4 Mei 1721 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Dorothea werd geboren op 1 Jan 1698 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 10 Jun 1777 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 79.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wijntje Lippits 2 werd gedoopt op 1 Apr 1722 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 24 Mei 1752 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 30.

         ii.  Paulus Lippits 2 werd gedoopt op 9 Sep 1723 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.2

        iii.  Theodorus Lippits 2 werd gedoopt op 25 Feb 1725 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden vr 1729.

         iv.  Reinerus Lippits 2 werd gedoopt op 21 Okt 1726 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.2

          v.  Theodorus Lippits 2 werd gedoopt op 5 Nov 1729 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.2

208      vi.  Reinerus Lippits 2,11 (geboren op 28 Okt 1731 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 10 Nov 1812 in Kampen, , Overijssel, Netherlands)

        vii.  Marie Lippits 2 werd gedoopt op 10 Jun 1736 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 en is overleden op 7 Mei 1787 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 50.


417. Dorothea Stam,2,11 dochter van Reijer Stam 11 en Marijtje Goorn,11 werd geboren op 1 Jan 1698 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 en is overleden op 10 Jun 1777 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 79.

Dorothea trouwde met Wilhelmus Lippits 2,11 op 4 Mei 1721 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Wilhelmus werd geboren op 6 Okt 1682 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands2,11 en is overleden op 14 Jul 1749 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 66.

418. Jacob Hermense Wijtkamp,11 zoon van Herman H. Wijtkamp 11 en Gijsberta Claes,11 werd geboren op 8 Jun 1708 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.11

Algemene notities: Jacob Hermense Wijtkamp zijn broer Claas was enige maanden eerder gehuwd met Geesje Scorel, een zuster van Nisje. Beide echtparen woonden op de Turfhaven te Hoorn.

Jacob trouwde met Nisje Schorel 11 op 18 Nov 1731 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Nisje werd geboren in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.11

Kind uit dit huwelijk:

209       i.  Gijsberta Wijtkamp 2,11 (geboren op 23 Mrt 1735 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 23 Jun 1816 in Kampen, , Overijssel, Netherlands)


419. Nisje Schorel 11 werd geboren in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.11

Nisje trouwde met Jacob Hermense Wijtkamp 11 op 18 Nov 1731 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Jacob werd geboren op 8 Jun 1708 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.11

420. Meindert Nuhof 11 werd geboren in 1695 in Schuttorf, , Nordrhein-Westfalen, Germany11 en is overleden in 1738-174111 at age 43.

Algemene notities: Meindert Nuhof huwt op 08-04-1723 te Amsterdam met Grietje Kooren en op 27-03-1727 met Maria Kuypers uit Emsbren (WF).

Meindert trouwde met Maria van Waarde 11 op 4 Apr 1737 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd geboren in 1712 in Emsbren, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany11 en is overleden na 1776.11 Maria was ook bekend als van Wierden.

Kind uit dit huwelijk:

210       i.  Jan Nuhof 11 (geboren op 24 Feb 1738 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 30 Jun 1822 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands)

Meindert trouwde vervolgens met Grietje Kooren op 8 Apr 1723 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands.

Meindert trouwde vervolgens met Maria Kuypers op 27 Mrt 1727 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands. Maria werd geboren in Emsbren, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


421. Maria van Waarde 11 werd geboren in 1712 in Emsbren, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany11 en is overleden na 1776.11 Maria was ook bekend als van Wierden.

Algemene notities: Maria van Waarde hertrouwt op 24-11-1747 te Amsterdam met Jacob Hogendijk, weduwnaar van Anna Denijs.

Maria trouwde met Meindert Nuhof 11 op 4 Apr 1737 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands. Meindert werd geboren in 1695 in Schuttorf, , Nordrhein-Westfalen, Germany11 en is overleden in 1738-174111 at age 43.

Maria trouwde vervolgens met Jacob Hogendijk op 24 Nov 1747 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands.


422. Jan Jacobse Jagtman,11 zoon van Jacob Cornelis Jachtman 11 en Grietje Jansz,11 werd gedoopt op 19 Dec 1707 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 6 Jun 1738 at age 30.

Algemene notities: Woonachtig in Smerighorn.

Jan trouwde met Ariaantje Hoogenboom 11 op 15 Nov 1732 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Ariaantje werd geboren op 3 Apr 1703 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands11 en is overleden na 1774.11

Huwelijksnotities: Het huwelijk van Jan Jacobse Jagtman en Ariaantje Hoogenboom is pro deo. Ze wonen "op het smerighorn" (later het Breed) te Hoorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

211       i.  Margaretha Jagtman 11 (gedoopt op 12 Feb 1733 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 15 Jan 1813 in Medemblik, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Jacobus Jans Jagtman werd gedoopt op 20 Jun 1735 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Elisabeth Jagtman werd gedoopt op 25 Nov 1737 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.


423. Ariaantje Hoogenboom,11 dochter van Antoni Hoogenboom 11 en Lijsbeth Fardinandes,11 werd geboren op 3 Apr 1703 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands11 en is overleden na 1774.11

Ariaantje trouwde met Jan Jacobse Jagtman 11 op 15 Nov 1732 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Jan werd gedoopt op 19 Dec 1707 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 6 Jun 1738 at age 30.

428. Jean Nijssen, zoon van Joannes Nijssen en Elisabeth Curvers, werd geboren op 7 Jan 1708 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 17 Dec 1766 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 58. Jean was ook bekend als Johannes Jans.

Jean trouwde met Sybilla Hausmans op 29 Jul 1731 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Sybilla werd geboren op 3 Jan 1700 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 23 Dec 1766 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 66. Sybilla was ook bekend als Housmans en Sebella Rausmans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joanna Elisabeth Nijssen werd gedoopt op 4 Okt 1731 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 2 Apr 1796 in Oirsbeek, , Limburg, Netherlands at age 64. Joanna was ook bekend als Catharina.

         ii.  Catharina Nijssen werd gedoopt op 27 Nov 1733 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

        iii.  Brijgida Nijssen werd geboren op 20 Dec 1735 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 23 Okt 1800 in Oirsbeek, , Limburg, Netherlands at age 64.

214      iv.  Joannes Nijssen (geboren in 1739, gedoopt Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 27 Mei 1806 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

          v.  Maria Nijssen werd gedoopt op 16 Apr 1741 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 20 Jun 1742 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 1.

         vi.  Maria Catharina Nijssen werd geboren in 1743 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 26 Apr 1825 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 82.

        vii.  Gerardus Nijssen werd gedoopt op 22 Apr 1743 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 27 Dec 1813 in Alkmaar, , Noord-Holland, Netherlands at age 70.


429. Sybilla Hausmans, dochter van Gerardus Hausmans en Joanna Meulenmans, werd geboren op 3 Jan 1700 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 23 Dec 1766 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 66. Sybilla was ook bekend als Housmans en Sebella Rausmans.

Sybilla trouwde met Jean Nijssen op 29 Jul 1731 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Jean werd geboren op 7 Jan 1708 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 17 Dec 1766 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 58. Jean was ook bekend als Johannes Jans.

430. Johannes Hamers, zoon van Johannes Hamers 24 en Gertruijdis Hendrix,24 werd geboren op 3 Jul 1715 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden 25-27 Mrt 1800 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 85. Johannes was ook bekend als Haemers.

Johannes trouwde met Maria Agnes Herinx op 29 Apr 1741 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Maria werd gedoopt op 7 Nov 1720 in Schinveld, , Limburg, Netherlands, is overleden op 28 Dec 1793 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 73 en werd begraven op 31 Dec 1793 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Maria was ook bekend als Hering.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Petrus Josephus Hamers

         ii.  Maria Catharina Hamers

        iii.  Petrus Josephus Hamers

215      iv.  Maria Geertrudis Hamers (geboren in 1742 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 17 Dec 1832 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

          v.  Johannes Hamers 12 werd geboren in 1752 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden in 1810 in Franeker, , Friesland, Netherlands at age 58.

         vi.  Matthias Hamers werd gedoopt op 16 Apr 1754 in Brunssum, , Limburg, Netherlands, is overleden in 1795 in Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands at age 41 en werd begraven op 29 Jul 1795 in Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Johannes Hendricus Hamers werd geboren in 1756 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden in 1821 in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands at age 65.

       viii.  Maria Anna Hamers werd gedoopt op 17 Mrt 1758 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 2 Apr 1825 in Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands at age 67.

         ix.  Maria Mechtildis Hamers werd geboren in 1760 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden in 1780 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 20.

          x.  Hubertus Hamers


431. Maria Agnes Herinx, dochter van Mathijs Herinx en Geertruid Gallas, werd gedoopt op 7 Nov 1720 in Schinveld, , Limburg, Netherlands, is overleden op 28 Dec 1793 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 73 en werd begraven op 31 Dec 1793 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Maria was ook bekend als Hering.

Maria trouwde met Johannes Hamers op 29 Apr 1741 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Johannes werd geboren op 3 Jul 1715 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden 25-27 Mrt 1800 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 85. Johannes was ook bekend als Haemers.

432. Hermann Heinrich Ostermeyer,12 zoon van Heinrich Gilde 12 en Margarethe Ostermeyer,12 werd geboren op 15 Sep 1680 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 16 Sep 1680 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 21 Jan 1752 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 71.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Boer. 12

Hermann trouwde met Catharina Moor 12 op 19 Mei 1702 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Catharina werd geboren op 21 Nov 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 23 Mrt 1747 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 63. Catharina was ook bekend als Moormann.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catharina Margarethe Ostermeyer 12 werd geboren op 20 Jul 1704 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 24 Aug 1775 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 71.

216      ii.  Johann Heinrich Ostermeyer 12 (geboren op 5 Sep 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 30 Dec 1786 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Margarethe Adelheid (Aleid) Ostermeyer 12 werd geboren op 16 Sep 1708 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 14 Feb 1733 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 24.

         iv.  Anna Maria Ostermeyer 12 werd geboren op 9 Nov 1710 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 13 Jan 1790 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 79.

          v.  Maria Adelheid Ostermeyer 12 werd geboren op 31 Okt 1717 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 22 Sep 1800 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 82.

         vi.  Maria Ostermeyer werd geboren in 1720 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 13 Jan 1790 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        vii.  Gertrud Ostermeyer 12 werd geboren op 16 Apr 1725 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 10 Dec 1735 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 10.

       viii.  Hermann Ostermeyer 12 werd geboren in 172712 en is overleden op 12 Mei 1757 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 30.


433. Catharina Moor,12 dochter van Bernard Moor 12 en Catharina Wennecker,12 werd geboren op 21 Nov 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 23 Mrt 1747 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 63. Catharina was ook bekend als Moormann.

Catharina trouwde met Hermann Heinrich Ostermeyer 12 op 19 Mei 1702 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Hermann werd geboren op 15 Sep 1680 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 16 Sep 1680 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 21 Jan 1752 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 71.

434. Gerard Aelkemeijer,12,13 zoon van Gerd Aelkemeijer en Enneke Hux, werd gedoopt op 23 Feb 1681 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 19 Jul 1730 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 49.

Gerard trouwde met Margrethe Gertrud Schtte 12,13 op 25 Sep 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margrethe werd gedoopt op 2 Dec 1691 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 28 Sep 1753 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 61.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Maria Aelkemeijer 13 werd gedoopt op 10 Jan 1712 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 29 Apr 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 47.

217      ii.  Anna Catharina Aelkemeijer 12 (geboren op 12 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 30 Mrt 1785 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Hermann Aelkemeijer werd gedoopt op 1 Dec 1722 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Feb 1797 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 74. Hermann was ook bekend als Schlickelmann.

         iv.  Gerd Aelkemeijer werd gedoopt op 11 Mei 1725 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Mei 1743 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 17.

          v.  Euphemia Maria Aelkemeijer werd gedoopt op 20 Dec 1728 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 4 Dec 1799 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 70. Euphemia was ook bekend als Fenne.


435. Margrethe Gertrud Schtte,12,13 dochter van Hermann Schtte 13 en Catharina Spieker,13 werd gedoopt op 2 Dec 1691 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 28 Sep 1753 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 61.

Margrethe trouwde met Gerard Aelkemeijer 12,13 op 25 Sep 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Gerard werd gedoopt op 23 Feb 1681 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 19 Jul 1730 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 49.

Margrethe trouwde vervolgens met Johann Slijkelman 13 op 8 Apr 1735 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


440. Heinrich Moor,13 zoon van Hermann Moor 13 en Euphemia Heyler,13 werd geboren in 167813 en is overleden op 1 Apr 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 63.

Heinrich trouwde met Maria Stuermeyer 13 op 10 Jan 1710 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria werd geboren in 1684 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 20 Apr 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 79.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fenne Marie Moor werd gedoopt op 31 Aug 1710 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Margarethe Moor werd gedoopt op 17 Jan 1712 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Apr 1784 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 72.

        iii.  Hermann Moor werd gedoopt op 31 Dec 1713 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 3 Jun 1768 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 54.

         iv.  Johan Henric Moor werd gedoopt op 5 Apr 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 6 Aug 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Henric Moor werd gedoopt op 22 Aug 1717 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 5 Jun 1789 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 71.

220      vi.  Bernd Jrgen Moormann 13 (gedoopt op 8 Mei 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 17 Jul 1778 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        vii.  Anna Moor werd gedoopt op 29 Mrt 1721 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 3 Feb 1722 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

       viii.  Johann Gerd Moor werd gedoopt op 25 Apr 1723 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Aug 1753 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 30.

         ix.  Maria Engel Moor werd gedoopt op 22 Mei 1725 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 20 Jan 1760 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 34.

          x.  Jurgen Moor werd gedoopt op 3 Apr 1727 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Mei 1761 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 34.


441. Maria Stuermeyer,13 dochter van Herman Stuermeyer, werd geboren in 1684 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 20 Apr 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 79.

Maria trouwde met Heinrich Moor 13 op 10 Jan 1710 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Heinrich werd geboren in 167813 en is overleden op 1 Apr 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 63.

442. Dominicus Burbrink,13 zoon van Jurgen Burbrink en Aleid Koller, werd geboren op 19 Feb 1702 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en werd begraven op 18 Nov 1767 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Dominicus was ook bekend als Covers.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirt gen. Covers. 13

Dominicus trouwde met Maria Aleid Covers 13 op 4 Nov 1729 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria werd geboren op 23 Okt 1707 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 30 Jun 1766 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 58.

Kind uit dit huwelijk:

221       i.  Margaretha Aleid Covers 13 (geboren op 3 Mrt 1731 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 20 Sep 1804 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


443. Maria Aleid Covers,13 dochter van Gerhard Covers 13 en Anna Margaretha Aert,13 werd geboren op 23 Okt 1707 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 30 Jun 1766 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 58.

Maria trouwde met Dominicus Burbrink 13 op 4 Nov 1729 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Dominicus werd geboren op 19 Feb 1702 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en werd begraven op 18 Nov 1767 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Dominicus was ook bekend als Covers.

444. Herman Henric Schlickelmann,13 zoon van Johann Aert 13 en Anna Schlickelmann,13 werd gedoopt op 13 Sep 1705 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Feb 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 57.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirt. 13

Herman trouwde met Anna Maria Aelkemeijer 13 op 16 Mei 1733 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd gedoopt op 10 Jan 1712 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 29 Apr 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 47.

