arrow arrow arrow arrow
Barend Janz. Haring
(1769-1851)
Geertje Janse Bakker
(1775-1838)
Maarten Mourits
(1773-1836)
Marijtje Bijwaard
(1764-1835)
Jan Haring
(1816-1873)
Geertje Mourits
(1800-1849)

Johannes Haring
(1840-1917)

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Marijtje Baarts Hoogland

2. Antje Haaker

Johannes Haring 3,4

  • Born: 17 Jan 1840, Hoogwoud, , Noord-Holland, Netherlands 3,4
  • Marriage (1): Marijtje Baarts Hoogland on 30 Apr 1865 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands
  • Marriage (2): Antje Haaker on 2 May 1869 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands
  • Died: 26 May 1917, Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands at age 77 3,4
picture

bullet  General Notes:

Voor zijn huwelijk met Antje Haaker woonde hij te Schagen en Wieringen. Kinderen worden geboren te Schagen, Zijpe en Broek in Waterland. Later trekt het gezin via Haarlemmerliede naar Hoorn. Begin 20-ste eeuw was Jan eigenaar van huizen aan de Veemarkt, het Kleine Noord, de Dubbele Buurt, Draafsingel, Gouw en Turfhaven te Hoorn. 3,4

picture

bullet  Noted events in his life were:

Occupation: Landman. 3,4


picture

Johannes married Marijtje Baarts Hoogland, daughter of Baart Claasz Hoogland and Cornelia Groot, on 30 Apr 1865 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands. (Marijtje Baarts Hoogland was born on 3 Dec 1838 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands 3,4 and died on 29 Mar 1868 in Spanbroek, , Noord-Holland, Netherlands 3,4.)


picture

Johannes next married Antje Haaker, daughter of Jan Haaker and Neeltje Heddes, on 2 May 1869 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands. (Antje Haaker was born on 9 Nov 1840 in Schagen, , Noord-Holland, Netherlands 3 and died on 5 May 1915 in Hoorn, , Noord-Holland, Netherlands 3.)


bullet  Marriage Notes:

1869

Heden den tweeden Mei Achttienhonderd Negen en Zestig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Schagen, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Jan Haring, weduwnaar van Marijtje Hoogland, van beroep daglooner, oud negen en twintig jaren, geboren te Hoogwoud en wonende te Schagen, onlangs te Wieringen, meerderjarige zoon van Jan Haring, vrachtrijder, wonende te Spanbroek en van Grietje Mourits, overleden En Antje Haaker, jongedochter, van beroep naaister, oud acht en twintig jaren
geboren en wonende te Schagen, meerderjarige dochter van Jan Haaker, overleden en van Neeltje Heddes, zonder beroep, wonende te Schagen.
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de eerste comparant is geboren den zeventienden Januarij acht tienhonderd en veertig en de tweede comparante den negen den November achttienhonderd en veertig; vervolgens: certificaat van voldoening aan de nationale militie van den bruidegom; overlijdens acte zijner vorige echtgenoote en die zijner moeder, overlijdens acte des vaders van de bruid en certificaat van den Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Wieringen, waaruit blijkt: dat de afkondigingen aldaar, even als in deze gemeente, op Zondagen,
den achttienden en vijf en twintigsten April dezes jaars zonder verhindering hebben plaats gehad.
De vader van den bruidegom en de moeder van de bruid bij het huwelijk tegenwoordig, hebben verklaard, daartoe hunne toestemming te geven.

Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:
Jan Potveer, van beroep Scheepsmaker, oud veertig jaren, wonen de te Obdam, zwager van den bruidegom; Bernardus Haring, daglooner, oud zeven en twintig jaren, wonende te Wognum, broeder van den bruidegom; Jan Bleeker, van beroep Schipper, oud een en vijftig jaren, wonende te Schagen en Leendert Samuel van der Zanden, klerk ter secretarie van- en wonende te Schagen, oud zeven en twintig jaren, beide laatstge noemden geene betrekking van de verloofden.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de comparanten en de getuigen is ondertekend.Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This website was created 6 Jan 2023 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by jaap@haring.in