arrow arrow arrow arrow
Jan Haring
(1816-1873)
Geertje Mourits
(1800-1849)
Jan Haaker
(1806-1845)
Neeltje Heddes
(1813-1879)
Johannes Haring
(1840-1917)
Antje Haaker
(1840-1915)

Bernardus Haring
(1872-1925)

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Elisabeth Bot

Bernardus Haring 1,3

  • Born: 15 Jun 1872, Zijpe, Schagen, , Noord-Holland, Netherlands 1,3
  • Marriage (1): Elisabeth Bot on 1 Oct 1897 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands
  • Died: 6 Aug 1925, Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 53 1,3
picture

bullet  General Notes:

Bernardus Haring was schoenmaker. Later begon hij aan het Kleine Noord te Hoorn een meubelzaak, welke nu door zijn kleinzoon Gerard wordt voortgezet. 1,3

picture

bullet  Noted events in his life were:

Occupation: Meubelverkoper.

Occupation: Schoenmaker. 1,3


picture

Bernardus married Elisabeth Bot, daughter of Pieter Bot and Debora de Haan, on 1 Oct 1897 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands. (Elisabeth Bot was born on 2 Feb 1871 in Wervershoof, , Noord-Holland, Netherlands 1,3 and died on 30 Jun 1938 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands 1,3.)


bullet  Marriage Notes:

1897

Op heden den Eersten October des jaare Achttien honderdzevenennegentig, des middags ten twaalf ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente HOORN , verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan
Bernardus Haring, oud vijfentwintig jaren, schoenmaker, geboren te Zijpe, wonende te Hoorn, ongehuwd, meerderjarige zoon van Jan Haring, pakhuisknecht, envan Antje Haker, zonder beroep, echtelieden, wonen de te Hoorn.
Elisabeth Bot, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Wervershoof, wonende te Hoorn, ongehuwd, meerderjarige dochter van Pieter Bot, overleden, en
van Dientje de Haan, zonder beroep, wonende te Hoorn, in der tijd echtelieden.
Verklarende de ouders van den bruidegom en de moeder der bruid, allen bij de voltrekking van dit huwelijk tegenwoordig, daartoe hunne toestemming te geven.
En hebben de verloofden tot dat einde aan ons overlegd de akten, waaruit blijkt dat de afkondigingen alhier onverhinderd hebben plaats gehad op Zondagen den negentienden en zes entwintigsten September jongstleden, extracten uit hunne geboorteakten, een extract uit de overlijdensakte van den vader der bruid, beneven het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie.
Waarna wij hen hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen als Man en Vrouw; hetwelke door hen, ieder in het bijzonder met Ja beantwoord zijnde,
hebben wij in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd, alles ingevolge de Wet en in tegenwoordigheid van Bernardus Haring, oud vijfenvijftig jaren, oom en Paulus Pronk, oud vijfen vijftig jaren, wijnkoopersknecht, geen verwant der bruidegoms; Gerrit Bot oud dertig jaren, gasfitter broeder - en
Hendricus Aloijsius Gijsbrechts oud zesendertig jaren, meubelmaker geen verwant der Bruid
Allen alhier woonachtig.
En is deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, behalve de moeder der bruid,
die verklaart dat zij niet kan schrijven.Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This website was created 6 Jan 2023 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by jaap@haring.in