Kinderen uit dit huwelijk:

222       i.  Hermann Henric Schlickelmann 13 (geboren op 9 Apr 1735 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 8 Nov 1806 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ii.  Anna Margaretha Schlickelmann werd gedoopt op 30 Jan 1737 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 29 Sep 1811 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 74.

        iii.  Catharina Adelheid Schlickelmann werd geboren op 23 Jan 1739 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 25 Jan 1739 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 1 Apr 1784 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 45.

         iv.  Johan Bernard Schlickelmann werd gedoopt op 14 Apr 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 27 Mrt 1813 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 71.

          v.  Johan Gerard Schlickelmann werd gedoopt op 5 Feb 1743 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 21 Mei 1810 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 67.

         vi.  Maria Angela Schlickelmann werd gedoopt op 17 Mrt 1745 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        vii.  Anna Catharina Elisabeth Schlickelmann werd gedoopt op 20 Aug 1747 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 1 Jan 1830 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 82.

       viii.  Angela Elisabeth Schlickelmann werd gedoopt op 12 Feb 1749 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Mrt 1752 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 3.

         ix.  Andreas Lambert Schlickelmann werd gedoopt op 26 Jun 1751 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 29 Mrt 1814 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 62.

          x.  Johan Henrik Schlickelmann werd gedoopt op 28 Aug 1754 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


445. Anna Maria Aelkemeijer,13 dochter van Gerard Aelkemeijer 12,13 en Margrethe Gertrud Schtte,12,13 werd gedoopt op 10 Jan 1712 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 29 Apr 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 47.

Anna trouwde met Herman Henric Schlickelmann 13 op 16 Mei 1733 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Herman werd gedoopt op 13 Sep 1705 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Feb 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 57.

446. Johan Berend Schrakamp,13 zoon van Henric Schrakamp 13 en Gertrud Moor,13 werd gedoopt op 29 Apr 1714 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Feb 1741 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 26. Johan was ook bekend als Johan by den Dycke.13

Johan trouwde met Maria Aalheit Lanwerts 13 op 24 Jun 1739 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria werd gedoopt op 7 Mei 1719 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria was ook bekend als Anna by den Dycke.13

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Maria Schrakamp werd gedoopt op 14 Jan 1740 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 24 Feb 1740 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

223      ii.  Maria Gerdruijt Schrakamp 13 (gedoopt op 24 Mei 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 12 Dec 1774 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


447. Maria Aalheit Lanwerts,13 dochter van Menco Lanwerts en Fenneke Middeke, werd gedoopt op 7 Mei 1719 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Maria was ook bekend als Anna by den Dycke.13

Maria trouwde met Johan Berend Schrakamp 13 op 24 Jun 1739 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johan werd gedoopt op 29 Apr 1714 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Feb 1741 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 26. Johan was ook bekend als Johan by den Dycke.13

Maria trouwde vervolgens met by den Dycke.13


464. Michal Reichenberger,14 zoon van Hans Peter Reichenberger 14 en Margaretha,14 werd geboren op 10 Sep 1655 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany14 en is overleden op 2 Feb 1695 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany14 at age 39.

Michal trouwde met Walburga Reichenberger 14 in 1682 in Rettenbach, , Bayern, Germany.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Reichenberger 14 werd geboren op 5 Feb 1683 in Waldmnchen, , Bayern, Germany.14

         ii.  Magdalena Reichenberger 14 werd geboren op 3 Mrt 1684 in Waldmnchen, , Bayern, Germany.14

232     iii.  Adamus Rijkenberg 14 (geboren op 11 Apr 1685 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany - overleden op 6 Mei 1746 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Anna Catharina Reichenberger 14 werd geboren op 8 Okt 1687 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany.14


465. Walburga Reichenberger .14

Walburga trouwde met Michal Reichenberger 14 in 1682 in Rettenbach, , Bayern, Germany. Michal werd geboren op 10 Sep 1655 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany14 en is overleden op 2 Feb 1695 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany14 at age 39.

Walburga trouwde vervolgens met Georg Koch op 30 Mei 1695 in Untergrafenried, , Bayern, Germany.


466. Anthony Jansz van Ginckel werd geboren in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands.

Anthony trouwde met Aaltje Evers.

Kinderen uit dit huwelijk:

233       i.  Cornelia van Ginckel (geboren in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands - overleden op 25 Feb 1758 in Purmerend, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Jan van Ginckel

        iii.  Evert van Ginckel

         iv.  Margaretha van Ginckel

          v.  Evertje van Ginckel


467. Aaltje Evers .

Aaltje trouwde met Anthony Jansz van Ginckel. Anthony werd geboren in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands.

480. Franois Horwar 18 werd gedoopt in 1685 in Melen, Lige, , Lige, Belgium18 en is overleden op 26 Mrt 1748 in Melen, Lige, , Lige, Belgium18 at age 63.

Franois trouwde met Anne Colin Dr Brande.18 Anne werd gedoopt op 6 Feb 1689 in Soumagne, , Lige, Belgium18 en is overleden vr 1726 in Melen, Lige, , Lige, Belgium.18

Kind uit dit huwelijk:

240       i.  Henri Joseph Horwar 18 (gedoopt op 22 Feb 1722 in Melen, Lige, , Lige, Belgium)


481. Anne Colin Dr Brande 18 werd gedoopt op 6 Feb 1689 in Soumagne, , Lige, Belgium18 en is overleden vr 1726 in Melen, Lige, , Lige, Belgium.18

Anne trouwde met Franois Horwar.18 Franois werd gedoopt in 1685 in Melen, Lige, , Lige, Belgium18 en is overleden op 26 Mrt 1748 in Melen, Lige, , Lige, Belgium18 at age 63.

488. Henricus Engelen van Peer,15 zoon van Engelbertus Angelus Hendricks van Peer 15 en Joanna Adriaens Pauwels,15 werd gedoopt op 19 Sep 1682 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15 en is overleden op 7 Feb 1720 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15 at age 37.

Henricus trouwde met Antonia Lambertus van Nispen 15,20 op 27 Jan 1709 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Antonia werd gedoopt op 27 Nov 1685 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15,20 en werd begraven op 22 Aug 1732 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15,20 Antonia was ook bekend als Van Espen 15.,20

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Hendriks van Peer 15 werd gedoopt op 6 Mei 1710 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

         ii.  Margarita Hendrikse van Peer 15 werd gedoopt op 5 Okt 1712 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

        iii.  Adrianus van Peer 15 werd gedoopt op 28 Jul 1715 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

244      iv.  Walterus Hendriks van Peer 15 (gedoopt op 4 Sep 1717 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)

          v.  Catharina Hendrikse van Peer 15 werd gedoopt op 7 Mei 1719 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15


489. Antonia Lambertus van Nispen,15,20 dochter van Lambertus Adrianus van Nispen 15,20 en Catharina Antonius Ossenblok,15,20 werd gedoopt op 27 Nov 1685 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15,20 en werd begraven op 22 Aug 1732 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15,20 Antonia was ook bekend als Van Espen 15.,20

Antonia trouwde met Henricus Engelen van Peer 15 op 27 Jan 1709 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Henricus werd gedoopt op 19 Sep 1682 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15 en is overleden op 7 Feb 1720 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15 at age 37.

490. Cornelis Piter Bouwens .15

Cornelis trouwde met Joanna Willemsen van Oers.15

Kind uit dit huwelijk:

245       i.  Cornelia Cornelisse Bouwensdr 15 (gedoopt op 9 Mrt 1720 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)


491. Joanna Willemsen van Oers .15

Joanna trouwde met Cornelis Piter Bouwens.15

500. Henricus van Noten,19 zoon van Petrus van Noten 19 en Anna Van Den Broeck,19 werd geboren op 15 Okt 1701 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 24 Dec 1770 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 69.

Henricus trouwde met Anna Cornelia Verbruggen 19 op 27 Mei 1727 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Anna werd geboren op 25 Sep 1707 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 4 Nov 1741 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 34.

Kinderen uit dit huwelijk:

250       i.  Petrus van Noten 19 (geboren op 30 Sep 1728 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium - overleden op 27 Sep 1789 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium)

         ii.  Adrianus van Noten 19 werd geboren op 11 Aug 1730 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 29 Jan 1813 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 82.

        iii.  Anna Catharina van Noten 19 werd geboren op 26 Mei 1733 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         iv.  Maria Anna van Noten 19 werd geboren op 9 Jul 1735 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

          v.  Theresia van Noten 19 werd geboren op 6 Mrt 1737 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         vi.  Josephus Franciscus van Noten 19 werd geboren op 19 Mrt 1739 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19


501. Anna Cornelia Verbruggen,19 dochter van Florentius Verbruggen 19 en Anna Gommens,19 werd geboren op 25 Sep 1707 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 4 Nov 1741 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 34.

Anna trouwde met Henricus van Noten 19 op 27 Mei 1727 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Henricus werd geboren op 15 Okt 1701 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 24 Dec 1770 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 69.

502. Petrus Gommers .19

Petrus trouwde met Maria Petit.19

Kinderen uit dit huwelijk:

251       i.  Petronella Gommers 19 (geboren op 21 Apr 1735 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium)

         ii.  Joannes Adrianus Florentius Gommers 19 werd geboren op 4 Jun 1737 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

        iii.  Petrus Adrianus Gommers 19 werd geboren op 8 Aug 1739 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         iv.  Joannes Cornelius Gommers 19 werd geboren op 8 Aug 1739 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

          v.  Carolus Josephus Gommers 19 werd geboren op 1 Mrt 1742 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19


503. Maria Petit .19

Maria trouwde met Petrus Gommers.19
Afbeelding

vorige  10de generatie  Volgende
512. Berent Herinck,21 zoon van Lambert Herinck en Catharina Heraerts, werd geboren in 1625 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands en is overleden in 1685 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands at age 60. Berent was ook bekend als Herninck.

Berent trouwde met Stijne Werners op 9 Jun 1650 in Oldenzaal, , Overijssel, Netherlands.21

Kind uit dit huwelijk:

256       i.  Lambert Herinck (geboren op 18 Aug 1650 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands - overleden in 1700 in Weerselo, , Overijssel, Netherlands)


513. Stijne Werners .

Stijne trouwde met Berent Herinck 21 op 9 Jun 1650 in Oldenzaal, , Overijssel, Netherlands.21 Berent werd geboren in 1625 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands en is overleden in 1685 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands at age 60. Berent was ook bekend als Herninck.

568. Louwris Cornelisz Engels werd geboren in 1643.

Louwris trouwde met NN. NN werd geboren in 1643.

Kind uit dit huwelijk:

284       i.  Engel Lourisz (geboren in 1673)


569. NN werd geboren in 1643.

NN trouwde met Louwris Cornelisz Engels. Louwris werd geboren in 1643.

570. Aeght Laurens is overleden in 1722.

Aeght trouwde met iemand.

Zijn kind was:

285       i.  Aeght Laurens (geboren in 1675)


608. Jacob Theunisz Tarwenburg, zoon van Teunis van den Tarwenburg, werd geboren in 1680 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Mrt 1746 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 66. Jacob was ook bekend als Tarwenburg.

Jacob trouwde met Dieuwertje Ariens Adriaans op 22 Nov 1701 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands. Dieuwertje werd geboren in 1680 en is overleden in 1720 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 40.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Theunis Jacobsz Tarwenburg werd geboren in 1702 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1705 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 3.

         ii.  Maartje Jacobs Tarwenburg werd geboren in 1702 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

304     iii.  Arien Jacobsz Tarwenburg (gedoopt op 27 Jul 1704 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 5 Aug 1748 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Theunis Jacobsz Tarwenburg werd geboren in 1705 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1711 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 6.

          v.  Klaas Jacobsz Tarwenburg werd geboren in 1707 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Theunis Jacobsz Tarwenburg werd geboren in 1711 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Germent Jacobsz Tarwenburg werd geboren in 1712 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

       viii.  Antje Jacobs Tarwenburg werd geboren in 1719 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands.


609. Dieuwertje Ariens Adriaans werd geboren in 1680 en is overleden in 1720 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 40.

Dieuwertje trouwde met Jacob Theunisz Tarwenburg op 22 Nov 1701 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands. Jacob werd geboren in 1680 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 29 Mrt 1746 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands at age 66. Jacob was ook bekend als Tarwenburg.

610. Adriaan Tamesz Heddes .

Adriaan trouwde met Anna Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

305       i.  Sijtje Adriaans Heddesz (geboren in 1702 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 8 Jan 1733 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Maartje Adriaans Heddes werd geboren in 1704 in Noordermeer, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt in 1704 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Tamis Adriaansz Heddes werd geboren in 1706 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands, werd gedoopt in 1706 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden vr 1708.

         iv.  Tamis Adriaansz Heddes werd geboren in 1708 in Wadway, , Noord-Holland, Netherlands en werd gedoopt in 1708 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands.


611. Anna Jans .

Anna trouwde met Adriaan Tamesz Heddes.

720. Henricus van Soest 9 werd geboren in 1570.9

Henricus trouwde met Maria Cuijpers.9

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Petrus van Soest 9 werd geboren in 16159 en is overleden op 4 Jan 1674 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands9 at age 59.

         ii.  Arnoldus van Soest 9 werd geboren in 1621.9

360     iii.  Jan van Soest 9 (geboren in 1634 - overleden op 5 Jun 1681 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands)


721. Maria Cuijpers .9

Maria trouwde met Henricus van Soest.9 Henricus werd geboren in 1570.9

722. Gerardus Saeren .9

Gerardus trouwde met Christina van Soest.9

Kind uit dit huwelijk:

361       i.  Maria Saeren 9 (geboren op 28 Aug 1634 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands - overleden op 14 Jan 1708 in Broekhuizen, , Limburg, Netherlands)


723. Christina van Soest .9

Christina trouwde met Gerardus Saeren.9

772. Berndt Weeling,23 zoon van Herman Bramer 23 en Trine Weeling,23 werd geboren in 1610 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.23 Berndt was ook bekend als Berndt Storm.

Algemene notities: Bernhard Weeling gen. Storm (gen= genannt/genoemd). Hij is namelijk ingetrouwd in Hof Storm en nam vervolgens de naam Storm aan.
Boer en pachter van enig land van het landgoed Herrschaft Rheda als landheer (Grundherr) op Hof Storm in Hauenhorst met huisnummer 14

Berndt trouwde met Trine Storm 23 in 1637 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Trine werd geboren in 1605 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.23

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catharina Storm werd gedoopt op 4 Jul 1638 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Adelheid Storm werd geboren in 1643 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Joes Storm 23 werd geboren in 1650 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany23 en is overleden op 26 Feb 1732 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany23 at age 82.

386      iv.  Bernard Storm 10 (gedoopt in 1653, geboren in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 9 Apr 1737 in Catenhorn, Rheine, Nordrhein-Westfalen, Duitsland)


773. Trine Storm 23 werd geboren in 1605 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.23

Trine trouwde met Henrich Storm in 1630 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Henrich is overleden in 1637.

Trine trouwde vervolgens met Berndt Weeling 23 in 1637 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Berndt werd geboren in 1610 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.23 Berndt was ook bekend als Berndt Storm.

784. George Brameier werd geboren in 1640 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ktter.

George trouwde met iemand.

Zijn kinderen waren:

          i.  Gertrud Brameier werd geboren in 1668 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

392      ii.  Johan Brameier (geboren in 1673 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Elisabeth Brameier werd geboren in 1675 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Aleidis Brameier werd geboren in 1679 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


790. Heinrich Rter is overleden vr 1700 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Heinrich trouwde met Anna Wiesmann in 1679 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kind uit dit huwelijk:

395       i.  Margarete Rter (geboren op 24 Nov 1679 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 14 Sep 1757 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


791. Anna Wiesmann .

Anna trouwde met Heinrich Rter in 1679 in Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Heinrich is overleden vr 1700 in Rodde, Rheine, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

800. Hermannus Kloppenborg, zoon van Herman Kloppenborg en Gerdrut Wever, werd geboren op 5 Sep 1666 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 5 Sep 1666 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1707 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Hermannus trouwde met Christina Herbers op 25 Okt 1692 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Christina werd geboren op 1 Jul 1667 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 1 Jul 1667 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1732.

