arrow arrow arrow arrow
Jacob Klaasz Haaker
(1767-1808)
Antje Arendsd Meijne
(1767-1825)
Jacob Heddes
(1787-1839)
Maartje Cornelis Bakker
(1791-1856)
Jan Haaker
(1806-1845)
Neeltje Heddes
(1813-1879)

Antje Haaker
(1840-1915)

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Johannes Haring

Antje Haaker 3

  • Born: 9 Nov 1840, Schagen, , Noord-Holland, Netherlands 3
  • Marriage (1): Johannes Haring on 2 May 1869 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands
  • Died: 5 May 1915, Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 74 3
picture

bullet  Noted events in her life were:

Occupation: Naaister. 3


picture

Antje married Johannes Haring, son of Jan Haring and Geertje Mourits, on 2 May 1869 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. (Johannes Haring was born on 17 Jan 1840 in Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands 3,4 and died on 26 May 1917 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands 3,4.)


bullet  Marriage Notes:

1869

Heden den tweeden Mei Achttienhonderd Negen en Zestig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Schagen, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Jan Haring, weduwnaar van Marijtje Hoogland, van beroep daglooner, oud negen en twintig jaren, geboren te Hoogwoud en wonende te Schagen, onlangs te Wieringen, meerderjarige zoon van Jan Haring, vrachtrijder, wonende te Spanbroek en van Grietje Mourits, overleden En Antje Haaker, jongedochter, van beroep naaister, oud acht en twintig jaren
geboren en wonende te Schagen, meerderjarige dochter van Jan Haaker, overleden en van Neeltje Heddes, zonder beroep, wonende te Schagen.
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de eerste comparant is geboren den zeventienden Januarij acht tienhonderd en veertig en de tweede comparante den negen den November achttienhonderd en veertig; vervolgens: certificaat van voldoening aan de nationale militie van den bruidegom; overlijdens acte zijner vorige echtgenoote en die zijner moeder, overlijdens acte des vaders van de bruid en certificaat van den Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Wieringen, waaruit blijkt: dat de afkondigingen aldaar, even als in deze gemeente, op Zondagen,
den achttienden en vijf en twintigsten April dezes jaars zonder verhindering hebben plaats gehad.
De vader van den bruidegom en de moeder van de bruid bij het huwelijk tegenwoordig, hebben verklaard, daartoe hunne toestemming te geven.

Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
Jan Potveer, van beroep Scheepsmaker, oud veertig jaren, wonen de te Obdam, zwager van den bruidegom; Bernardus Haring, daglooner, oud zeven en twintig jaren, wonende te Wognum, broeder van den bruidegom; Jan Bleeker, van beroep Schipper, oud een en vijftig jaren, wonende te Schagen en Leendert Samuel van der Zanden, klerk ter secretarie van- en wonende te Schagen, oud zeven en twintig jaren, beide laatstge noemden geene betrekking van de verloofden.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de comparanten en de getuigen is ondertekend.Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This website was created 6 Jan 2023 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by jaap@haring.in