Kinderen uit dit huwelijk:

400       i.  Bernd Kloppenborg (geboren op 6 Sep 1693 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden na 1748)

         ii.  Anna Kloppenborg werd geboren op 25 Jun 1696 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 25 Jun 1696 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Christina Kloppenborg werd geboren op 19 Mrt 1699 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 19 Mrt 1699 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Gertrudis Kloppenborg werd geboren op 12 Jun 1702 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 12 Jun 1702 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Herman Kloppenborg werd geboren op 27 Aug 1707 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 27 Aug 1707 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1745.


801. Christina Herbers werd geboren op 1 Jul 1667 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 1 Jul 1667 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1732.

Christina trouwde met Hermannus Kloppenborg op 25 Okt 1692 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Hermannus werd geboren op 5 Sep 1666 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 5 Sep 1666 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden na 1707 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

804. Johan Sandman gnt. Haer, zoon van Gert Sandman gnt. Haer en Margaretha Haer, werd geboren op 21 Nov 1660 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Johan trouwde met Anna Schulte op 25 Nov 1692 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren op 28 Nov 1666 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kind uit dit huwelijk:

402       i.  Gerhardus Sandman (geboren op 15 Nov 1693 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 24 Aug 1759 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


805. Anna Schulte werd geboren op 28 Nov 1666 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Anna trouwde met Johan Sandman gnt. Haer op 25 Nov 1692 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johan werd geboren op 21 Nov 1660 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

832. Theodorus Lippits,2,11 zoon van Derck Lippits 2,11 en van de Paverd, werd geboren in 1652 in Millingen, , Gelderland, Netherlands2,11 en is overleden in 1727 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 75. Theodorus was ook bekend als Derk.

Algemene notities: Het ouderschap van Derck Lippits en .. van de Paverd is waarschijnlijk, maar niet bewezen. Derck Lippits huwt 12-11-1686 te Randwijk met Willemijn Vermeer. Dit huwelijk vindt, evenals het vorige, voor de gereformeerde dominee plaats (de RK-statie te Indoornik begint pas in 1724). In het Rechterlijk Archief Over-Betuwe, schoutambt Heteren komt Derck herhaaldelijk voor (o.a. als gevolmachtigde van de Heere Grave van den Bergh) bij de aankoop en verkoop van stukken grond en huizen.

Onderzoeksnotities: Hij is in ondertrouw gegaan te Randwijk op 8 september 1677 en getrouwd aldaar, ondertrouwd te Millingen op 17 september 1677 en getrouwd aldaar op 7 oktober 1677 voor de kerk.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Erfpachter.

Theodorus trouwde met Wendelina Heijendaal 2,11 op 7 Okt 1677 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands. Wendelina werd geboren in Heteren, , Gelderland, Netherlands2,11 en is overleden vr 1686.2,11

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dirck Lippits 2 werd geboren in 1679 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands.2

         ii.  Helena Lippits 2 werd geboren op 8 Mrt 1681 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands.2

416     iii.  Wilhelmus Lippits 2,11 (geboren op 6 Okt 1682 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands - overleden op 14 Jul 1749 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         iv.  Theodorus Lippits werd geboren in 1685.

Theodorus trouwde vervolgens met Willemijn Vermeer,2 dochter van Sander Vermeer en Janneke Willemsdr, op 12 Nov 1686 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands. Willemijn werd geboren vr 1670 in Wageningen, , Gelderland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wendelina Lippits 2 werd geboren op 5 Nov 1687 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands.2

         ii.  Johanna Lippits 2 werd geboren op 22 Okt 1688 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands.2

        iii.  Johanna Lippits 2 werd geboren op 24 Jan 1690 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands.2

         iv.  Wilhelmina Lippits 2 werd geboren op 8 Dec 1691 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands2 en is overleden vr 1695.

          v.  Wilhelmina Lippits 2 werd geboren op 10 Feb 1695 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands2 en is overleden vr 1700.

         vi.  Rutgerus Lippits 2 werd geboren op 16 Mrt 1696 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands.2

        vii.  Alexander Lippits 2 werd geboren op 9 Feb 1698 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands2 en is overleden op 21 Sep 1762 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2 at age 64.

       viii.  Wilhelmina Lippits 2 werd geboren op 24 Mrt 1700 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands.2

         ix.  Catharina Lippits 2 werd geboren op 30 Jan 1702 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands2 en werd gedoopt op 30 Jan 1702 in Indoornik, , Gelderland, Netherlands.

          x.  Gerarda Lippits 2 werd geboren op 28 Mrt 1704 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands2 en werd begraven op 5 Mrt 1768 in Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands.

         xi.  Johannes Lippits 2 werd geboren op 29 Jan 1706 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands.2


833. Wendelina Heijendaal,2,11 dochter van Johan Heijendaal 11 en Ermgard van Crugten,11 werd geboren in Heteren, , Gelderland, Netherlands2,11 en is overleden vr 1686.2,11

Algemene notities: Het ouderschap van Johan Heijendaal en Ermgard van Crugten is niet bewezen. Wendelina Heijendaal was eerder gehuwd met Pieter Spronck.

Wendelina trouwde met Theodorus Lippits 2,11 op 7 Okt 1677 in Randwijk, , Gelderland, Netherlands. Theodorus werd geboren in 1652 in Millingen, , Gelderland, Netherlands2,11 en is overleden in 1727 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands2,11 at age 75. Theodorus was ook bekend als Derk.

Wendelina trouwde vervolgens met Pieter Spronk op 14 Jun 1674 in Heteren, , Gelderland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wilhelmina Spronk werd geboren in 1675.

         ii.  Joannes Spronk werd geboren in 1676.


834. Reijer Stam,11 zoon van Pauwel Stam.

Reijer trouwde met Marijtje Goorn.11

Kind uit dit huwelijk:

417       i.  Dorothea Stam 2,11 (geboren op 1 Jan 1698 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 10 Jun 1777 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)


835. Marijtje Goorn .11

Marijtje trouwde met Reijer Stam.11

836. Herman H. Wijtkamp 11 werd geboren in Koesfeld, , Nordrhein-Westfalen, Germany.11

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Koekenbakker. 11

Herman trouwde met Gijsberta Claes 11 op 6 Mei 1703 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Gijsberta werd geboren in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands11 en is overleden na 1745.11

Kinderen uit dit huwelijk:

418       i.  Jacob Hermense Wijtkamp 11 (geboren op 8 Jun 1708 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Claas Wijtkamp


837. Gijsberta Claes 11 werd geboren in Amersfoort, , Utrecht, Netherlands11 en is overleden na 1745.11

Gijsberta trouwde met Herman H. Wijtkamp 11 op 6 Mei 1703 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Herman werd geboren in Koesfeld, , Nordrhein-Westfalen, Germany.11

844. Jacob Cornelis Jachtman,11 zoon van Cornelis Jachtman 11 en Pietertje Jacobs,11 werd geboren vr 1675 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.11

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schoenmaker.

Jacob trouwde met Grietje Jansz 11 op 30 Okt 1695 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Grietje werd geboren in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands11 en is overleden na 1732.11

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Jacobs Jachtman werd gedoopt op 18 Aug 1697 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

         ii.  Johannes Jacobs Jachtman werd gedoopt op 1 Mei 1699 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 30 Jul 1706 at age 7.

        iii.  Anna Jachtman werd gedoopt op 18 Jul 1700 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1745 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 45.

         iv.  Trijntje Jacobs Jachtman werd gedoopt op 16 Jul 1702 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 18 Feb 1757 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 54.

          v.  Pieter Jacobs Jachtman werd gedoopt op 20 Apr 1703 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

         vi.  Petrus Jachtman werd gedoopt op 30 Okt 1704 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

        vii.  Grietje Jacobse Jachtman werd gedoopt op 8 Mei 1706 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

422    viii.  Jan Jacobse Jagtman 11 (gedoopt op 19 Dec 1707 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 6 Jun 1738)

         ix.  Lijsbeth Jacobs Jachtman werd gedoopt op 26 Sep 1709 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

          x.  Jacob Jacobs Jachtman werd gedoopt op 6 Mrt 1712 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

         xi.  Claes Jacobs Jachtman werd gedoopt op 9 Sep 1713 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.


845. Grietje Jansz 11 werd geboren in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands11 en is overleden na 1732.11

Grietje trouwde met Jacob Cornelis Jachtman 11 op 30 Okt 1695 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Jacob werd geboren vr 1675 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.11

846. Antoni Hoogenboom 11 werd geboren in 1659 in Houten, , Utrecht, Netherlands11 en is overleden na 1732.11

Algemene notities: Antoni Hoogenboom gaat op 14-09-1685 te Amsterdam in ondertrouw met Marrijtje Willems Kroon. Kort na de voltrekking van zijn tweede huwelijk vertrekt hij met zijn vrouw naar Hoorn.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Huistimmerman. 11

Antoni trouwde met Lijsbeth Fardinandes 11 op 17 Apr 1693 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands. Lijsbeth werd geboren in 1668 in Jaarsveld, , Utrecht, Netherlands11 en is overleden na 1732.11 Lijsbeth was ook bekend als Lijsbeth Fribosch,11 Lijsbeth Frijbosch,11 Lijsbeth Snijborst, en11 Lijsbeth Vreebos.11

Kind uit dit huwelijk:

423       i.  Ariaantje Hoogenboom 11 (geboren op 3 Apr 1703 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden na 1774)

Antoni trouwde vervolgens met Marijtje Willems Kroon op 14 Sep 1685 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands.


847. Lijsbeth Fardinandes 11 werd geboren in 1668 in Jaarsveld, , Utrecht, Netherlands11 en is overleden na 1732.11 Lijsbeth was ook bekend als Lijsbeth Fribosch,11 Lijsbeth Frijbosch,11 Lijsbeth Snijborst, en11 Lijsbeth Vreebos.11

Algemene notities: Lijsbeth Fardinandes komt in de archieven in Hoorn voor onder de namen Snijborst (1694), Frijbosch (1696, 1700 en 1703), Fribosch (1698) en Vreebos (1732). Wellicht had zij een spraakgebrek of was zij zeer verlegen.

Lijsbeth trouwde met Antoni Hoogenboom 11 op 17 Apr 1693 in Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands. Antoni werd geboren in 1659 in Houten, , Utrecht, Netherlands11 en is overleden na 1732.11

856. Joannes Nijssen is overleden op 7 Nov 1720 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

Joannes trouwde met Elisabeth Curvers op 26 Jun 1703 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Elisabeth is overleden op 2 Sep 1738 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

Kind uit dit huwelijk:

428       i.  Jean Nijssen (geboren op 7 Jan 1708 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 17 Dec 1766 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)


857. Elisabeth Curvers is overleden op 2 Sep 1738 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

Elisabeth trouwde met Joannes Nijssen op 26 Jun 1703 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Joannes is overleden op 7 Nov 1720 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

858. Gerardus Hausmans werd gedoopt op 6 Mei 1674 in Roosteren, , Limburg, Netherlands en is overleden op 14 Dec 1726 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 52.

Gerardus trouwde met Joanna Meulenmans op 10 Mei 1699 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Joanna werd geboren in 1681, werd gedoopt op 13 Mrt 1681 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 17 Okt 1758 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 77. Joanna was ook bekend als Melenians, Meulemans, en Mullejans.

Kind uit dit huwelijk:

429       i.  Sybilla Hausmans (geboren op 3 Jan 1700 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 23 Dec 1766 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)


859. Joanna Meulenmans, dochter van Theodorus Mulejans en Elizabetha Pluum, werd geboren in 1681, werd gedoopt op 13 Mrt 1681 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 17 Okt 1758 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 77. Joanna was ook bekend als Melenians, Meulemans, en Mullejans.

Joanna trouwde met Gerardus Hausmans op 10 Mei 1699 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Gerardus werd gedoopt op 6 Mei 1674 in Roosteren, , Limburg, Netherlands en is overleden op 14 Dec 1726 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 52.

860. Johannes Hamers,24 zoon van Leonardus Hamers 24 en Margaretha Joris,24 werd gedoopt op 5 Feb 1689 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 3 Feb 1732 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 42.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landbouwer.

Johannes trouwde met Maria Gilissen.24 Maria is overleden vr 1711.24

Johannes trouwde vervolgens met Gertruijdis Hendrix 24 op 6 Mei 1711 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Gertruijdis werd geboren op 14 Jun 1682 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 12 Mrt 1723 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 40.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Leonardus Hamers werd geboren op 30 Jul 1711 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 5 Dec 1780 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 69.

430      ii.  Johannes Hamers (geboren op 3 Jul 1715 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden 25-27 Mrt 1800 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

        iii.  Margaretha Hamers werd geboren op 13 Mei 1718 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 7 Apr 1789 in Stahe, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 70.

         iv.  Petrus Hamers werd geboren op 14 Mrt 1720 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 17 Dec 1770 in Heerlen, , Limburg, Netherlands at age 50.

          v.  Maria Hamers werd geboren op 27 Dec 1722 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden na 1722.


861. Gertruijdis Hendrix,24 dochter van Joannes Henderix 24 en Maria Reijners,24 werd geboren op 14 Jun 1682 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 12 Mrt 1723 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 40.

Gertruijdis trouwde met Johannes Hamers 24 op 6 Mei 1711 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Johannes werd gedoopt op 5 Feb 1689 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 3 Feb 1732 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 42.

862. Mathijs Herinx, zoon van Joannes Herinx en Catharina Severens, werd geboren in 1695 in Schinveld, , Limburg, Netherlands en is overleden op 10 Feb 1722 in Schinveld, , Limburg, Netherlands at age 27. Mathijs was ook bekend als Matthias.

Mathijs trouwde met Geertruid Gallas op 2 Okt 1718 in Schinveld, , Limburg, Netherlands. Geertruid werd geboren op 28 Jan 1687 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 27 Dec 1757 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 70. Geertruid was ook bekend als Gellas en Pennas.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catharina Herinx werd geboren op 30 Nov 1719 in Schinveld, , Limburg, Netherlands.

431      ii.  Maria Agnes Herinx (gedoopt op 7 Nov 1720 in Schinveld, , Limburg, Netherlands - overleden op 28 Dec 1793 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

        iii.  Jacobus Herinx werd geboren op 5 Jan 1722 in Schinveld, , Limburg, Netherlands.

Mathijs trouwde vervolgens met Catharina Nevelstein op 13 Mei 1710 in Schinveld, , Limburg, Netherlands. Catharina is overleden in 1716-1717.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Agnes Herinx werd geboren op 5 Jul 1713 in Schinveld, , Limburg, Netherlands.

         ii.  Elisabeth Herinx werd geboren op 7 Okt 1716 in Schinveld, , Limburg, Netherlands en is overleden op 10 Jun 1762 in Merkelbeek, , Limburg, Netherlands at age 45.


863. Geertruid Gallas, dochter van Jacobus Gallas en Binae Habets, werd geboren op 28 Jan 1687 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 27 Dec 1757 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 70. Geertruid was ook bekend als Gellas en Pennas.

Geertruid trouwde met Mathijs Herinx op 2 Okt 1718 in Schinveld, , Limburg, Netherlands. Mathijs werd geboren in 1695 in Schinveld, , Limburg, Netherlands en is overleden op 10 Feb 1722 in Schinveld, , Limburg, Netherlands at age 27. Mathijs was ook bekend als Matthias.

864. Heinrich Gilde 12 werd geboren van 1641 tot 1642 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 8 Jul 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 53. Heinrich was ook bekend als Gildemeijer en Ostermeyer.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Boer. 12

Heinrich trouwde met Margarethe Ostermeyer 12 op 2 Jan 1672 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margarethe werd geboren op 4 Feb 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 4 Feb 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 5 Aug 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 39. Margarethe was ook bekend als Oster.12

Huwelijksnotities: get. Heinrich Helweg en Georg Lageman

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Catharina Ostermeyer 12 werd geboren op 22 Sep 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 22 Sep 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 14 Aug 1681 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 5.

432      ii.  Hermann Heinrich Ostermeyer 12 (geboren op 15 Sep 1680 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 21 Jan 1752 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Margarethe Elisabeth Ostermeyer 12 werd geboren op 30 Jan 1684 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 9 Mrt 1685 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 1.

         iv.  Johann Ostermeyer 12 werd geboren op 17 Feb 1686 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 27 Jan 1722 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 35.

          v.  Christian Ostermeyer 12 werd geboren op 7 Aug 1689 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12

         vi.  Maria Ostermeyer 12 werd geboren op 15 Jul 1692 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 8 Feb 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 2.


865. Margarethe Ostermeyer,12 dochter van Christian Ostermeyer 12 en Anna (Catharina) Schulte,12 werd geboren op 4 Feb 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 4 Feb 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 5 Aug 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 39. Margarethe was ook bekend als Oster.12

Margarethe trouwde met Heinrich Gilde 12 op 2 Jan 1672 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Heinrich werd geboren van 1641 tot 1642 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 8 Jul 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 53. Heinrich was ook bekend als Gildemeijer en Ostermeyer.

866. Bernard Moor,12 zoon van Johann Moor en Anna Nordhausen Zu, werd gedoopt in 1652 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Feb 1718 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 66. Bernard was ook bekend als Moormann.

Bernard trouwde met Catharina Wennecker 12 op 9 Mei 1681 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Catharina werd gedoopt in 1656 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Okt 1721 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 65.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johan Moor werd gedoopt op 9 Nov 1681 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 27 Mrt 1728 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 46. Johan was ook bekend als Heijler.

433      ii.  Catharina Moor 12 (geboren op 21 Nov 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 23 Mrt 1747 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Margarethe Aleid Moor werd gedoopt op 17 Nov 1686 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Anna Moor werd gedoopt op 25 Apr 1689 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 26 Nov 1745 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 56.

          v.  Gertrud Moor werd gedoopt op 21 Okt 1691 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         vi.  Maria Moor werd gedoopt op 3 Okt 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Nov 1723 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 29.

        vii.  Johan Bernard Moor werd gedoopt op 9 Jun 1697 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 19 Okt 1762 in Werne, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 65.

       viii.  Angela Moor werd gedoopt op 20 Feb 1700 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Jul 1757 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 57.

         ix.  Jurgen Moor werd gedoopt op 20 Feb 1700 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 24 Apr 1768 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 68.


867. Catharina Wennecker 12 werd gedoopt in 1656 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Okt 1721 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 65.

Catharina trouwde met Bernard Moor 12 op 9 Mei 1681 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Bernard werd gedoopt in 1652 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Feb 1718 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 66. Bernard was ook bekend als Moormann.

868. Gerd Aelkemeijer werd gedoopt in 1655 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 3 Aug 1725 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 70.

Gerd trouwde met Enneke Hux vr 1678. Enneke werd gedoopt in 1660.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johan Aelkemeijer werd gedoopt op 30 Okt 1678 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

434      ii.  Gerard Aelkemeijer 12,13 (gedoopt op 23 Feb 1681 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 19 Jul 1730 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Jorgen Aelkemeijer werd gedoopt op 30 Apr 1684 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Helmig Aelkemeijer werd gedoopt in 1690 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 10 Feb 1728 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 38.

          v.  Wille Aelkemeijer werd gedoopt op 8 Mei 1691 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


869. Enneke Hux werd gedoopt in 1660.

Enneke trouwde met Gerd Aelkemeijer vr 1678. Gerd werd gedoopt in 1655 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 3 Aug 1725 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 70.

870. Hermann Schtte,13 zoon van Jrgen J. Schtte 13 en Catharina,13 werd geboren in 165413 en is overleden op 21 Nov 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 41.

Hermann trouwde met Catharina Spieker 13 op 1 Nov 1682 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Catharina werd geboren op 29 Mrt 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 29 Apr 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 39.

Kind uit dit huwelijk:

435       i.  Margrethe Gertrud Schtte 12,13 (gedoopt op 2 Dec 1691 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 28 Sep 1753 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


871. Catharina Spieker,13 dochter van Johann Spieker 13 en Margarethe Schneider,13 werd geboren op 29 Mrt 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 29 Apr 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 39.

Catharina trouwde met Hermann Schtte 13 op 1 Nov 1682 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Hermann werd geboren in 165413 en is overleden op 21 Nov 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 41.

880. Hermann Moor,13 zoon van Gerard Moor 13 en Anna Nagelmann,13 werd geboren in 1634 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 85.

Hermann trouwde met Euphemia Heyler 13 op 16 Jun 1658 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Euphemia werd geboren in 162913 en is overleden op 30 Dec 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 66.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johan Moor werd geboren op 18 Okt 1660 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en werd gedoopt op 4 Okt 1693 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         ii.  Anna Moor werd gedoopt op 21 Mrt 1663 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Mrt 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 4.

        iii.  Euphemia Moor werd gedoopt op 23 Aug 1665 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Aug 1730 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 64.

         iv.  Adelheid Moor werd gedoopt op 20 Mrt 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Mei 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Gerard Moor werd gedoopt op 30 Jun 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 4 Okt 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 26.

         vi.  Hermann Moor werd gedoopt op 27 Dec 1671 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Apr 1734 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 62. Hermann was ook bekend als Sturmeijer.

        vii.  Gertrud Moor 13 werd gedoopt op 21 Feb 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Jan 1745 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 69.

440    viii.  Heinrich Moor 13 (geboren in 1678 - overleden op 1 Apr 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ix.  Henric Moor werd gedoopt in 1678 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 1 Apr 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 63.


881. Euphemia Heyler,13 dochter van Johan Heyler 13 en Anna,13 werd geboren in 162913 en is overleden op 30 Dec 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 66.

Euphemia trouwde met Hermann Moor 13 op 16 Jun 1658 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Hermann werd geboren in 1634 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 85.

882. Herman Stuermeyer .

Herman trouwde met iemand.

Zijn kind was:

441       i.  Maria Stuermeyer 13 (geboren in 1684 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 20 Apr 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


884. Jurgen Burbrink, zoon van Johann Burbrink en Anna Bruno, werd gedoopt op 26 Dec 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Mrt 1733 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

Jurgen trouwde met Aleid Koller op 28 Okt 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Aleid werd gedoopt op 29 Aug 1661 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 27 Feb 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 44.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Catharina Burbrink werd gedoopt op 28 Jan 1685 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 29 Dec 1753 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 68.

442      ii.  Dominicus Burbrink 13 (geboren op 19 Feb 1702 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - begraven op 18 Nov 1767 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

Jurgen trouwde vervolgens met Elske Klotter op 6 Aug 1707 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Elske werd gedoopt op 16 Jun 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Feb 1733 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 57.


885. Aleid Koller, dochter van Dominicus Koller en Catharina Stegemann, werd gedoopt op 29 Aug 1661 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 27 Feb 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 44.

Aleid trouwde met Jurgen Burbrink op 28 Okt 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Jurgen werd gedoopt op 26 Dec 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Mrt 1733 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

886. Gerhard Covers,13 zoon van Johannes Henricus Covers 13 en Elisabeth Brinckmann,13 werd gedoopt op 10 Jan 1672 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 31 Aug 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 39.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirdt. 13

Gerhard trouwde met Anna Margaretha Aert 13 op 5 Nov 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren op 17 Feb 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,13 werd gedoopt in Mrt 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden in Jan 1751 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 81 en werd begraven op 23 Jan 1751 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna was ook bekend als Anna Margaretha Artmeyer.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Covers werd gedoopt in 1696 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Nov 1713 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 17.

         ii.  Nn Covers werd gedoopt op 11 Mrt 1698 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Mrt 1698 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Jan Covers werd geboren in 1700 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Nov 1768 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 68. Jan was ook bekend als Johan.

         iv.  Margerethe Elisabeth Covers werd gedoopt op 16 Jan 1701 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Mrt 1770 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 69.

          v.  Catharina Elisabeth Covers werd gedoopt op 13 Apr 1704 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Mei 1713 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 9.

443      vi.  Maria Aleid Covers 13 (geboren op 23 Okt 1707 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 30 Jun 1766 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        vii.  Anna Catharina Covers werd gedoopt op 12 Okt 1710 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Apr 1770 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 59.


887. Anna Margaretha Aert,13 dochter van Gerd Aert 13 en Margarethe Hvemeyer,13 werd geboren op 17 Feb 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,13 werd gedoopt in Mrt 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany, is overleden in Jan 1751 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 81 en werd begraven op 23 Jan 1751 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna was ook bekend als Anna Margaretha Artmeyer.

Anna trouwde met Gerhard Covers 13 op 5 Nov 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Gerhard werd gedoopt op 10 Jan 1672 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 31 Aug 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 39.

888. Johann Aert,13 zoon van Gerd Aert 13 en Margarethe Hvemeyer,13 werd gedoopt op 27 Apr 1673 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 10 Dec 1713 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 40. Johann was ook bekend als Johan Aertmeyer en Johann Schlickelmann.13

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirt. 13

Johann trouwde met Anna Schlickelmann 13 op 29 Mei 1693 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd gedoopt op 2 Jun 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Mei 1730 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 65. Anna was ook bekend als Enneke.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerd Schlickelmann werd gedoopt op 1 Nov 1693 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Okt 1728 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 34.

         ii.  Dood geboren Schlickelmann werd gedoopt op 15 Jul 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Jul 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        iii.  Johan Schlickelmann werd gedoopt op 15 Jul 1696 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 13 Feb 1774 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

         iv.  Bernd Schlickelmann werd gedoopt op 2 Mrt 1698 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 23 Nov 1734 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 36. Bernd was ook bekend als Beckemeijer.

          v.  Margrethe Elisabeth Schlickelmann werd gedoopt op 10 Jan 1700 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         vi.  Margrethe Schlickelmann werd gedoopt op 4 Sep 1701 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 13 Okt 1703 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 2.

        vii.  Jurgen Schlickelmann werd gedoopt op 18 Nov 1703 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

444    viii.  Herman Henric Schlickelmann 13 (gedoopt op 13 Sep 1705 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 2 Feb 1763 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ix.  Lambert Schlickelmann werd gedoopt op 7 Aug 1707 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Apr 1772 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 64.

          x.  Anna Margarethe Schlickelmann werd gedoopt op 18 Mei 1710 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 18 Apr 1713 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 2.


889. Anna Schlickelmann,13 dochter van Johann Schlickelmann 13 en Margarethe Huessmann,13 werd gedoopt op 2 Jun 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Mei 1730 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 65. Anna was ook bekend als Enneke.

Anna trouwde met Johann Aert 13 op 29 Mei 1693 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johann werd gedoopt op 27 Apr 1673 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 10 Dec 1713 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 40. Johann was ook bekend als Johan Aertmeyer en Johann Schlickelmann.13

890. Gerard Aelkemeijer,12,13 zoon van Gerd Aelkemeijer en Enneke Hux, werd gedoopt op 23 Feb 1681 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 19 Jul 1730 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 49.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

891. Margrethe Gertrud Schtte,12,13 dochter van Hermann Schtte 13 en Catharina Spieker,13 werd gedoopt op 2 Dec 1691 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 28 Sep 1753 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 61.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

892. Henric Schrakamp,13 zoon van Herman Schrakamp 13 en Angela Langemeyer,13 werd gedoopt op 2 Feb 1672 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Nov 1734 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 62.

Henric trouwde met Gertrud Moor 13 op 17 Feb 1696 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Gertrud werd gedoopt op 21 Feb 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Jan 1745 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 69.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fenne Gertrud Schrakamp werd gedoopt op 16 Dec 1696 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Sep 1728 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 31.

         ii.  Herman Schrakamp werd gedoopt op 29 Mrt 1699 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Jun 1757 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 58.

        iii.  Engel Gertrud Schrakamp werd gedoopt op 20 Nov 1701 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

         iv.  Catrine Elisabeth Schrakamp werd gedoopt op 15 Mrt 1705 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 16 Mrt 1759 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 54.

          v.  Johann Heinrich Schrakamp werd gedoopt op 11 Mrt 1708 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 6 Jun 1750 in Bolsward, , Friesland, Netherlands at age 42.

         vi.  Maria Schrakamp werd gedoopt op 3 Apr 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 28 Mrt 1740 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 28.

446     vii.  Johan Berend Schrakamp 13 (gedoopt op 29 Apr 1714 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 15 Feb 1741 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


893. Gertrud Moor,13 dochter van Hermann Moor 13 en Euphemia Heyler,13 werd gedoopt op 21 Feb 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Jan 1745 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 69.

Gertrud trouwde met Henric Schrakamp 13 op 17 Feb 1696 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Henric werd gedoopt op 2 Feb 1672 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Nov 1734 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 62.

894. Menco Lanwerts .

Menco trouwde met Fenneke Middeke.

Kinderen uit dit huwelijk:

447       i.  Maria Aalheit Lanwerts 13 (gedoopt op 7 Mei 1719 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ii.  Trijne Aalheit Lanwerts werd gedoopt op 29 Okt 1724 in Recke, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


895. Fenneke Middeke .

Fenneke trouwde met Menco Lanwerts.

928. Hans Peter Reichenberger 14 werd geboren in Beieren, Duitsland.14

Hans trouwde met Margaretha.14

Kinderen uit dit huwelijk:

464       i.  Michal Reichenberger 14 (geboren op 10 Sep 1655 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany - overleden op 2 Feb 1695 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany)

         ii.  Johann Peter Reichenberger 14 werd geboren op 29 Jan 1658 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany.14

        iii.  Margaretha Reichenbergerin 14 werd geboren op 13 Okt 1658 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany14 en is overleden op 23 Feb 1695 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany14 at age 36.

         iv.  Wolfgang Reichenberger 14 werd geboren op 2 Aug 1660 in Schmalzgrub, Bbrach, , Bayern, Germany.14


929. Margaretha .14

Margaretha trouwde met Hans Peter Reichenberger.14 Hans werd geboren in Beieren, Duitsland.14

976. Engelbertus Angelus Hendricks van Peer,15 zoon van Henricus Joannes van Peer 15 en Joanna Antonius,15 werd gedoopt op 21 Jun 1655 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15 Engelbertus was ook bekend als Peren en15 van Beers.15

Engelbertus trouwde met Joanna Adriaens Pauwels 15 op 27 Mrt 1680 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Joanna werd geboren in 166015 en werd begraven op 11 Apr 1701 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15 Joanna was ook bekend als Anna Hellegat.15

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Angelusdr van Peer 15 werd gedoopt op 24 Aug 1680 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

488      ii.  Henricus Engelen van Peer 15 (gedoopt op 19 Sep 1682 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland - overleden op 7 Feb 1720 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)

        iii.  Joannes van Peer 15 werd gedoopt op 3 Mei 1688 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

         iv.  Cornelia van Peer 15 werd gedoopt op 28 Mrt 1691 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

          v.  Cornelius Engelen van Peer 15 werd gedoopt op 8 Mrt 1694 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

         vi.  Adriana van Peer 15 werd gedoopt op 15 Apr 1697 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15

Engelbertus trouwde vervolgens met Joanna Jansen 15 op 24 Sep 1701 in Rucphen, , Noord-Brabant, Netherlands.


977. Joanna Adriaens Pauwels 15 werd geboren in 166015 en werd begraven op 11 Apr 1701 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15 Joanna was ook bekend als Anna Hellegat.15

Joanna trouwde met Engelbertus Angelus Hendricks van Peer 15 op 27 Mrt 1680 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Engelbertus werd gedoopt op 21 Jun 1655 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15 Engelbertus was ook bekend als Peren en15 van Beers.15

978. Lambertus Adrianus van Nispen,15,20 zoon van Adrianus Cornelis van Nispen 20 en Huberta,20 werd geboren in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15,20

Lambertus trouwde met Catharina Antonius Ossenblok 15,20 in 1685 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Catharina werd geboren op 9 Aug 1663 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15,20 en is overleden op 20 Mei 1723 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland20 at age 59.

Kind uit dit huwelijk:

489       i.  Antonia Lambertus van Nispen 15,20 (gedoopt op 27 Nov 1685 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland - begraven op 22 Aug 1732 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)


979. Catharina Antonius Ossenblok,15,20 dochter van Antonij Ossenblok 20 en Joosken Konincx,20 werd geboren op 9 Aug 1663 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland15,20 en is overleden op 20 Mei 1723 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland20 at age 59.

Catharina trouwde met Lambertus Adrianus van Nispen 15,20 in 1685 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland. Lambertus werd geboren in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.15,20

1000. Petrus van Noten,19 zoon van Jacobus van Noten 19 en Maria Van Hoeven,19 werd geboren op 13 Jul 1678 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 7 Jan 1758 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 79.

Petrus trouwde met Anna Van Den Broeck 19 op 8 Jan 1701 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Anna werd geboren op 22 Jan 1678 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 26 Okt 1727 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 49.

Kinderen uit dit huwelijk:

500       i.  Henricus van Noten 19 (geboren op 15 Okt 1701 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium - overleden op 24 Dec 1770 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium)

         ii.  Joanna Christina van Noten 19 werd geboren op 15 Dec 1703 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 3 Jun 1733 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 29.

        iii.  Joannes Baptista van Noten 19 werd geboren op 24 Jun 1714 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 3 Aug 1801 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 87.


1001. Anna Van Den Broeck,19 dochter van Joannes Van Den Broeck 19 en Elisabeth Wouters,19 werd geboren op 22 Jan 1678 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 26 Okt 1727 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 49.

Anna trouwde met Petrus van Noten 19 op 8 Jan 1701 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Petrus werd geboren op 13 Jul 1678 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 7 Jan 1758 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 79.

1002. Florentius Verbruggen 19 werd geboren op 8 Aug 1679 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden in 1718 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 39.

Florentius trouwde met Anna Gommens 19 op 11 Aug 1700 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Anna werd geboren op 2 Nov 1679 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 20 Dec 1730 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 51.

Kind uit dit huwelijk:

501       i.  Anna Cornelia Verbruggen 19 (geboren op 25 Sep 1707 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium - overleden op 4 Nov 1741 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium)


1003. Anna Gommens 19 werd geboren op 2 Nov 1679 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden op 20 Dec 1730 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 51.

Anna trouwde met Florentius Verbruggen 19 op 11 Aug 1700 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium. Florentius werd geboren op 8 Aug 1679 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 en is overleden in 1718 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium19 at age 39.
Afbeelding

vorige  11de Generatie  Volgende
1024. Lambert Herinck, zoon van Bernt Herinck. Lambert is ook bekend als Herninck.

Lambert trouwde met Catharina Heraerts in 1625.21

Kind uit dit huwelijk:

512       i.  Berent Herinck 21 (geboren in 1625 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands - overleden in 1685 in De Lutte, , Overijssel, Netherlands)


1025. Catharina Heraerts .

Catharina trouwde met Lambert Herinck in 1625.21 Lambert is ook bekend als Herninck.

1216. Teunis van den Tarwenburg .

Teunis trouwde met iemand.

Zijn kind was:

608       i.  Jacob Theunisz Tarwenburg (geboren in 1680 in Opmeer, , Noord-Holland, Netherlands - overleden op 29 Mrt 1746 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands)


1544. Herman Bramer .23 Herman is ook bekend als Herman Weeling.

Algemene notities: Herman Bramer gen. Weeling
Colon te Hauenhorst (pachter van land met het bezit van een eigen boerderij in Hauenhorst)

Herman trouwde met Trine Weeling.23

Kind uit dit huwelijk:

772       i.  Berndt Weeling 23 (geboren in 1610 in Hauenhorst, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


1545. Trine Weeling .23

Trine trouwde met Herman Bramer.23 Herman is ook bekend als Herman Weeling.

1600. Herman Kloppenborg werd geboren in 1641.

Herman trouwde met Gerdrut Wever. Gerdrut werd geboren in 1642 en is overleden op 1 Mrt 1695 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 53.

Kinderen uit dit huwelijk:

800       i.  Hermannus Kloppenborg (geboren op 5 Sep 1666 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden na 1707 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ii.  Katharina Kloppenborg werd geboren op 15 Nov 1671 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 15 Nov 1671 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 20 Mei 1694 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 22.


1601. Gerdrut Wever werd geboren in 1642 en is overleden op 1 Mrt 1695 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 53.

Gerdrut trouwde met Herman Kloppenborg. Herman werd geboren in 1641.

1608. Gert Sandman gnt. Haer werd geboren in 1637 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Sep 1700 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 63.

Gert trouwde met Margaretha Haer in 1659 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margaretha werd geboren in 1639 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 29 Sep 1700 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 61.

Kind uit dit huwelijk:

804       i.  Johan Sandman gnt. Haer (geboren op 21 Nov 1660 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


1609. Margaretha Haer, dochter van Johan Haaring en Enneke Winkelmans, werd geboren in 1639 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 29 Sep 1700 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 61.

Margaretha trouwde met Gert Sandman gnt. Haer in 1659 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Gert werd geboren in 1637 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Sep 1700 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 63.

1664. Derck Lippits 2,11 werd geboren van 1605 tot 1610 en is overleden in 1673 at age 68.

Algemene notities: Derck Lippits is schepen (1653 en 1654) en stadhouder (1651, 1654 en 1660) van Millingen aan de Rijn.
Uit voorlopig onderzoek van Robert Keurntjes <mail@robertkeurntjes.nl>
Derck Lippitz die mogelijk met een Van de Pavert getrouwd was komt niet in deze stukken voor. Dat is gebaseerd op stukken waar Hooft van Huysduynen in de genealogie van Arntz naar verwijst. Hij ging er daarbij vanuit dat de genoemde familie Van de Pavert in Millingen te plaatsen was. Ik heb in mijn publicatie over Van de Pavordt laten zien dat het een gezelschap uit Herwen betreft, waar ook een Derck Lippitz woonde.

In Millingen komt Derck Lippitz in beeld. Hij wordt niet in het Verpondingskohier genoemd maar wordt vanaf 1650 wel als schepen vermeldt. Hij woont dus tijdens de verponding ook al in Millingen. Als hij in zijn ouderlijk huis woont en zijn vader leeft nog dan wordt die als hoofd van de familie genoemd. Hij is begin 17e eeuw geboren en we komen hem tegen als pachter in Millingen, schepen en stadhouder, en als zwager van Derck Zeelen. Op de lijst van familiegeld uit 1676 komt geen Lippitz voor. Zijn kinderen wonen in bij anderen of zijn al uit Millingen vertrokken. mogelijke kinderen: Derck is mogelijk al in de 40 geweest toen hij kinderen kreeg.
1. Derck (Theodorus) Lippitz, tr. Millingen 17 oktober 1677, Weijndelina Heijdendael
2. Geertruida Lippitz, tr. Millingen 28 maart 1680, Jan van de Pavordt
3. Rutje Lippitz, doopgetuige bij dochter van Geertruida 1685
4. Truyken Lippitz, doopgetuige bij dochter van Geertruida 1690

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schepen en stadhouder te Millingen. 2,11

Derck trouwde met van de Paverd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Daem Lippitz is overleden vr 1676.

         ii.  Geertruid Lippits is overleden op 1 Mrt 1712.

832     iii.  Theodorus Lippits 2,11 (geboren in 1652 in Millingen, , Gelderland, Netherlands - overleden in 1727 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)


1665. van de Paverd .

van de Paverd trouwde met Derck Lippits.2.,11 Derck werd geboren van 1605 tot 1610 en is overleden in 1673 at age 68.

1666. Johan Heijendaal .11

Johan trouwde met Ermgard van Crugten.11

Kind uit dit huwelijk:

833       i.  Wendelina Heijendaal 2,11 (geboren in Heteren, , Gelderland, Netherlands - overleden vr 1686)


1667. Ermgard van Crugten .11

Algemene notities: Ermgard van Crugten neemt in 1671 een uit 1653 daterende hypotheekschuld over van haar man zaliger voor een bedrag van 2100 caroli guldens.

Ermgard trouwde met Johan Heijendaal.11

1668. Pauwel Stam .11

Pauwel trouwde met iemand.

Zijn kind was:

834       i.  Reijer Stam 11


1688. Cornelis Jachtman,11 zoon van Pieter Jacobsz Jachtman en Trijn Cornelisdr, werd geboren in 1649 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1687 in Riga, , Riga, Latvia at age 38. Cornelis was ook bekend als Cnelis.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schipper op "de Jachtman", 1686-1687.

Religie: Rooms Katholiek.

Cornelis trouwde met Pietertje Jacobs.11 Pietertje werd geboren in 1649 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 3 Mrt 1719 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 70.

Kinderen uit dit huwelijk:

844       i.  Jacob Cornelis Jachtman 11 (geboren vr 1675 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)

         ii.  Maria Jachtman werd gedoopt op 7 Okt 1683 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 4 Jan 1728 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 44.

        iii.  Joannes Cornelis Jachtman werd gedoopt op 9 Jan 1686 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1738 in Nederlands Indi at age 52.

         iv.  Grietje Cornelis Jachtman werd geboren in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Apr 1727 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

          v.  Pieter Cornelisz Jachtman werd geboren in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in Sep 1710 in A.b. Van Het Schip Abbekerk.

         vi.  Theunisje Cornelis Jachtman werd geboren in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.


1689. Pietertje Jacobs 11 werd geboren in 1649 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 3 Mrt 1719 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 70.

Pietertje trouwde met Cornelis Jachtman.11 Cornelis werd geboren in 1649 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands en is overleden in 1687 in Riga, , Riga, Latvia at age 38. Cornelis was ook bekend als Cnelis.

1718. Theodorus Mulejans .

Theodorus trouwde met Elizabetha Pluum.

Kind uit dit huwelijk:

859       i.  Joanna Meulenmans (geboren in 1681, gedoopt Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 17 Okt 1758 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)


1719. Elizabetha Pluum .

Elizabetha trouwde met Theodorus Mulejans.

1720. Leonardus Hamers,24 zoon van Johannes Hamers 24 en Sybilla Jans,24 werd gedoopt op 16 Apr 1661 in Brunssum, , Limburg, Netherlands,24 is overleden op 30 Aug 1707 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 46 en werd begraven op 1 Sep 1707 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.24 Leonardus was ook bekend als Lenart.24

Algemene notities: Dit echtpaar had 8 dochters en n zoon.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landbouwer.

Leonardus trouwde met Margaretha Joris 24 op 2 Okt 1687 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Margaretha werd gedoopt op 20 Jul 1664 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 14 Feb 1709 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 44.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joa Hamers werd gedoopt op 11 Apr 1688 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

860      ii.  Johannes Hamers 24 (gedoopt op 5 Feb 1689 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 3 Feb 1732 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

        iii.  Joa Hamers werd gedoopt op 28 Feb 1691 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

         iv.  Helena Hamers werd gedoopt op 15 Mei 1693 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

          v.  Helena Hamers werd gedoopt op 21 Okt 1694 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

         vi.  Margaretha Hamers werd gedoopt op 20 Jun 1696 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

        vii.  Helena Hamers werd gedoopt op 10 Okt 1699 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

       viii.  Sijbilla Hamers werd gedoopt op 5 Mrt 1703 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.


1721. Margaretha Joris,24 dochter van Leonardus Joris 24 en Joanna Francken,24 werd gedoopt op 20 Jul 1664 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 14 Feb 1709 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 44.

Margaretha trouwde met Leonardus Hamers 24 op 2 Okt 1687 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Leonardus werd gedoopt op 16 Apr 1661 in Brunssum, , Limburg, Netherlands,24 is overleden op 30 Aug 1707 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 46 en werd begraven op 1 Sep 1707 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.24 Leonardus was ook bekend als Lenart.24

1722. Joannes Henderix,24 zoon van Jan Henderix 24 en Maria Dreissen,24 werd geboren in Jan 1645 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 22 Jan 1722 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 77.

Joannes trouwde met Johanna Wolfs op 26 Mei 1668 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Johanna werd gedoopt op 9 Jan 1645 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 19 Aug 1677 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 32.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maria Henderix werd geboren in 1670 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 10 Apr 1748 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 78.

         ii.  Sibilla Henderix werd gedoopt op 19 Feb 1673 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 11 Mei 1736 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 63.

Joannes trouwde vervolgens met Maria Reijners 24 op 4 Jun 1680 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Maria werd geboren in Sep 1657 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 25 Okt 1728 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 71. Maria was ook bekend als Reijnkens.24

Kinderen uit dit huwelijk:

861       i.  Gertruijdis Hendrix 24 (geboren op 14 Jun 1682 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 12 Mrt 1723 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

         ii.  Joannes Henderix werd gedoopt op 11 Jul 1685 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden in 1685 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

        iii.  Christina Henderix werd gedoopt op 20 Feb 1689 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden in 1763 at age 74.

         iv.  Johannes Henderix werd gedoopt op 9 Mrt 1692 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 17 Apr 1754 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 62.


1723. Maria Reijners,24 dochter van Thomas Reijngens 24 en Joanna Herman,24 werd geboren in Sep 1657 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 25 Okt 1728 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 71. Maria was ook bekend als Reijnkens.24

Maria trouwde met Joannes Henderix 24 op 4 Jun 1680 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Joannes werd geboren in Jan 1645 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 22 Jan 1722 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 77.

1724. Joannes Herinx, zoon van Serveer Herinx en Agnes Heerlers, werd geboren in 1670 in Schinveld, , Limburg, Netherlands.

Joannes trouwde met Catharina Severens op 9 Nov 1694 in Schinveld, , Limburg, Netherlands. Catharina werd geboren in 1670 in Schinveld, , Limburg, Netherlands.

Kind uit dit huwelijk:

862       i.  Mathijs Herinx (geboren in 1695 in Schinveld, , Limburg, Netherlands - overleden op 10 Feb 1722 in Schinveld, , Limburg, Netherlands)


1725. Catharina Severens werd geboren in 1670 in Schinveld, , Limburg, Netherlands.

Catharina trouwde met Joannes Herinx op 9 Nov 1694 in Schinveld, , Limburg, Netherlands. Joannes werd geboren in 1670 in Schinveld, , Limburg, Netherlands.

1726. Jacobus Gallas, zoon van Theodori Gallas en Gertrudis, werd geboren in 1655 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 6 Mei 1704 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 49.

Jacobus trouwde met Binae Habets op 2 Mrt 1683 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Binae werd gedoopt op 8 Jan 1658 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 1 Dec 1725 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 67.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Petrus Gallas werd gedoopt op 12 Jan 1684 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 29 Okt 1702 at age 18.

863      ii.  Geertruid Gallas (geboren op 28 Jan 1687 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 27 Dec 1757 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

        iii.  Theodorus Gallas werd gedoopt op 17 Mrt 1689 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden vr 1698.

         iv.  Caecilia Gallas werd geboren op 13 Mrt 1692 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

          v.  Catharina Gallas werd geboren op 5 Apr 1695 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

         vi.  Theodorus Gallas werd geboren op 2 Mei 1698 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.


1727. Binae Habets, dochter van Petrus Habets en Cecilia Schoenmaeckers, werd gedoopt op 8 Jan 1658 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 1 Dec 1725 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 67.

Binae trouwde met Jacobus Gallas op 2 Mrt 1683 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Jacobus werd geboren in 1655 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 6 Mei 1704 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 49.

1730. Christian Ostermeyer 12 werd geboren van 1619 tot 1620 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 2 Aug 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 64. Christian was ook bekend als Oster.12

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Boer, Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. 12

Christian trouwde met Anna (Catharina) Schulte 12 in 1652. Anna werd geboren van 1624 tot 1625 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 6 Sep 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 45.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Johann Ostermeyer 12 werd geboren van 1652 tot 1653 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 10 Sep 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 17.

865      ii.  Margarethe Ostermeyer 12 (geboren op 4 Feb 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 5 Aug 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Catharina Ostermeyer 12 werd geboren op 12 Okt 1659 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 17 Jun 1667 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 7.

         iv.  Christian Ostermeyer gen. Berentelg(t) 12 werd geboren op 26 Sep 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 werd gedoopt op 26 Sep 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany,12 is overleden op 21 Mrt 1715 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 48 en werd begraven op 24 Mrt 1715 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.12


1731. Anna (Catharina) Schulte 12 werd geboren van 1624 tot 1625 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 6 Sep 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 45.

Anna trouwde met Christian Ostermeyer 12 in 1652. Christian werd geboren van 1619 tot 1620 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 en is overleden op 2 Aug 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany12 at age 64. Christian was ook bekend als Oster.12

1732. Johann Moor, zoon van Gerard Moor 13 en Anna Nagelmann,13 werd gedoopt in 1626 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Jan 1697 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 71.

Johann trouwde met Anna Nordhausen Zu in 1651. Anna werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 21 Jan 1697 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 67.

Kinderen uit dit huwelijk:

866       i.  Bernard Moor 12 (gedoopt in 1652 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 14 Feb 1718 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ii.  Gertrud Moor werd gedoopt op 20 Sep 1654 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 28 Dec 1715 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 61.

        iii.  Gerd Moor werd gedoopt op 21 Sep 1656 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1668 at age 12.

         iv.  Anna Moor werd gedoopt op 20 Jun 1658 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 4 Jan 1662 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 3.

          v.  Margarethe Moor werd gedoopt op 10 Sep 1662 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 20 Feb 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 1.

         vi.  Aleid Moor werd gedoopt op 22 Jun 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 5 Dec 1739 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 75.

        vii.  Jurgen Georg Moor werd gedoopt op 1 Aug 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Jurgen was ook bekend als Nagelmann.

       viii.  Gerard Moor werd gedoopt op 14 Sep 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Aug 1739 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 69.


1733. Anna Nordhausen Zu werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 21 Jan 1697 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 67.

Anna trouwde met Johann Moor in 1651. Johann werd gedoopt in 1626 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Jan 1697 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 71.

1740. Jrgen J. Schtte 13 werd geboren in 162613 en is overleden op 22 Sep 1722 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 96.

Jrgen trouwde met Catharina 13 in 1650. Catharina werd geboren in 163013 en is overleden op 11 Jun 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 64.

Kind uit dit huwelijk:

870       i.  Hermann Schtte 13 (geboren in 1654 - overleden op 21 Nov 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


1741. Catharina 13 werd geboren in 163013 en is overleden op 11 Jun 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 64.

Catharina trouwde met Jrgen J. Schtte 13 in 1650. Jrgen werd geboren in 162613 en is overleden op 22 Sep 1722 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 96.

1742. Johann Spieker,13 zoon van Johann Spieker 13 en Catharina,13 werd geboren in 162813 en is overleden op 17 Nov 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 40.

Johann trouwde met Margarethe Schneider 13 in 1654. Margarethe werd geboren in 163013 en is overleden op 22 Jan 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 64.

Kind uit dit huwelijk:

871       i.  Catharina Spieker 13 (geboren op 29 Mrt 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 29 Apr 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


1743. Margarethe Schneider 13 werd geboren in 163013 en is overleden op 22 Jan 1694 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 64.

Margarethe trouwde met Johann Spieker 13 in 1654. Johann werd geboren in 162813 en is overleden op 17 Nov 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 40.

1760. Gerard Moor 13 werd geboren in 1600 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Jun 1674 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 74.

Gerard trouwde met Anna Nagelmann 13 in 1623 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd geboren in 1600 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Sep 1688 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 88.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Matthias Moor werd gedoopt in 1624 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

1732      ii.  Johann Moor (gedoopt in 1626 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 14 Jan 1697 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Maria Moor werd gedoopt in 1627 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden in 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 39.

         iv.  Carl Moor werd geboren in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

          v.  Gesina Moor werd gedoopt in 1632 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Mei 1696 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 64.

880      vi.  Hermann Moor 13 (geboren in 1634 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 2 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        vii.  Margarethe Moor werd gedoopt in 1636 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

       viii.  Anna Moor werd gedoopt in 1638 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


1761. Anna Nagelmann 13 werd geboren in 1600 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Sep 1688 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 88.

Anna trouwde met Gerard Moor 13 in 1623 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Gerard werd geboren in 1600 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Jun 1674 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 74.

1762. Johan Heyler 13 werd geboren in 159513 en is overleden op 7 Dec 1676 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 81.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirt. 13

Johan trouwde met Anna 13 in 1623. Anna werd geboren in 160013 en is overleden op 7 Sep 1662 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 62.

Kind uit dit huwelijk:

881       i.  Euphemia Heyler 13 (geboren in 1629 - overleden op 30 Dec 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


1763. Anna 13 werd geboren in 160013 en is overleden op 7 Sep 1662 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 62.

Anna trouwde met Johan Heyler 13 in 1623. Johan werd geboren in 159513 en is overleden op 7 Dec 1676 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 81.

1768. Johann Burbrink werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Jun 1705 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 75.

Algemene notities: Gegevens van dit gezin zijn aangevuld door Esther McGreevy <EstMcG@msn.com> Maryland (USA) op basis van gegevens van de Sankt Agatha's kerk in Mettingen.

Johann trouwde met Anna Bruno in 1655. Anna werd gedoopt in 1629 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Feb 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 66.

Kinderen uit dit huwelijk:

884       i.  Jurgen Burbrink (gedoopt op 26 Dec 1655 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 17 Mrt 1733 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         ii.  Anna Burbrink werd geboren in 1659.


1769. Anna Bruno werd gedoopt in 1629 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Feb 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 66.

Anna trouwde met Johann Burbrink in 1655. Johann werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Jun 1705 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 75.

1770. Dominicus Koller, zoon van Henric Koller en Margarethe, werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Jun 1688 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 58.

Dominicus trouwde met Catharina Stegemann. Catharina werd gedoopt in 1637 in Nierenburg, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Kind uit dit huwelijk:

885       i.  Aleid Koller (gedoopt op 29 Aug 1661 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 27 Feb 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


1771. Catharina Stegemann werd gedoopt in 1637 in Nierenburg, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Catharina trouwde met Dominicus Koller. Dominicus werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 12 Jun 1688 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 58.

1772. Johannes Henricus Covers,13 zoon van Jrgen Covers 13 en Aleid,13 werd gedoopt in 1635 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 19 Jan 1703 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 68. Johannes was ook bekend als Heinrich.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirdt. 13

Johannes trouwde met Elisabeth Brinckmann 13 op 23 Nov 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Elisabeth werd gedoopt in 1640 en is overleden op 17 Nov 1693 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 53.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Georg Covers werd gedoopt op 14 Jun 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 14 Apr 1705 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 38.

         ii.  Anna Covers werd gedoopt op 26 Aug 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Jan 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

886     iii.  Gerhard Covers 13 (gedoopt op 10 Jan 1672 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 31 Aug 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         iv.  Adelheid Covers werd gedoopt op 3 Sep 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 30 Okt 1712 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 37.


1773. Elisabeth Brinckmann,13 dochter van Heinrich Brinckmann 13 en Anna,13 werd gedoopt in 1640 en is overleden op 17 Nov 1693 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 53.

Elisabeth trouwde met Johannes Henricus Covers 13 op 23 Nov 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Johannes werd gedoopt in 1635 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 19 Jan 1703 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 68. Johannes was ook bekend als Heinrich.

1774. Gerd Aert,13 zoon van Herman Aert 13 en Anna Wulf,13 werd gedoopt in 1638 en is overleden op 17 Mrt 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 78. Gerd was ook bekend als Gerhard Artmeyer.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirt. 13

Gerd trouwde met Margarethe Hvemeyer 13 op 23 Aug 1665 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Margarethe werd gedoopt in 1638 en is overleden op 13 Mei 1685 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 47. Margarethe was ook bekend als Houw.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cathrina Aert werd gedoopt in Jan 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 8 Aug 1731 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 65.

887      ii.  Anna Margaretha Aert 13 (geboren op 17 Feb 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden in Jan 1751 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

888     iii.  Johann Aert 13 (gedoopt op 27 Apr 1673 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 10 Dec 1713 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         iv.  Margarethe Aert werd gedoopt in 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 23 Jan 1751 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 76.

Gerd trouwde vervolgens met Anna Langemeyer, dochter van Hermann Langemeyer 13 en Angela,13 op 5 Aug 1685 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Anna werd gedoopt in 1634 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Aug 1701 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 67.


1775. Margarethe Hvemeyer 13 werd gedoopt in 1638 en is overleden op 13 Mei 1685 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 47. Margarethe was ook bekend als Houw.

Margarethe trouwde met Gerd Aert 13 op 23 Aug 1665 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Gerd werd gedoopt in 1638 en is overleden op 17 Mrt 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 78. Gerd was ook bekend als Gerhard Artmeyer.

1776. Gerd Aert,13 zoon van Herman Aert 13 en Anna Wulf,13 werd gedoopt in 1638 en is overleden op 17 Mrt 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 78. Gerd was ook bekend als Gerhard Artmeyer.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

1777. Margarethe Hvemeyer 13 werd gedoopt in 1638 en is overleden op 13 Mei 1685 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 47. Margarethe was ook bekend als Houw.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

1778. Johann Schlickelmann,13 zoon van Johann Schlickelmann 13 en Angela,13 werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Mrt 1707 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirt. 13

Johann trouwde met Margarethe Huessmann 13 in 1655. Margarethe werd gedoopt in 1635 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 16 Mei 1703 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 68.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catharina Schlickelmann werd gedoopt in 1656 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 17 Sep 1692 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 36.

         ii.  Johan Schlickelmann werd gedoopt op 6 Feb 1658 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 10 Dec 1713 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 55.

        iii.  Angela Schlickelmann werd gedoopt op 14 Dec 1659 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Mrt 1687 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 27. Angela was ook bekend als Engel.

         iv.  Gerard Schlickelmann werd gedoopt op 12 Dec 1661 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 25 Apr 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 54.

889       v.  Anna Schlickelmann 13 (gedoopt op 2 Jun 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 15 Mei 1730 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         vi.  Jurgen Georg Schlickelmann werd gedoopt op 10 Sep 1667 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

        vii.  Margarethe Schlickelmann werd gedoopt op 28 Dec 1670 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 1 Apr 1721 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 50.


1779. Margarethe Huessmann,13 dochter van Gerard Huessmann en Agnes, werd gedoopt in 1635 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 16 Mei 1703 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 68.

Margarethe trouwde met Johann Schlickelmann 13 in 1655. Johann werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Mrt 1707 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 77.

1784. Herman Schrakamp,13 zoon van Jrgen Schrakamp 13 en Catharina,13 werd geboren in 1636 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 11 Aug 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 75.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirt. 13

Herman trouwde met Angela Langemeyer 13 op 11 Jan 1665 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Angela werd geboren in 1640 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 31 Dec 1699 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 59. Angela was ook bekend als Engel.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hermann Schrakamp Schrakamp werd gedoopt op 31 Jan 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Aug 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 50. Hermann was ook bekend als Zu Nordhausen.

         ii.  Catharina Schrakamp werd gedoopt op 24 Feb 1669 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 4 Feb 1737 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 67.

892     iii.  Henric Schrakamp 13 (gedoopt op 2 Feb 1672 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 8 Nov 1734 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

         iv.  Gertrud Schrakamp werd gedoopt op 13 Jul 1674 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 4 Dec 1731 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 57.

          v.  Johan Schrakamp werd gedoopt op 19 Jan 1677 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 27 Mrt 1741 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 64.

         vi.  Jurgen Schrakamp werd gedoopt in 1679 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 21 Jul 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 27.

        vii.  Lubbert Schrakamp werd gedoopt op 5 Jul 1682 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Mei 1745 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 62. Lubbert was ook bekend als Merschmeijer.

       viii.  Gerdt Schrakamp werd gedoopt op 26 Sep 1688 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.


1785. Angela Langemeyer,13 dochter van Hermann Langemeyer 13 en Angela,13 werd geboren in 1640 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 31 Dec 1699 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 59. Angela was ook bekend als Engel.

Angela trouwde met Herman Schrakamp 13 op 11 Jan 1665 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany. Herman werd geboren in 1636 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 11 Aug 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 75.

1786. Hermann Moor,13 zoon van Gerard Moor 13 en Anna Nagelmann,13 werd geboren in 1634 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Nov 1719 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 85.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

1787. Euphemia Heyler,13 dochter van Johan Heyler 13 en Anna,13 werd geboren in 162913 en is overleden op 30 Dec 1695 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 66.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

1952. Henricus Joannes van Peer 15 werd geboren in 1630.15

Henricus trouwde met Joanna Antonius.15

Kind uit dit huwelijk:

976       i.  Engelbertus Angelus Hendricks van Peer 15 (gedoopt op 21 Jun 1655 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)


1953. Joanna Antonius .15

Joanna trouwde met Henricus Joannes van Peer.15 Henricus werd geboren in 1630.15

1956. Adrianus Cornelis van Nispen,20 zoon van Cornelis Adrianus van Nispen 20 en Anne Jans Vrijters,20 werd geboren op 21 Jun 1633 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden op 30 Nov 1707 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 74.

Adrianus trouwde met Helena Jacobs de Leeuw.20

Adrianus trouwde vervolgens met Huberta.20

Kind uit dit huwelijk:

978       i.  Lambertus Adrianus van Nispen 15,20 (geboren in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)


1957. Huberta .20

Huberta trouwde met Adrianus Cornelis van Nispen.20 Adrianus werd geboren op 21 Jun 1633 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden op 30 Nov 1707 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 74.

1958. Antonij Ossenblok 20 werd geboren in 1640.20

Antonij trouwde met Joosken Konincx.20 Joosken werd geboren in 1640.20

Kind uit dit huwelijk:

979       i.  Catharina Antonius Ossenblok 15,20 (geboren op 9 Aug 1663 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland - overleden op 20 Mei 1723 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)


1959. Joosken Konincx 20 werd geboren in 1640.20

Joosken trouwde met Antonij Ossenblok.20 Antonij werd geboren in 1640.20

2000. Jacobus van Noten,19 zoon van Petrus van Noten 19 en Maria Vermeulen,19 werd geboren op 30 Nov 1643 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

Jacobus trouwde met Maria Van Hoeven.19

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Joanna van Noten 19 werd geboren op 13 Nov 1668 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         ii.  Joanna van Noten 19 werd geboren op 22 Dec 1669 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

        iii.  Anna van Noten 19 werd geboren op 13 Nov 1671 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         iv.  Maria van Noten 19 werd geboren op 3 Feb 1675 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

1000       v.  Petrus van Noten 19 (geboren op 13 Jul 1678 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium - overleden op 7 Jan 1758 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium)

         vi.  Catharina van Noten 19 werd geboren op 13 Mrt 1681 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

        vii.  Elisabeth van Noten 19 werd geboren op 15 Aug 1683 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

       viii.  Petronella van Noten 19 werd geboren op 18 Nov 1685 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         ix.  Joannes van Noten 19 werd geboren op 14 Dec 1687 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

          x.  Adrianus van Noten 19 werd geboren op 14 Dec 1687 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19


2001. Maria Van Hoeven .19

Maria trouwde met Jacobus van Noten.19 Jacobus werd geboren op 30 Nov 1643 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

2002. Joannes Van Den Broeck .19

Joannes trouwde met Elisabeth Wouters.19

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Barbara Van Den Broeck 19 werd geboren op 20 Jan 1669 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         ii.  Cornelius Van Den Broeck 19 werd geboren op 10 Jun 1670 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

        iii.  Petrus Van Den Broeck 19 werd geboren op 30 Dec 1671 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         iv.  Adrianus Van Den Broeck 19 werd geboren op 12 Feb 1673 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

          v.  Hendricus Van Den Broeck 19 werd geboren op 1 Aug 1675 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

1001      vi.  Anna Van Den Broeck 19 (geboren op 22 Jan 1678 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium - overleden op 26 Okt 1727 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium)

        vii.  Maria Van Den Broeck 19 werd geboren op 30 Aug 1680 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

       viii.  Joannes Baptista Van Den Broeck 19 werd geboren op 9 Jun 1682 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         ix.  Martinus Van Den Broeck 19 werd geboren op 28 Okt 1684 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

          x.  Christina Van Den Broeck 19 werd geboren op 27 Apr 1687 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         xi.  Joanna Van Den Broeck 19 werd geboren op 28 Jan 1689 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19


2003. Elisabeth Wouters .19

Elisabeth trouwde met Joannes Van Den Broeck.19
Afbeelding

vorige  12de Generatie  Volgende
2048. Bernt Herinck is overleden vr 1620 in Weerselo, , Overijssel, Netherlands.

Algemene notities: Was in 1612 al overleden in Weerselo, blijkens een verklaring omtrent het gedrag van Lambert.

Bernt trouwde met iemand.

Zijn kind was:

1024       i.  Lambert Herinck


3218. Johan Haaring werd geboren in 1602 en is overleden na 1662.

Johan trouwde met Enneke Winkelmans. Enneke werd geboren in 1612 en is overleden na 1662.

Kind uit dit huwelijk:

1609       i.  Margaretha Haer (geboren in 1639 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 29 Sep 1700 in Emsdetten, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


3219. Enneke Winkelmans werd geboren in 1612 en is overleden na 1662.

Enneke trouwde met Johan Haaring. Johan werd geboren in 1602 en is overleden na 1662.

3376. Pieter Jacobsz Jachtman, zoon van Jacob Pieterse Jachtman, werd gedoopt op 15 Aug 1627 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schipper varende op Noorwegen, eigenaar van het schip St.Maria, 1660-1667.

Religie: Gereformeerd.

Pieter trouwde met Trijn Cornelisdr op 25 Apr 1649 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Kinderen uit dit huwelijk:

1688       i.  Cornelis Jachtman 11 (geboren in 1649 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands - overleden in 1687 in Riga, , Riga, Latvia)

         ii.  Jacob Pietersz Jachtman werd geboren op 28 Mei 1651 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

        iii.  Jan Pieters Jachtman werd gedoopt op 18 Sep 1653 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.


3377. Trijn Cornelisdr .

Trijn trouwde met Pieter Jacobsz Jachtman op 25 Apr 1649 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. Pieter werd gedoopt op 15 Aug 1627 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

3440. Johannes Hamers 24 werd geboren in 1632 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 25 Apr 1684 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 52.

Algemene notities: Dit echtpaar had 3 dochters en en zoon.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landbouwer.

Johannes trouwde met Sybilla Jans 24 op 12 Feb 1657 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Sybilla werd gedoopt op 24 Okt 1635 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 18 Jan 1709 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 73.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Hamers werd gedoopt op 5 Sep 1658 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

1720      ii.  Leonardus Hamers 24 (gedoopt op 16 Apr 1661 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 30 Aug 1707 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

        iii.  Anna Hamers werd gedoopt op 9 Mrt 1664 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden in 1697 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 33.

         iv.  Gertrudis Hamers werd gedoopt op 27 Jan 1672 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 1 Apr 1754 in Peer, , Limburg, Belgium at age 82.


3441. Sybilla Jans,24 dochter van Arnoldus Jans 24 en Anna Dyrcks,24 werd gedoopt op 24 Okt 1635 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 18 Jan 1709 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 73.

Sybilla trouwde met Johannes Hamers 24 op 12 Feb 1657 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Johannes werd geboren in 1632 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 25 Apr 1684 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 52.

3442. Leonardus Joris 24 is overleden na 1664.24

Leonardus trouwde met Joanna Francken.24 Joanna is overleden na 1664.24

Kind uit dit huwelijk:

1721       i.  Margaretha Joris 24 (gedoopt op 20 Jul 1664 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 14 Feb 1709 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)


3443. Joanna Francken 24 is overleden na 1664.24

Joanna trouwde met Leonardus Joris.24 Leonardus is overleden na 1664.24

3444. Jan Henderix 24 werd geboren in 162024 en is overleden op 10 Mrt 1673 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 53.

Jan trouwde met Maria Dreissen.24 Maria werd geboren in 162024 en is overleden na 1650.24

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trutgen Henderix werd geboren op 30 Sep 1638 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

         ii.  Jan Henderix werd geboren op 31 Jan 1641 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

        iii.  Hendrik Henderix werd gedoopt op 2 Aug 1643 in Brunssum, , Limburg, Netherlands.

1722      iv.  Joannes Henderix 24 (geboren in Jan 1645 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 22 Jan 1722 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

          v.  Catharina Henderix werd gedoopt op 24 Aug 1650 in Brunssum, , Limburg, Netherlands en is overleden op 18 Feb 1684 in Brunssum, , Limburg, Netherlands at age 33.


3445. Maria Dreissen 24 werd geboren in 162024 en is overleden na 1650.24

Maria trouwde met Jan Henderix.24 Jan werd geboren in 162024 en is overleden op 10 Mrt 1673 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 53.

3446. Thomas Reijngens,24 zoon van Reiner Mevis 24 en Gertruid Molkers,24 werd geboren in Jan 1632 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden na 1661.24

Thomas trouwde met Joanna Herman 24 op 12 Nov 1656 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Joanna is overleden na 1661.24

Kinderen uit dit huwelijk:

1723       i.  Maria Reijners 24 (geboren in Sep 1657 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 25 Okt 1728 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

         ii.  Reinerus Renckens 24 werd geboren op 15 Jan 1659 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden op 22 Nov 1701 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 42.

        iii.  Catharina Reijngens werd geboren in 1660 en is overleden in 1660.

         iv.  Catharina Reijngens werd geboren in 1661.


3447. Joanna Herman 24 is overleden na 1661.24

Joanna trouwde met Thomas Reijngens 24 op 12 Nov 1656 in Brunssum, , Limburg, Netherlands. Thomas werd geboren in Jan 1632 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 en is overleden na 1661.24

3448. Serveer Herinx werd geboren in 1645 en is overleden op 2 Mei 1716 in Schinveld, , Limburg, Netherlands at age 71.

Serveer trouwde met Agnes Heerlers in 1668. Agnes werd geboren in 1647.

Kind uit dit huwelijk:

1724       i.  Joannes Herinx (geboren in 1670 in Schinveld, , Limburg, Netherlands)


3449. Agnes Heerlers werd geboren in 1647.

Agnes trouwde met Serveer Herinx in 1668. Serveer werd geboren in 1645 en is overleden op 2 Mei 1716 in Schinveld, , Limburg, Netherlands at age 71.

3452. Theodori Gallas werd geboren in 1620 en is overleden op 10 Mrt 1677 in Nuth, , Limburg, Netherlands at age 57. Theodori was ook bekend als Dirk.

Theodori trouwde met Gertrudis. Gertrudis werd geboren in 1622.

Kinderen uit dit huwelijk:

1726       i.  Jacobus Gallas (geboren in 1655 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 6 Mei 1704 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)

         ii.  Theodorus Gallas werd geboren in 1660.

        iii.  Gertruid Gallas werd geboren in 1665 en werd gedoopt op 5 Mei 1665 in Nuth, , Limburg, Netherlands.


3453. Gertrudis werd geboren in 1622.

Gertrudis trouwde met Theodori Gallas. Theodori werd geboren in 1620 en is overleden op 10 Mrt 1677 in Nuth, , Limburg, Netherlands at age 57. Theodori was ook bekend als Dirk.

3454. Petrus Habets werd geboren in 1630.

Petrus trouwde met Cecilia Schoenmaeckers in 1655. Cecilia werd geboren in 1630.

Kind uit dit huwelijk:

1727       i.  Binae Habets (gedoopt op 8 Jan 1658 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 1 Dec 1725 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)


3455. Cecilia Schoenmaeckers werd geboren in 1630.

Cecilia trouwde met Petrus Habets in 1655. Petrus werd geboren in 1630.

3464. Gerard Moor 13 werd geboren in 1600 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Jun 1674 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 74.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

3465. Anna Nagelmann 13 werd geboren in 1600 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 en is overleden op 2 Sep 1688 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 88.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

3484. Johann Spieker 13 werd geboren in 160013 en is overleden op 23 Apr 1682 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 82.

Johann trouwde met Catharina 13 in 1624. Catharina werd geboren in 160413 en is overleden op 1 Mei 1673 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 69.

Kind uit dit huwelijk:

1742       i.  Johann Spieker 13 (geboren in 1628 - overleden op 17 Nov 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


3485. Catharina 13 werd geboren in 160413 en is overleden op 1 Mei 1673 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 69.

Catharina trouwde met Johann Spieker 13 in 1624. Johann werd geboren in 160013 en is overleden op 23 Apr 1682 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 82.

3540. Henric Koller werd gedoopt in 1600.

Henric trouwde met Margarethe.

Kind uit dit huwelijk:

1770       i.  Dominicus Koller (gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 12 Jun 1688 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


3541. Margarethe .

Margarethe trouwde met Henric Koller. Henric werd gedoopt in 1600.

3544. Jrgen Covers 13 werd geboren in 160013 en is overleden op 20 Jan 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 66.

Jrgen trouwde met Aleid 13 in 1627. Aleid werd geboren in 160513 en is overleden op 26 Dec 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 59.

Kind uit dit huwelijk:

1772       i.  Johannes Henricus Covers 13 (gedoopt in 1635 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 19 Jan 1703 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


3545. Aleid 13 werd geboren in 160513 en is overleden op 26 Dec 1664 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 59.

Aleid trouwde met Jrgen Covers 13 in 1627. Jrgen werd geboren in 160013 en is overleden op 20 Jan 1666 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 66.

3546. Heinrich Brinckmann 13 werd geboren in 160413 en is overleden op 5 Mrt 1665 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 61.

Heinrich trouwde met Anna 13 in 1632. Anna werd geboren in 161013 en is overleden op 26 Feb 1670 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 60.

Kind uit dit huwelijk:

1773       i.  Elisabeth Brinckmann 13 (gedoopt in 1640 - overleden op 17 Nov 1693 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


3547. Anna 13 werd geboren in 161013 en is overleden op 26 Feb 1670 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 60.

Anna trouwde met Heinrich Brinckmann 13 in 1632. Heinrich werd geboren in 160413 en is overleden op 5 Mrt 1665 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 61.

3548. Herman Aert 13 werd gedoopt in 1605 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Mei 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 70. Herman was ook bekend als Artmeyer.

Herman trouwde met Anna Wulf 13 in 1631. Anna werd gedoopt in 1610 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Sep 1680 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 70.

Kind uit dit huwelijk:

1774       i.  Gerd Aert 13 (gedoopt in 1638 - overleden op 17 Mrt 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


3549. Anna Wulf 13 werd gedoopt in 1610 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 15 Sep 1680 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 70.

Anna trouwde met Herman Aert 13 in 1631. Herman werd gedoopt in 1605 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Mei 1675 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 70. Herman was ook bekend als Artmeyer.

3556. Johann Schlickelmann 13 werd geboren in 160013 en is overleden op 9 Nov 1674 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 74.

Johann trouwde met Angela 13 in 1625.

Kind uit dit huwelijk:

1778       i.  Johann Schlickelmann 13 (gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 11 Mrt 1707 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


3557. Angela .13

Angela trouwde met Johann Schlickelmann 13 in 1625. Johann werd geboren in 160013 en is overleden op 9 Nov 1674 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 74.

3558. Gerard Huessmann .

Gerard trouwde met Agnes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lambert Huessmann werd gedoopt in 1626 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 7 Nov 1722 in Ibbenbren, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 96.

1779      ii.  Margarethe Huessmann 13 (gedoopt in 1635 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 16 Mei 1703 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

        iii.  Herman Huessmann werd gedoopt in 1640 en is overleden in Feb 1711 at age 71.


3559. Agnes .

Agnes trouwde met Gerard Huessmann.

3568. Jrgen Schrakamp 13 werd geboren in 160813 en is overleden op 21 Jul 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 98.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Landwirt. 13

Jrgen trouwde met Catharina 13 in 1629. Catharina werd geboren in 160913 en is overleden op 16 Jan 1686 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 77.

Kind uit dit huwelijk:

1784       i.  Herman Schrakamp 13 (geboren in 1636 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 11 Aug 1711 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


3569. Catharina 13 werd geboren in 160913 en is overleden op 16 Jan 1686 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 77.

Catharina trouwde met Jrgen Schrakamp 13 in 1629. Jrgen werd geboren in 160813 en is overleden op 21 Jul 1706 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 98.

3570. Hermann Langemeyer,13 zoon van Lubbeke Langemeyer en Engel, werd geboren in 160013 en is overleden op 11 Feb 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 68. Hermann was ook bekend als Colon.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Erbpchter. 13

Hermann trouwde met Angela 13 in 1629. Angela werd geboren in 160513 en is overleden op 9 Jun 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 78.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hermann Langemeyer werd gedoopt in 1630 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 4 Feb 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 38. Hermann was ook bekend als Colon.

         ii.  Anna Langemeyer werd gedoopt in 1634 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 2 Aug 1701 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 67.

        iii.  Margarethe Langemeyer werd gedoopt in 1638 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 10 Mrt 1696 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 58.

1785      iv.  Angela Langemeyer 13 (geboren in 1640 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany - overleden op 31 Dec 1699 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)

          v.  Jurgen Langemeyer werd gedoopt in 1642 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 9 Feb 1698 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 56.

         vi.  Lubbert Langemeyer werd gedoopt in 1646 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 4 Jul 1716 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany at age 70.

        vii.  Gertrud Langemeyer werd gedoopt in 1653 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany en is overleden op 11 Apr 1715 at age 62.


3571. Angela 13 werd geboren in 160513 en is overleden op 9 Jun 1683 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 78.

Angela trouwde met Hermann Langemeyer 13 in 1629. Hermann werd geboren in 160013 en is overleden op 11 Feb 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany13 at age 68. Hermann was ook bekend als Colon.

3912. Cornelis Adrianus van Nispen,20 zoon van Adrianus Cornelis Jacobs van Nispen 20 en Heijlwiges Hugen,20 werd geboren op 12 Jan 1603 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden op 25 Dec 1669 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 66.

Cornelis trouwde met Anne Jans Vrijters.20 Anne werd geboren op 25 Nov 1607 in Zundert, , Noord-Brabant, Netherlands.20

Kind uit dit huwelijk:

1956       i.  Adrianus Cornelis van Nispen 20 (geboren op 21 Jun 1633 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden op 30 Nov 1707 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands)


3913. Anne Jans Vrijters,20 dochter van Jan Antonis Vrijters 20 en Teuntje Goort Stevens,20 werd geboren op 25 Nov 1607 in Zundert, , Noord-Brabant, Netherlands.20

Anne trouwde met Cornelis Adrianus van Nispen.20 Cornelis werd geboren op 12 Jan 1603 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden op 25 Dec 1669 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 66.

4000. Petrus van Noten 19 werd geboren in 1600.19

Petrus trouwde met Maria Vermeulen.19

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Adriana van Noten 19 werd geboren op 19 Jan 1625 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         ii.  Dyonisius van Noten 19 werd geboren op 19 Jan 1630 in Beerzel, , Antwerpen, Belgium.19

        iii.  Barbara van Noten 19 werd geboren op 5 Feb 1632 in Beerzel, , Antwerpen, Belgium.19

         iv.  Petrus van Noten 19 werd geboren op 15 Okt 1634 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

          v.  Joanna van Noten 19 werd geboren op 18 Dec 1636 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

         vi.  Egidius van Noten 19 werd geboren op 2 Aug 1639 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

        vii.  Magdalena van Noten 19 werd geboren op 28 Mrt 1641 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

2000    viii.  Jacobus van Noten 19 (geboren op 30 Nov 1643 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium)

         ix.  Maria van Noten 19 werd geboren op 15 Apr 1646 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19

          x.  Anna van Noten 19 werd geboren op 6 Mei 1648 in Heist-op-den-Berg, , Antwerpen, Belgium.19


4001. Maria Vermeulen .19

Maria trouwde met Petrus van Noten.19 Petrus werd geboren in 1600.19
Afbeelding

vorige  13de Generatie  Volgende
6752. Jacob Pieterse Jachtman werd geboren in 1605 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

Vermeldenswaardige gegevens:

Religie: Rooms Katholiek.

Jacob trouwde met iemand.

Zijn kinderen waren:

          i.  Dochter Jachtman werd geboren in 1625 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands.

3376      ii.  Pieter Jacobsz Jachtman (gedoopt op 15 Aug 1627 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands)


6882. Arnoldus Jans 24 is overleden na 1635.24

Arnoldus trouwde met Anna Dyrcks.24 Anna is overleden na 1635.24

Kind uit dit huwelijk:

3441       i.  Sybilla Jans 24 (gedoopt op 24 Okt 1635 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden op 18 Jan 1709 in Brunssum, , Limburg, Netherlands)


6883. Anna Dyrcks 24 is overleden na 1635.24

Anna trouwde met Arnoldus Jans.24 Arnoldus is overleden na 1635.24

6892. Reiner Mevis 24 werd geboren in 160024 en is overleden op 21 Mei 1651 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 51.

Reiner trouwde met Gertruid Molkers 24 in 1630. Gertruid werd geboren in 160024 en is overleden na 1632.24

Kind uit dit huwelijk:

3446       i.  Thomas Reijngens 24 (geboren in Jan 1632 in Brunssum, , Limburg, Netherlands - overleden na 1661)


6893. Gertruid Molkers 24 werd geboren in 160024 en is overleden na 1632.24

Gertruid trouwde met Reiner Mevis 24 in 1630. Reiner werd geboren in 160024 en is overleden op 21 Mei 1651 in Brunssum, , Limburg, Netherlands24 at age 51.

7140. Lubbeke Langemeyer werd gedoopt in 1560 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

Lubbeke trouwde met Engel in 1590.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Langemeyer werd gedoopt in 1590 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

3570      ii.  Hermann Langemeyer 13 (geboren in 1600 - overleden op 11 Feb 1668 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany)


7141. Engel .

Engel trouwde met Lubbeke Langemeyer in 1590. Lubbeke werd gedoopt in 1560 in Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany.

7824. Adrianus Cornelis Jacobs van Nispen,20 zoon van Cornelis Jacobsz van Nispen 20 en Maria Adriaans de Costers,20 werd geboren in 1572 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden op 18 Okt 1628 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 56.

Adrianus trouwde met Heijlwiges Hugen.20 Heijlwiges werd geboren in 1570.20

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Petrus van Nispen werd gedoopt op 2 Jul 1598.

         ii.  Marinus van Nispen werd gedoopt op 16 Jul 1600.

3912     iii.  Cornelis Adrianus van Nispen 20 (geboren op 12 Jan 1603 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden op 25 Dec 1669 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands)


7825. Heijlwiges Hugen,20 dochter van Cornelis Jacobsz Hugen, werd geboren in 1570.20

Heijlwiges trouwde met Adrianus Cornelis Jacobs van Nispen.20 Adrianus werd geboren in 1572 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden op 18 Okt 1628 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 56.

7826. Jan Antonis Vrijters 20 werd geboren in 1570.20

Jan trouwde met Teuntje Goort Stevens.20 Teuntje werd geboren in 1570.20

Kind uit dit huwelijk:

3913       i.  Anne Jans Vrijters 20 (geboren op 25 Nov 1607 in Zundert, , Noord-Brabant, Netherlands)


7827. Teuntje Goort Stevens 20 werd geboren in 1570.20

Teuntje trouwde met Jan Antonis Vrijters.20 Jan werd geboren in 1570.20
Afbeelding

vorige  14de Generatie  Volgende
15648. Cornelis Jacobsz van Nispen,20 zoon van Jacob Cornelisz van Nispen 20 en Jacomijn Geertdr van Roetvenne,20 werd geboren in 1545 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden in 1602 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 57.

Cornelis trouwde met Maria Adriaans de Costers.20 Maria werd geboren in 1546 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden in 1583 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland20 at age 37. Maria was ook bekend als Dane.20

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Janna Antonetta van Nispen 20 werd geboren in 1570.20

         ii.  Lambrecht Adriaanszn van Nispen werd geboren in 1570 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 18 Okt 1628 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands at age 58.

7824     iii.  Adrianus Cornelis Jacobs van Nispen 20 (geboren in 1572 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden op 18 Okt 1628 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands)

         iv.  Helena Agatha Adriaansdr van Nispen

          v.  Maria Adriaansdr van Nispen


15649. Maria Adriaans de Costers,20 dochter van Adriaan Cornelis de Costers 20 en Margreet Peetersen van Vliet,20 werd geboren in 1546 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden in 1583 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland20 at age 37. Maria was ook bekend als Dane.20

Maria trouwde met Cornelis Jacobsz van Nispen.20 Cornelis werd geboren in 1545 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden in 1602 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 57.

15650. Cornelis Jacobsz Hugen 20 werd geboren in 1540.20

Cornelis trouwde met iemand.

Zijn kind was:

7825       i.  Heijlwiges Hugen 20 (geboren in 1570)


Afbeelding

vorige  15de Generatie  Volgende
31296. Jacob Cornelisz van Nispen,20 zoon van Cornelis Claas van Nispen 20 en Elisabeth Adriaansz de Coter,20 werd geboren in 1505 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden in 1561 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 56.

Jacob trouwde met Jacomijn Geertdr van Roetvenne.20 Jacomijn werd geboren in 1510.20

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerrit Jacobsz van Nispen 20

15648       ii.  Cornelis Jacobsz van Nispen 20 (geboren in 1545 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden in 1602 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands)

           iii.  Adriaan van Nispen werd geboren in 1545 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden in 1602 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands at age 57.

            iv.  Dingena Jacobsdr van Nispen werd geboren in 1546 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands.


31297. Jacomijn Geertdr van Roetvenne,20 dochter van Jacob Geertsen van Roetvenne 20 en Adriana Engels Cornelis Soeten,20 werd geboren in 1510.20

Jacomijn trouwde met Jacob Cornelisz van Nispen.20 Jacob werd geboren in 1505 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden in 1561 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 56.

31298. Adriaan Cornelis de Costers,20 zoon van Daniel Schuitens de Costers 20 en Cornelia Veijs,20 werd geboren in 1510 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands.20

Adriaan trouwde met Margreet Peetersen van Vliet.20 Margreet werd geboren in 1510 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden in 1574 at age 64.

Kinderen uit dit huwelijk:

             i.  Frans Adriaanszn de Costers werd geboren in 1540.

15649       ii.  Maria Adriaans de Costers 20 (geboren in 1546 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden in 1583 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)

           iii.  Domus Adriaanszn de Costers werd geboren in 1549 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden op 27 Mrt 1638 at age 89.


31299. Margreet Peetersen van Vliet,20 dochter van Peter Jacobsz van Vliet 20 en Cornelia Adriaan Tack,20 werd geboren in 1510 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden in 1574 at age 64.

Margreet trouwde met Adriaan Cornelis de Costers.20 Adriaan werd geboren in 1510 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands.20
Afbeelding

vorige  16de Generatie  Volgende
62592. Cornelis Claas van Nispen,20 zoon van Claas Nicolaas Pouwel van Nispen 20 en Kateryna Hermans Claesse, werd geboren in 1475.

Cornelis trouwde met Elisabeth Adriaansz de Coter.20 Elisabeth werd geboren in 147920 en is overleden op 14 Jan 155320 at age 74.

Kind uit dit huwelijk:

31296        i.  Jacob Cornelisz van Nispen 20 (geboren in 1505 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden in 1561 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands)


62593. Elisabeth Adriaansz de Coter,20 dochter van Adriaen Willems de Coter, werd geboren in 147920 en is overleden op 14 Jan 155320 at age 74.

Elisabeth trouwde met Cornelis Claas van Nispen.20 Cornelis werd geboren in 1475.

62594. Jacob Geertsen van Roetvenne,20 zoon van Geert van Roetven, werd geboren in 148020 en is overleden in 151220 at age 32. Jacob was ook bekend als Rutfen.20

Jacob trouwde met Adriana Engels Cornelis Soeten.20 Adriana werd geboren in 1480.20

Kinderen uit dit huwelijk:

31297        i.  Jacomijn Geertdr van Roetvenne 20 (geboren in 1510)

            ii.  Digna van Roetvenne 20


62595. Adriana Engels Cornelis Soeten,20 dochter van Engel Cornelis Soeten 20 en Digna Lamberts Luten,20 werd geboren in 1480.20

Adriana trouwde met Jacob Geertsen van Roetvenne.20 Jacob werd geboren in 148020 en is overleden in 151220 at age 32. Jacob was ook bekend als Rutfen.20

62596. Daniel Schuitens de Costers 20 werd geboren in 1480.20

Daniel trouwde met Cornelia Veijs.20 Cornelia werd geboren in 1480.20

Kind uit dit huwelijk:

31298        i.  Adriaan Cornelis de Costers 20 (geboren in 1510 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands)


62597. Cornelia Veijs 20 werd geboren in 1480.20

Cornelia trouwde met Daniel Schuitens de Costers.20 Daniel werd geboren in 1480.20

62598. Peter Jacobsz van Vliet,20 zoon van Jacob Jacobszn van Vliet en Kathelijn Petersdr Wissen, werd geboren vr 1476 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden vr 1512.

Peter trouwde met Cornelia Adriaan Tack.20 Cornelia werd geboren in 1480 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden op 26 Aug 1536 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 56.

Kind uit dit huwelijk:

31299        i.  Margreet Peetersen van Vliet 20 (geboren in 1510 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden in 1574)


62599. Cornelia Adriaan Tack,20 dochter van Adriaen Thoniszn Tack en Pieternelle Jansdr Deeselvoet, werd geboren in 1480 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden op 26 Aug 1536 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 at age 56.

Cornelia trouwde met Peter Jacobsz van Vliet.20 Peter werd geboren vr 1476 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands20 en is overleden vr 1512.
Afbeelding

vorige  17de Generatie  Volgende
125184. Claas Nicolaas Pouwel van Nispen .20

Claas trouwde met Kateryna Hermans Claesse. Kateryna werd geboren in 1440 en is overleden op 30 Jun 1511 at age 71.

Kind uit dit huwelijk:

62592        i.  Cornelis Claas van Nispen 20 (geboren in 1475)


125185. Kateryna Hermans Claesse werd geboren in 1440 en is overleden op 30 Jun 1511 at age 71.

Kateryna trouwde met Claas Nicolaas Pouwel van Nispen.20

125186. Adriaen Willems de Coter is overleden op 6 Mrt 1504.

Adriaen trouwde met iemand.

Zijn kind was:

62593        i.  Elisabeth Adriaansz de Coter 20 (geboren in 1479 - overleden op 14 Jan 1553)


125188. Geert van Roetven .20

Geert trouwde met iemand.

Zijn kind was:

62594        i.  Jacob Geertsen van Roetvenne 20 (geboren in 1480 - overleden in 1512)


125190. Engel Cornelis Soeten 20 werd geboren in 1450.20

Engel trouwde met Digna Lamberts Luten.20 Digna werd geboren in 1450.20

Kind uit dit huwelijk:

62595        i.  Adriana Engels Cornelis Soeten 20 (geboren in 1480)


125191. Digna Lamberts Luten,20 dochter van Lambert Pierz Luten, werd geboren in 1450.20

Digna trouwde met Engel Cornelis Soeten.20 Engel werd geboren in 1450.20

125196. Jacob Jacobszn van Vliet werd geboren in 1450 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden in 1497 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands at age 47.

Jacob trouwde met Kathelijn Petersdr Wissen. Kathelijn werd geboren in 1450.

Kind uit dit huwelijk:

62598        i.  Peter Jacobsz van Vliet 20 (geboren vr 1476 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden vr 1512)


125197. Kathelijn Petersdr Wissen werd geboren in 1450.

Kathelijn trouwde met Jacob Jacobszn van Vliet. Jacob werd geboren in 1450 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands en is overleden in 1497 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands at age 47.

125198. Adriaen Thoniszn Tack, zoon van Lambert Tack en Gertruyd, werd geboren in 1432 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden op 9 Jul 1509 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland at age 77.

Adriaen trouwde met Pieternelle Jansdr Deeselvoet. Pieternelle werd geboren in 1435 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden na 1499.

Kind uit dit huwelijk:

62599        i.  Cornelia Adriaan Tack 20 (geboren in 1480 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands - overleden op 26 Aug 1536 in Sprundel, , Noord-Brabant, Netherlands)


125199. Pieternelle Jansdr Deeselvoet, dochter van Jan Jacobs Deeselvoet en Meusse de Wolff, werd geboren in 1435 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden na 1499.

Pieternelle trouwde met Adriaen Thoniszn Tack. Adriaen werd geboren in 1432 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden op 9 Jul 1509 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland at age 77.
Afbeelding

vorige  18de Generatie
250382. Lambert Pierz Luten 20 werd geboren in 1420.20

Lambert trouwde met iemand.

Zijn kind was:

125191       i.  Digna Lamberts Luten 20 (geboren in 1450)


250396. Lambert Tack .

Lambert trouwde met Gertruyd.

Kind uit dit huwelijk:

125198       i.  Adriaen Thoniszn Tack (geboren in 1432 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland - overleden op 9 Jul 1509 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland)


250397. Gertruyd .

Gertruyd trouwde met Lambert Tack.

250398. Jan Jacobs Deeselvoet werd geboren in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden na 12 Jul 1477 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.

Jan trouwde met Meusse de Wolff.

Kind uit dit huwelijk:

125199       i.  Pieternelle Jansdr Deeselvoet (geboren in 1435 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland - overleden na 1499)


250399. Meusse de Wolff .

Meusse trouwde met Jan Jacobs Deeselvoet. Jan werd geboren in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland en is overleden na 12 Jul 1477 in Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Jan 2023 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door jaap@haring.in